Kế toán

Thành công với kế toán

Một sai lầm kinh điển khi tự kinh doanh là “trốn thuế” ngày này qua ngày khác với số tiền hiện có trong tài khoản. Tất nhiên, từ lâu bạn đã biết rằng một phần lớn số tiền bán được không “thuộc về” bạn và sớm muộn gì thì bạn cũng phải nộp cho cơ quan thuế hoặc các cơ quan chức năng khác. Để bạn không gặp phải bất kỳ bất ngờ khó chịu nào, hãy đảm bảo rằng thu nhập và chi phí của bạn được kiểm tra một cách đều đặn. Tài liệu này và kiểm tra tất cả các hoạt động và quy trình kinh doanh của bạn có ảnh hưởng đến tài sản của công ty bạn (ví dụ: mua, bán, thuê, tiền lương, v.v.) được tóm tắt theo thuật ngữ "kế toán".


Sổ sách kế toán là yếu tố thành công chính. Hãy nhớ theo dõi kế hoạch tài chính của bạn!


Ghi sổ kế toán

Ghi sổ kế toán là công việc ghi sổ sách kế toán. Với ghi sổ kế toán, bạn ghi lại tất cả các giao dịch kinh doanh (thu nhập và chi phí) xảy ra trong công ty của bạn theo trình tự thời gian và thực tế và trên cơ sở các chứng từ (hóa đơn, hóa đơn bán hàng hoặc biên lai). Các giao dịch kinh doanh bao gồm, ví dụ, (i) mua nguyên vật liệu, (ii) trả lương, (iii) bán thành phẩm, và nhiều hoạt động khác. Trên cơ sở này, bạn xác định lợi nhuận của mình và nhận thông tin về tính thanh khoản (khả năng thanh toán) và tình hình tài chính của công ty. Bạn cung cấp cho cơ quan thuế những dữ liệu cơ bản để tính thuế trong mẫu tờ khai thuế và cách tính lợi nhuận của bạn. Thực tiễn đã chỉ ra rằng việc ghi sổ kế toán có trật tự là yếu tố thành công quyết định của một doanh nghiệp. Bạn chỉ có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong mọi tình huống nếu bạn theo dõi tất cả các giao dịch kinh doanh và tình hình tài chính của công ty bạn.

Ghi sổ kế toán đơn giản
Bạn chỉ cần ghi sổ kế toán đơn giản nếu bạn (i) hành nghề tự do hoặc (ii) không có tên trong sổ đăng ký thương mại với tư cách là công ty tư nhận hoặc công ty hợp danh (GbR) và có doanh thu dưới 600.000 euro trong năm dương lịch hoặc hàng năm lợi nhuận dưới 60.000 euro hoặc (iii) với tư cách là công ty tư nhân: được đăng ký trong sổ đăng ký thương mại và có doanh thu dưới 600.000 euro và lợi nhuận dưới 60.000 euro trong hai năm tài chính liên tiếp. Với sổ sách kế toán đơn giản, bạn chỉ phải nhập vào thu nhập và chi phí của mình một lần và ghi chúng vào một danh sách được sắp xếp theo ngày. Bạn có thể xác định lợi nhuận của mình đơn giản bằng cách tính thu nhập thặng dư, trong đó bạn lấy thu nhập trừ đi các khoản chi phí.

Hệ thống ghi sổ kép
Bạn có nghĩa vụ pháp lý phải duy trì ghi sổ kép nếu bạn (i) đã chọn hình thức pháp lý là công ty TNHH-GmbH, công ty kinh doanh trách nhiệm hữu hạn-UG, Công ty cổ phần-AG, Công ty hợp danh thương mại mở-OHG hoặc Liên doanh trách nhiệm hữu hạn-KG hoặc (ii) đã tự nguyện nhập tên mình vào sổ đăng ký thương mại hoặc (iii) với tư cách là công ty tư nhân hoặc công ty hợp danh (GbR) không được đăng ký thương mại và có doanh thu hơn 600.000 EUR mỗi năm dương lịch hoặc lợi nhuận hàng năm trên 60.000 EUR. Với hệ thống ghi sổ kép, mỗi giao dịch kinh doanh phải được nhập hoặc ghi hai lần, trái ngược với hình thức ghi sổ kế toán một lần. Một mặt, nó được ghi lại trên tài khoản nào việc chuyển tiền đã diễn ra, ví dụ: trong máy tính tiền hoặc trên tài khoản ngân hàng. Mặt khác, tài khoản đối ứng ghi lại những khoản tiền đã nhận hoặc đã chi, ví dụ: tiền thuê, đồ văn phòng phẩm hoặc thu nhập từ việc bán hàng. Ngoài thu nhập và chi tiêu, kế toán ghi sổ kép còn bao gồm chi phí và lợi nhuận, cũng như tài sản và vốn. Với các báo cáo tài chính hàng năm, số liệu từ bảng cân đối kế toán và tài khoản lãi lỗ, bạn đóng sổ kế toán kép. Tùy thuộc vào hình thức pháp lý được chọn, các thành phần khác được thêm vào.


Kế toán không được phức tạp

Tốt nhất là bạn nên tự mình lĩnh hội những kiến ​​thức cần thiết. Có các chương trình phần mềm để thu thập các biên lai và để kiểm tra các bảng cân đối kế toán. Có lẽ giải pháp tốt trong tương lai là thuê một người làm việc tự do (ví dụ: làm bán thời gian) làm kế toán. Việc đầu tư vào tư vấn về thuế là phổ biến và được khuyến khích. Do đó, hãy tìm tư vấn thuế sớm và đưa các khoản thanh toán thuế và chi phí tư vấn vào kế hoạch tài chính của bạn. Đây không phải là vấn đề hoặc có/hoặc không có, mà là một sự kết hợp. Có thể chuẩn bị hồ sơ và thông tin. Một người làm tự do có thể kiểm tra và hỗ trợ việc làm sổ sách kế toán mà không tốn nhiều công sức. Tư vấn thuế tiếp tục làm việc với các hồ sơ và thông tin đã được sắp xếp và tư vấn về các vấn đề đã chọn.

Quan trọng: Đừng từ bỏ hoàn toàn công việc này. Hãy kiểm tra định kỳ và kiểm tra bảng cân đối kế toán của bạn cùng với chuyên gia kế toán: Số tiền dự kiến nộp cho cơ quan thuế là bao nhiêu? Khi nào thì các khoản hoàn trả đến hạn? Khi nào thì những khoản chi nào đến hạn? Tiền có được dành cho các chi phí ngoài kế hoạch (sửa chữa, cải tạo, mua mới, v.v.) không? Theo triển vọng, việc tuyển nhân viên có thật sự cần thiết và hữu ích để mở rộng công ty không? Chi phí cho nhân viên có trình độ là bao nhiêu? Tích lũy dự trữ! Nếu bạn tự theo dõi, bạn có thể đánh giá các số liệu và kết quả kinh doanh của mình và đánh giá tác động. Việc đánh giá thông tin này, còn được gọi là "kiểm soát", là cơ sở cho việc lập kế hoạch hàng ngày của bạn, từ việc mua hàng đến tính giá bán sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong chủ đề Kiểm soát GründerZeiten: Controlling.

Chúng tôi đã tổng hợp và kiểm tra những thông tin trên trang này một cách cẩn thận. Tuy nhiên, do các sự kiện thường xuyên thay đổi, chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của tất cả nội dung. Đặc biệt, trang này không thay thế dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trường hợp cụ thể của mình, vui lòng liên hệ với chuyên gia kế toán và/hoặc tư vấn thuế.