A – Z

Bảng thuật ngữ

Trong bảng thuật ngữ của chúng tôi, chúng tôi đã cố gắng tóm tắt các thuật ngữ quan trọng nhất liên quan đến chủ đề "Thành lập doanh nghiệp ở Đức" và "Tự kinh doanh ở Đức" cho bạn. Hãy nhập cụm từ bạn đang tìm kiếm vào trường tìm kiếm hoặc "nhấp" vào trường tìm kiếm và các cụm từ được liệt kê sẽ xuất hiện theo thứ tự bảng chữ cái. Nếu có một thuật ngữ không được đề cập đến, hãy gửi email cho chúng tôi và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn phản hồi sớm nhất có thể và mở rộng bảng thuật ngữ của chúng tôi.

Bảo hiểm

Với sự hỗ trợ của bảo hiểm, bạn có thể nhận được một khoản tiền mặt trong trường hợp xảy ra thiệt hại, bệnh tật hoặc tai nạn. Với công ty bảo hiểm, bạn phải trả một số tiền nhất định và nếu có thiệt hại xảy ra, bạn sẽnhận được tiền để trang trải chi phí thiệt hại.

Quan trọng: Là một người tự kinh doanh, bạn phải tự chi trả bảo hiểm cho mình.

Bảo hiểm doanh nghiệp

Người sáng lập nên cân nhắc công ty, hay doanh nghiệp của họ cần loại bảo hiểm doanh nghiệp nào. Mục đích là để xác định các rủi ro cụ thể của công ty và đảm bảo doanh nghiệp tránh khỏi những tổn thất bằng bảo hiểm doanh nghiệp thích hợp. Theo cách này, thiệt hại phát sinh đối với công ty (về mặt tài chính) từ những cá nhân khác, hay từ công việc của chính bạn hoặc các sự kiện không lường trước được,có thể sẽ được hỗ trợ. Ví dụ: bảo hiểm hỏa hoạn sẽ được thanh toán khi có hỏa hoạn trong công ty của bạn hoặc bảo hiểm máy móc sẽ được thanh toán nếu máy móc sử dụng trong công ty bạn bị hỏng.

Bảo hiểm hưu trí bắt buộc

Bảo hiểm hưu trí cùng với bảo hiểm y tế, chăm sóc, tai nạn và thất nghiệp là một trong những loại bảo hiểm xã hội. Có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho những loại bảo hiểm này. Tuy nhiên, đối với hầu hết những người tự kinh doanh, không việc mua bảo hiểm này là bắt buộc. Nếu bạn tự kinh doanh và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bắt buộc, bạn có thể tự nguyện tham gia bảo hiểm hưu trí theo luật định và/hoặc mua bảo hiểm hưu trí tư nhân.

Những người tự kinh doanh thuộc đối tượng bảo hiểm bắt buộc là:

 • Thợ thủ công và thương nhân nội địa
 • Giáo viên, hộ sinh, nhà giáo dục và điều dưỡng viên
 • Nghệ sĩ và người của công chúng
 • Tự kinh doanh với khách hàng
 • Người lái thuyền trên biển cũng như các thuyền trưởng và ngư dân ven biển
 • các ngành tự kinh doanh khác được xác định.

Bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp

Nếu bạn không thể làm việc trong thời gian dài hoặc vĩnh viễn do bệnh tật hoặc tai nạn, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp có thể hỗ trợ bạn về mặt tài chính.

Ví dụ như: Một người thợ làm bánh đột nhiên bị dị ứng nặng với bụi bột mì và không thể tiếp tục làm bánh được nữa. Bảo hiểm hỗ trợ tài chính do thương tật nghề nghiệp sẽ thanh toán cho người thợ làm bánh số tiền đã thỏa thuận theo hợp đồng trong một khoảng thời gian nhất định. Số tiền và thời gian được xác định riêng lẻ.

Bảo hiểm trợ cấp ốm đau hàng ngày

Bảo hiểm trợ cấp ốm đau hàng ngày là bảo hiểm hỗ trợ thu nhập cá nhân có thể bảo vệ bạn khỏi bị mất thu nhập trong trường hợp ốm đau hoặc mất khả năng lao động liên quan đến tai nạn. Đây là bảo hiểm bổ sung tự nguyện, trong trường hợp mất khả năng lao động, có thể bù đắp hoặc giảm bớt những tổn thất có thể xảy ra thông qua trợ cấp ốm đau hàng ngày.

Bảo hiểm này có thể quan trọng đối với ai? Đặc biệt, những người làm nghề tự do và những người làm việc độc lập được bảo hiểm tư nhân hoặc tự nguyện đóng bảo hiểm y tế theo luật định mà không có quyền lợi ốm đau có thể đảm bảo cuộc sống hàng ngày của họ khi ốm đau. Tuy nhiên, khoản trợ cấp ốm đau hàng ngày không được thanh toán kể từ khi sự kiện được bảo hiểm xảy ra, mà chỉ được trả sau cái gọi là "thời gian chờ". Thời gian này có thể rút ngắn xuống còn 4 ngày đối với người lao động tự do.

Chi cục thuế

Chi cục thuế là cơ quan quản lý tài chính địa phương và chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, ấn định và thu thuế. Ngoài ra, chi cục thuế xử lý và kiểm tra hồ sơ khai thuế của người nộp thuế.

Chi phí ban đầu

Chi phí ban đầu là chi phí phát sinh khi mua tài sản. Chúng bao gồm, ví dụ như chi phí mua mặt hàng, chi phí vận chuyển và chi phí lắp ráp.

Chi phí bổ sung khi giao dịch tiền

Chi phí bổ sung khi giao dịch tiền là chi phí mà ngân hàng của bạn hoặc những người khác tính trong bối cảnh xử lý thanh toán và tài trợ cho một số dịch vụ nhất định và không phải là chi phí lãi suất. Chúng bao gồm ví dụ như phí quản lý tài khoản, hoa hồng, phí đặt chỗ, phí xử lý khoản vay, v.v.

Chi phí khởi nghiệp

Nếu bạn muốn tự kinh doanh, bạn khó có thể bắt đầu làm việc ngay lập tức. Trước khi bắt đầu kinh doanh, bạn có thể cần sự chấp thuận, giấy phép hoặc đăng ký đặc biệt từ các cơ quan chức năng hoặc văn phòng và thường phải trả phí cho các giấy tờ đăng ký này.

Ví dụ như: Bạn muốn mở một cửa hàng. Trước đó, bạn phải đăng ký kinh doanh. Đăng ký có liên quan đến chi phí. Nếu bạn muốn hoặc phải đăng ký hoạt động kinh doanh của mình vào sổ đăng ký thương mại, bạn cần có chứng nhận của công chứng viên. Bạn cũng phải trả phí để nhập sổ đăng ký thương mại.

Chi phí nhân sự

Chi phí nhân sự là tất cả các chi phí mà người sử dụng lao động phải chịu khi thuê nhân công. Ví dụ tiền lương và tiền công, các khoản thanh toán đặc biệt hàng năm hoặc các khoản đóng an sinh xã hội.

Chi phí xe cơ giới

Phương tiện cơ giới của một doanh nghiệp có thể được gán cho tài sản doanh nghiệp hoặc tài sản tư nhân. Nếu xe cơ giới được giao cho tài sản kinh doanh thì chi phí này được trừ thuế vào chi phí kinh doanh. Nếu một phương tiện cơ giới cũng được sử dụng cho mục đích tư nhân, thì phần chia sẻ tư nhân phải được xác định thông qua ước tính, nhật ký hành trình hoặc thông qua quy tắc 1%. Nếu xe cơ giới được giao cho tài sản tư nhân thì không được khấu trừ chi phí. Tuy nhiên, một khoản phụ cấp đi lại có thể được khấu trừ 0,30 euro mỗi ki lô mét lái xe có thể được khấu trừ như một phần chi phí kinh doanh.

Chuyên viên

Chuyên viên là người đã hoàn thành thànhcông khóa học nghề. Ví dụ đào tạo nghề thương mại, thủ công hoặc kỹ thuật hay đào tạo học thuật.

Chấp thuận

Nếu bạn muốn bắt đầu kinh doanh, bạn có thể sẽ cần sự chấp thuận đặc biệt của các cơ quan chức năng. Các từ khác cho sự chấp thuận là sự cho phép hoặc sự phê duyệt.

Ví dụ:

 • Muốn mở quán ăn cần có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm và giấy phép kinh doanh.
 • Nếu bạn muốn bắt đầu kinh doanh hàng thủ công, bạn có thể sẽ cần bằng cấp nghệ nhân và giấy phép kinh doanh.
 • Muốn mở cơ sở hành nghề bác sĩ cần có giấy phép của hiệp hội y khoa.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về các giấy phép cần thiết cho công ty của mình trên trang web của các lbang trên Internet. Bạn cũng có thể lấy thông tin từ Hiệp hội công nghiệp và thương mại, Hiệp hội thủ công hoặc luật sư.

Bạn cũng có thể truy cập trang trung tâm tư vấn của chúng tôi và hỏi chuyên gia tư vấn ở đó về việc liệu bạn có cần sự chấp thuận nhất định hay không.

Chức danh cư trú

Những người không đến từ một quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu, Iceland, Liechtenstein, Na Uy hoặc Thụy Sĩ thường yêu cầu giấy phép cư trú để nhập cảnh và ở lại Đức. Có bảy chức danh cư trú khác nhau: giấy phép cư trú, Thẻ xanh Liên minh Châu Âu, thẻ ICT, thẻ ICT di động, giấy phép cư trú vĩnh viễn của Liên minh Châu Âu, giấy phép định cư và thị thực. Trong khi giấy phép cư trú được cấp có thời hạn, Thẻ Xanh Liên minh Châu Âu, thẻ ICT, thẻ ICT di động và thị thực, thẻ định cư và giấy phép cư trú dài hạn của Liên minh Châu Âu là không giới hạn. Trước khi nhập cảnh vào Đức, bạn phải xin thị thực quốc gia tại cơ quan đại diện ngoại giao của Đức. Để có được thị thực, bạn phải đáp ứng các yêu cầu về giấy phép cư trú mà bạn muốn nhận được.

Chứng chỉ năng lực

Cần phải có chứng chỉ năng lực nếu bạn muốn xin tài trợ nhất định cho công việc khởi nghiệp của mình. Để nhận được trợ cấp khởi nghiệp hoặc lệ phí gia nhập khi thoát khỏi tình trạng thất nghiệp, bạn cần có đánh giá ​tích cực của chuyên gia: giấy chứng chỉ về tính bền vững. Cái tên của chứng chỉ đã thể hiện rằng, nó được sử dụng để chứng nhận khả năng tồn tại và phát triển của dự án kinh doanh của bạn. Ý kiến​ chuyên gia do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tài liệu quan trọng nhất bạn cần là kế hoạch kinh doanh của bạn.

Các cơ quan có thẩm quyền ví dụ như:

 • Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp
 • Hiệp hội thủ công
 • Hiệp hội dành cho các ngành nghề đặc biệt: ví dụ như Hiệp hội Kiến trúc sư hoặc Bác sĩ
 • Hiệp hội thương mại: ví dụ cho các ngành nghề tự do
 • Ngân hàng hoặc các quỹ tiết kiệm
 • Cố vấn thuế
 • Kiểm toán viên
 • Luật sư kinh tế
 • Tư vấn kinh doanh
 • Hiệp hộp khởi nghiệp kinh doanh

Quan trọng: Một ý kiến hay tham vấn​chuyên gia thường phải trả một khoản: khoảng 50-150 euro.

Các khoản khấu trừ

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp II được xác định bằng cách so sánh nhu cầu sinh hoạt hiện có (nhu cầu tiêu chuẩn, có thể là nhu cầu bổ sung, nhu cầu về chỗ ở và sử dụng hệ thống sưởi ấm) với thu nhập sau khấu trừ. Mức chênh lệch là mức trợ cấp thất nghiệp II theo luật định. Thu nhập sau khấu trừ là thu thập đã được trừ đi các khoản phí phát sinh trong quá trình làm việc tại khu vực kinh tế.

Các khoản khấu trừ ví dụ như:

 • Thuế thu nhập
 • Các khoản an sinh xã hội bắt buộc
 • Các khoản phí bảo hiểm theo luật định (ví dụ: bảo hiểm bắt buộc với các loại xe cơ giới, bảo hiểm bắt buộc đối với một số nhóm ngành nghề nhất định)
 • Các khoản lương hưu được trợ cấp (”Quỹ hưu trí Riester”)
 • Khoản phụ cấp cho người có việc làm

Các quốc gia không thuộc Liên minh Châu Âu

Đây là những quốc gia không là thành viên của Liên minh Châu Âu.

Các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu

Đây là những quốc gia là thành viên của Liên minh Châu Âu (EU). 27 quốc gia sau đây hiện thuộc EU (tính đến tháng 6 năm 2021): Bỉ, Bulgaria, Đan Mạch, Đức, Estonia, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Ireland, Ý, Croatia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Áo, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Thụy Điển, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc , Hungary và Síp.

Công nhận bằng cấp ở Đức

Trong quá trình công nhận bằng cấp, các tài liệu được sử dụng để kiểm tra bằng cấp và kinh nghiệm nghề nghiệp đã có ở quê quán giúp xác định những giấy tờ và kinh nghiệm đó có tương đương với nghề nghiệp tương ứng ở Đức hay không, đây còn được gọi là nghề nghiệp tham chiếu. Đôi khi, bạn có thể cân nhắc thêm một số nghề nghiệp tham chiếu khác. Sau đó, bạn sẽ nhận được lời khuyên về nơi có triển vọng nghề nghiệp tốt nhất với mình. Quá trình công nhận bằng cấp sẽ đảm bảo tính hoàn thiện trong bằng cấp của bạn. Đôi khi, bằng cấp của bạn chỉ được công nhận một phần. Sau đó, bạn có thể được công nhận hoàn toàn sau một quá trình điều chỉnh, và/hoặc thực hiện một bài kiểm tra. Nếu bằng cấp nước ngoài gần như không có điểm chung nào với nghề nghiệp tham chiếu ở Đức, bằng cấp đó sẽ không được công nhận. Có thể tìm thêm thông tin và người liên hệ tại  www.anerkennung-in-deutschland.de.

Công ty hợp danh theo luật dân sự

Nếu bạn bắt đầu tự kinh doanh với ít nhất một người khác, sẽ tự động thành lập một công ty hợp danh theo luật dân sự. Các thủ tục đặc biệt không bắt buộc, chỉ cần thỏa thuận miệng giữa các cổ đông là đủ. Tuy nhiên, một hợp đồng bằng văn bản nên được ký kết.  Bạn không cần vốn cổ phần cho một GbR, nhưng bạn có trách nhiệm với tư cách là đối tác cho tất cả các khoản nợ của công ty bằng tài sản của mình. Nếu bạn đăng ký là một doanh nghiệp nhỏ, bạn có thể chỉ có một doanh thu nhất định hàng năm (năm 2021: tối đa là 22.000 EURO). Bạn không bắt buộc phải giữ các tài khoản có GbR.

Công ty kinh doanh (trách nhiệm hữu hạn)

Công ty kinh doanh (UG) là một dạng đặc biệt của công ty trách nhiệm hữu hạn (GmbH) và thuộc hình thức pháp lý của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Ngược lại với GmbH, với tư cách là người sáng lập, bạn không cần 25.000 euro vốn khởi nghiệp, vì UG có thể được thành lập chỉ với một euro. Do đó, UG đặc biệt thích hợp cho các công ty nhỏ hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Các đối tác không chịu trách nhiệm pháp lý về tài sản riêng của họ, nhưng có những ngoại lệ: Ví dụ, các đối tác cũng phải chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng đối với các khoản vay hoặc bảo lãnh cá nhân.

Lợi nhuận của UG (trách nhiệm hữu hạn) không được phép phân phối đầy đủ: 25 phần trăm lợi nhuận phải chuyển vào một khoản dự trữ theo luật định cho đến khi đạt được mức vốn cổ phần tối thiểu là 25.000 euro. Không có giới hạn thời gian cho việc này. Nếu công ty không tạo ra lợi nhuận, công ty không phải đưa bất cứ khoản nào vào quỹ dự trữ hợp pháp. Nếu công ty tăng vốn cổ phần lên ít nhất 25.000 euro, các hạn chế sẽ không còn được áp dụng. Công ty có thể tự chuyển đổi thành một GmbH "bình thường" hoặc giữ nguyên là một công ty kinh doanh (trách nhiệm hữu hạn).

Công ty trách nhiệm hữu hạn

GmbH cũng là một loại hình thuộc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Nó đặc biệt thích hợp cho những người sáng lập không muốn gắn bó với tài sản tư nhân của họ. Bạn có thể thiết lập GmbH một mình hoặc với các đối tác khác. Bạn cần ít nhất 25.000 euro vốn tối thiểu (một phần trong số 25.000 euro cũng có thể là tài sản vật chất), trong đó một nửa phải được thanh toán ngay lập tức. Mỗi hoặc mọi đối tác phải có ít nhất 100 euro. Bạn cần có một văn bản thỏa thuận hợp tác và được công chứng viên chứng thực. GmbH là một pháp nhân và có thể tiến hành kết thúc hợp đồng. Một GbmH phải trả thuế công ty và thuế doanh nghiệp. GmbH phải tiến hành nghiệp vụ kế toán theo luật định (sổ sách kế toán kép bao gồm cả bảng cân đối kế toán hàng năm).

Quan trọng: GmbH phải được nhập vào sổ đăng ký thương mại.

Cơ sở thường trú hoặc nơi làm việc

Cơ sở thường trú hay còn gọi là nơi làm việc, là trụ sở chính thức của công ty, nơi công việc được thực hiện. Địa chỉ được ghi khi đăng ký kinh doanh tại chi cục thuế là địa điểm thường trú của công ty.

Cộng đồng mua hàng

Cộng đồng mua hàng là sự kết hợp tự nguyện của một số công ty nhằm mục đích cùng mua hàng và sử dụng liên kết các lợi thế về giá / điều kiện mua hàng tốt hơn phát sinh từ việc mua số lượng lớn.

Dự báo lợi nhuận

Trong dự báo lợi nhuận, bạn so sánh doanh thu dự kiến​cho doanh nghiệp của bạn với chi phí dự kiến ​trong ba năm tới. Điều này sẽ giúp bạn xác định liệu dự án của bạn có sinh lời hay không và liệu có thể xác định được độ lệch so với các số liệu kế hoạch và mục tiêu trong trường hợp các mục tiêu đã xác định hay không. Dự báo lợi nhuận nằm trong kế hoạch kinh doanh và có thể giúp thuyết phục những người cho vay về khả năng sinh lời của công ty.

Giấy phép cư trú

Giấy phép cư trú là một danh hiệu cư trú cụ thể mà bạn nhận được cho một mục đích cụ thể, ví dụ: cho mục đích đào tạo nghề (điều §§ 16-17 Luật cư trú), cho mục đích kiếm việc làm có lợi (bao gồm cả việc tự kinh doanh ở Đức (điều §§ 18-21) Luật cư trú), để cư trú vì luật quốc tế, lý do nhân đạo hoặc chính trị (điều §§ 22-26, 104a, 104b Luật cư trú) hoặc vì lý do gia đình (điều §§ 27-36a Luật cư trú). Để có được giấy phép cư trú tương ứng, các yêu cầu cụ thể phải được đáp ứng, được mô tả trong Luật cư trú. Giấy phép cư trú, luôn có thời hạn và có thể được gia hạn. Tuy nhiên, các yêu cầu bắt buộc khi xin lần đầu tiên vẫn phải được đáp ứng và các nghĩa vụ khác có thể đã được bổ sung - ví dụ: tham gia vào một khóa học hội nhập. Nếu bạn có giấy phép cư trú để tự kinh doanh, bạn thường có thể xin giấy phép cư trú không giới hạn (giấy phép định cư lâu dài tại Liên minh Châu Âu) sau ít nhất 3 năm (kinh doanh) hoặc 5 năm (làm việc tự do).

Hiệp hội thủ công

Hiệp hội thủ công là một tổ chức dành cho những người thợ thủ công. Nó ủng hộ lợi ích của những người thợ thủ công, đưa ra lời khuyên và hỗ trợ về công nghệ và thương mại với nhiều dịch vụ trong các tình huống kinh tế. Nếu bạn thành lập một doanh nghiệp thủ công, bạn phải đăng ký công ty của mình với Hiệp hội thủ công. Danh sách tất cả các Hiệp hội thủ công ở Đức có thể được tìm thấy tại đây: www.handwerkskammer.de.

Huấn luyện viên

Huấn luyện viên có thể giúp bạn giải đáp thắc mắc về việc thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ bạn trong việc chuẩn bị tự kinh doanh, chẳng hạn như bằng cách đưa ra phản hồi, góp ý về kế hoạch kinh doanh. Trước và sau khi thành lập công ty, một huấn luyện viên có thể cung cấp cho bạn những lời khuyên và góp ý và các hoạt động và những biện pháp cải thiện khả thi cho doanh nghiệp.

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho là giá trị của hàng hóa và sản phẩm chưa bán được. Việc mua lại diễn ra tại một thời điểm nhất định dựa trên giá mua. Kiểm tra hàng tồn kho rất quan trọng vì nó thường có ảnh hưởng trực tiếp đến bảng cân đối kế toán của công ty. Lượng hàng tồn kho quá cao dẫn đến chi phí lưu kho.

Hình thức pháp lý

Quyết định về hình thức pháp lý được đưa ra gồm các hậu quả cá nhân, tài chính, thuế và pháp lý đối với bạn và công ty. Vì hình thức pháp lý nào cũng có ưu điểm và nhược điểm, nên tùy thuộc vào công ty của bạn mà hình thức pháp lý nào là phù hợp nhất. Những câu hỏi sau có thể cung cấp thông tin về hình thức pháp lý nào sẽ phù hợp với công ty của bạn:

 • Bạn muốn thành lập doanh nghiệp một mình hay với người khác?
 • Ai sẽ điều hành công ty?
 • Bạn có bao nhiêu vốn chủ sở hữu?
 • Tính rủi ro của dự án?
 • Có nên giới hạn trách nhiệm cá nhân không?
 • Nên có càng ít thủ tục càng tốt khi thành lập công ty?
 • Công ty có nên xếp hạng tín dụng cao không?
 • Có phải ghi vào sổ đăng ký thương mại không?
 • Có nên sử dụng quyền được ghi vào sổ đăng ký thương mại không?

Bạn có thể xem tổng quan về các biểu mẫu pháp lý tại đây.

Hộ gia đình

Sở Lao động tính tất cả những người sống cùng nhau trong một nhà (trong một căn hộ) và hình thành một cộng đồng kinh tế như một hộ gia đình. Thu nhập của từng cá nhân được cộng lại và so sánh với chi phí (nhu cầu) sinh hoạt.

Khoản thu-Thặng dư-Khoản thanh toán

Khoản thu-Thặng dư-Khoản thanh toán (viết tắt theo tiếng Đức là: EÜR) là một cách đơn giản để người nộp thuế xác định lợi nhuận của họ. Thu nhập và chi phí được so sánh và bù trừ. Cuối cùng là xác định có lãi hay lỗ. Đây là một phần quan trọng trong tờ khai thuế hàng năm của công ty và phải được gửi đến chi cục thuế.

Khoản vay

Khoản vay (đôi khi từ tín dụng) là khi người cho vay, ví dụ như ngân hàng, cấp cho người đi vay, ví dụ: một công ty, một lượng vốn nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Thời hạn vay, số tiền trả góp, lãi suất, số tiền và việc hoàn trả khoản vay được ghi trong hợp đồng cho vay.

Khoản vay khởi nghiệp

Bạn cần tiền để khởi nghiệp kinh doanh. Nếu bản thân có ít hoặc không có vốn, bạn có thể đăng ký vay ngân hàng với lãi suất thấp. Vì đây là khoản vay với mục đích khởi nghiệp kinh doanh, nên nó được gọi là khoản vay khởi nghiệp.

Khoản đóng an sinh xã hội

Đây là những khoản đóng an sinh xã hội mà một công ty phải trả cho nhân viên của mình. Một nửa tổng số tiền đóng an sinh xã hội thường do người lao động đóng và một nửa do người sử dụng lao động đóng hàng tháng và được chuyển sang bảo hiểm y tế theo luật định mà (những) người lao động đang tham gia bảo hiểm. Sau đó, cơ quan này sẽ chuyển tiếp các khoản đóng an sinh xã hội tương ứng cho các khoản bảo hiểm theo luật định còn lại. Bảo hiểm theo luật định bao gồm bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm chăm sóc dài hạn, bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm tai nạn. Trung bình, các khoản đóng an sinh xã hội chiếm khoảng 20 đến 21% tổng lương.

Hầu hết những người làm việc tự do chỉ phải trả các khoản đóng góp cho bảo hiểm y tế tư nhân hoặc theo luật định. Tuy nhiên, họ cũng có thể tự nguyện đóng các khoản cho phần còn lại của các công ty bảo hiểm. Nhưng có những trường hợp ngoại lệ: Thợ thủ công phải trả như các khoản đóng cho bảo hiểm hưu trí và nghệ sĩ, người của công chúng hoặc nhạc sĩ phải tự đóng bảo hiểm thông qua quỹ bảo hiểm xã hội của nghệ sĩ.

Khu kinh tế Châu Âu

Khu kinh tế Châu Âu (EEA) là một khu vực thương mại tự do chung của các quốc gia EU và các quốc gia Na Uy, Liechtenstein và Iceland.

Kinh doanh

Ở Đức, hầu như mọi giao dịch là hoạt động tự kinh doanh mà qua đó bạn kiếm được tiền. Đây còn được gọi là giao dịch có trụ sở cố định, trái ngược với kinh doanh du lịch. Một trường hợp ngoại lệ là những người tự kinh doanh làm việc tự do hoặc những người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc lâm nghiệp - họ không hoạt động kinh doanh. Quyền tự do thương mại được áp dụng ở Đức. Về mặt lý thuyết, bất kỳ người nào cũng có thể tiếnhành bất kỳ giao dịch nào. Tuy nhiên, trên thực tế, quyền tự do thương mại này không thể áp dụng mà không có hạn chế, vì một số ngành nghề phải đáp ứng các điều kiện nhất định.

Ví dụ về giao dịch:

 • Cửa hàng tạp hóa hoặc bán đồ mang đi
 • Các doanh nghiệp thủ công, như tiệm mộc hoặc tiệm may
 • Các dịch vụ như thợ làm tóc, tài xế vận tải hoặc đại lý bảo hiểm

Quan trọng: Bạn phải đăng ký giao dịch với văn phòng thương mại. Sau đó, bạn sẽ nhận được giấy phép kinh doanh từ cơ quan thương mại, nơi sẽ xác nhận đăng ký của bạn. Bạn cũng sẽ phải trả thuế cho doanh nghiệp của mình: Thuế kinh doanh.

Kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh - còn được hiểu là kế hoạch công ty, kế hoạch kinh doanh, khái niệm công ty hoặc khái niệm kinh doanh - là sự trình bày bằng văn bản về ý tưởng mà bạn muốn khi bản thân là đối tượng tự kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh mô tả cách bạn muốn thực hiện ý tưởng của mình và những gì bạn muốn đạt được sau khi thành lập công ty. Ngoài việc mô tả ý tưởng của mình, bạn cũng cần trình bày kế hoạch thu và chi của công ty.

Ví dụ, một kế hoạch kinh doanh nên bao gồm:

 • Bạn là ai và tại sao bạn muốn bắt đầu tự kinh doanh.
 • Ý tưởng của bạn là gì và vị trí doanh nghiệp ở đâu.
 • Tại sao bạn tin tưởng vào ý tưởng này.
 • Làm thế nào bạn có thể kiếm tiền với doanh nghiệp của mình.
 • Bạn cấp vốn cho công ty của mình như thế nào. Bạn phải tính toán trước.
 • Khách hàng của bạn là ai.
 • Cách thực hiện tiếp thị và quảng cáo.
 • Ưu thế cạnh tranh của bạn là gì.
 • Bạn cần lập kế hoạch chính xác: với các yêu cầu về vốn, tài chính, yêu cầu riêng, lập kế hoạch chi phí, dự báo lợi nhuận và kế hoạch thanh khoản. 

Kế toán

Trong sổ sách kế toán, bạn cần ghi lại tất cả các giao dịch kinh doanh (thu và chi) trong công ty của bạn theo thứ tự thời gian và có tổ chức dựa trên cơ sở các chứng từ (hóa đơn, biên lai hoặc phiếu thu). Các giao dịch kinh doanh bao gồm, ví dụ, (i) mua nguyên vật liệu, (ii) tiêu thụ nguyên liệu, (iii) trả lương, (iv) bán thành phẩm và nhiều thứ khác. Do đó, sổ sách kế toán cho thấy tình hình tài chính của công ty bạn và là một nguồn thông tin quan trọng, ví dụ như để xác định lợi nhuận.

Lao động có giao kết hợp đồng

Bạn được tuyển dụng nếu đã sở hữu hợp đồng lao động với một công ty. Công ty bạn đang làm việc có đăng ký bảo hiểm y tế cũng như các khoản nộp thuế và an sinh xã hội. Bạn sẽ không cần tự thực hiện nộp các khoản bảo hiểm y tế, thuế và đóng an sinh xã hội, tất cả sẽ được khấu trừ vào tổng thu nhập của bạn. So với nhiều quốc gia khác trên thế giới, quyền lợi của người lao động - những đối tượng có giao kết hợp đồng - được bảo vệ đặc biệt ở Đức. Sự bảo hộ này là một phương diện quan trọng của “nền kinh tế thị trường xã hội”, theo cách gọi của hệ thống kinh tế ở Đức. Có luật bảo vệ trước các quyết định sa thải, trợ cấp trong các trường hợp ốm đau và một hệ thống hưu trí theo luật định. Trong hợp đồng lao động, cần quy định rõ thời hạn làm việc của bạn tại công ty. Hợp đồng này cũng có thể được ban hành mà không ghi thời gian làm việc. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc nó không thể đảm bảo cho bạn một việc làm lâu dài và bền vững. Ở Đức cũng vậy, điều này phụ thuộc vào sự phát triển kinh tế, thương mại và quá trình hội nhập quốc tế.

Liên minh thợ mỏ liên bang

Liên minh thợ mỏ liên bang chịu trách nhiệm quản lý các công việc có thu nhập thấp ở Đức và thu tất cả các khoản đóng góp của công ty cho nhân viên bán thời gian.

Luật hợp đồng

Luật hợp đồng tóm tắt tất cả các quy tắc và luật phải tuân theo trong hợp đồng.

Lấy đồ cho mục đích cá nhân

Lấy đồ cho mục đích cá nhân tồn tại khi bạn lấy một thứ gì đó cho cá nhân từ công ty của bạn và sử dụng nó cho bản thân hoặc hộ gia đình.

Trường hợp lấy đồ cho mục đích cá nhân, cần phân biệt giữa:

 • Lấy tiền từ máy tính tiền của công ty,
 • Hàng hóa và sản phẩm, ví dụ, nếu bạn lấy các sản phẩm chăm sóc tóc trong tiệm cho cá nhân,
 • Mục đích sử dụng, ví dụ: nếu bạn sử dụng ô tô của công ty cho mục đích cá nhân,
 • Dịch vụ, ví dụ: nếu bạn sử dụng đầu bếp của công ty mình để chuẩn bị bữa ăn cho riêng mình.

Lập kế hoạch/tính toán thanh khoản

Trong kế hoạch thanh khoản, tất cả các dòng tiền dự kiến (thu nhập và chi phí) của công ty bạn được ghi nhận trong một thời hạn nhất định. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và đảm bảo khả năng thanh toán của công ty.

Lệ phí gia nhập

Nếu bạn đang nhận trợ cấp thất nghiệp II và muốn tự kinh doanh, bạn có thể đăng ký trợ cấp đầu vào Sở Lao động, nơi chịu trách nhiệm về bạn. Tại đó bạn sẽ được cấp một nguồn vốn tài chính để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ và khoản kinh phí này sẽ được thanh toán như một khoản trợ cấp trong tối đa 24 tháng. Điều kiện quan trọng là đơn xin cấp vốn trước khi bắt đầu làm việc phải được nộp cho Sở Lao động có trách nhiệm và phải nhận được ý kiến ​tích cực của chuyên gia. Sau đó, Sở Lao động sẽ quyết định xem bạn sẽ nhận được phí gia nhập hay không và bao nhiêu. Không có yêu cầu pháp lý nào.

Lệ phí gia nhập là một khoản trợ cấp tạm thời để giúp bạn với mong muốn được hỗ trợ. Điều kiện tiên quyết là bạn phải bắt đầu công việc tự kinh doanh có đóng bảo hiểm xã hội. Không có yêu cầu pháp lý nào. Việc liệu lệ phí gia nhập có bắt buộc để tham gia thị trường lao động hay không sẽ được quyết định bởi Sở Lao động chịu trách nhiệm về bạn. Khoản trợ cấp có thể được trả trong thời hạn tối đa là 24 tháng và thêm vào trợ cấp thất nghiệp II.

Lời khuyên

Nếu bạn đã quyết định bắt đầu tự kinh doanh, lời khuyên về khởi nghiệp có thể giúp bạn. Trong buổi tư vấn khởi nghiệp, bạn sẽ được cung cấp những thông tin quan trọng và những kiến​thức cần thiết trong giai đoạn khởi nghiệp.

Bạn sẽ được cung cấp tổng quan về các dịch vụ tư vấn của chúng tôi ở Đức tại đây.

Mạng lưới

Mạng lưới là mối liên hệ hoặc tương tác xã hội giữa bạn và những người, nhóm, tổ chức hoặc công ty khác. Đặc biệt, việc tiếp xúc với những người tự kinh doanh khác có thể sẽ cần thiết cho việc trao đổi thông tin và nhận các lời khuyên về cách điều hành công ty. Ngoài ra còn có các mạng lưới đặc biệt dành cho những người sáng lập có thể hỗ trợ bạn cùng với nhiều lời khuyên, thông tin, trình độ chuyên môn hữu ích, đồng thời huấn luyện, liên hệ hoặc trao đổi kinh nghiệm.

Mạng lưới cho những người sáng lập trong khu vực có thể được tìm thấy tại đây: www.gruenderinnenportal.de/bga_ifex/Netzwerke/index.php.

Nghĩa vụ hoàn trả

Là nghĩa vụ hoàn trả tiền nếu, ví dụ, bạn đã thực hiện một khoản vay hoặc tín dụng.

Nghĩa vụ nộp thuế

Nghĩa vụ đóng thuế nghĩa là bạn phải đóng thuế cho nhà nước. Thuế là một tỷ lệ phần trăm nhất định trong số tiền mà bạn phải trả cho tiểu bang từ việc bán hàng của mình.

Nghĩa vụ thuế thương vụ

Bất kỳ ai muốn tự kinh doanh hoặc hành nghề tự do đều phải báo cáo việc với chi cục thuế. Vì mục đích này, việc đăng ký thuế sẽ được thực hiện, trong quá trình cấp mã số thuế mới, mã số thuế này sẽ được liệt kê sau này trên các hóa đơn được phát hành. Trong khuôn khổ bản ghi này, người tự kinh doanh phải cho biết mức thu nhập dự kiến​cho năm thành lập cũng như cho năm tiếp theo. Những điều này có liên quan để xác định nghĩa vụ thuế thương vụ. Nếu thu nhập trong năm tài chính đầu tiên không vượt quá giới hạn 22.000 euro và không cao hơn 50.000 euro trong năm hiện tại, quy định cho doanh nghiệp nhỏ có thể được áp dụng. Sau đó, sẽ không phải tính thuế thương vụ trên các hóa đơn. Tuy nhiên, nếu thu nhập trong năm tài chính đầu tiên vượt quá giới hạn 22.000 EUR, thuế thương vụ phải được bao gồm trong tất cả các hóa đơn.

Nghề nghiệp được điều chỉnh / Nghề nghiệp không được điều chỉnh

Trong trường hợp của các ngành nghề được quy định, các quy định nhất định sẽ nêu rõ bạn cần những bằng cấp nào cho nghề đó. Bạn phải chứng minh rằng bạn có trình độ chuyên môn phù hợp, như tham gia một kỳ thi. Ví dụ về các nghề được quy định như nghề y hoặc nghề giáo viên trong một trường công lập. Nếu bạn có bằng cấp nước ngoài quan trọng đối với kế hoạch tự kinh doanh, thì bạn cần biết: Các nghề được quy định chỉ được phép hành nghề tại Đức nếu bằng cấp nước ngoài tương đương với nghề tương ứng của Đức. Điều đó phải được công nhận chính thức. Có nghĩa là bạn phải nộp đơn xin công nhận bằng cấp nước ngoài của mình cho cơ quan có thẩm quyền. Bạn có thể tìm thông tin về vấn đề này tại www.anerkennung-in-deutschland.de.

Nghề tự do / hành nghề tự do

Các ngành nghề tự do bao gồm các hoạt động khoa học, nghệ thuật, văn học, giảng dạy hoặc giáo dục độc lập. Những người làm nghề tự do chủ yếu cung cấp các dịch vụ thuần túy để phân biệt họ với những người tự kinh doanh hoặc sản xuất sản phẩm khác. Theo quy định, những người làm nghề tự do yêu cầu phải có bằng đại học hoặc được đào tạo đặc biệt. Ngoài ra còn có các điểm đặc biệt liên quan đến nghĩa vụ thuế: không phải trả thuế thương mại khi hành nghề tự do. Việc chứng minh thu nhập cho chi cục thuế để khai thuế hàng năm cũng dễ dàng hơn so với những người làm nghề buôn bán - thường chỉ cần tính toán lãi lỗ là đủ. Chi cục thuế, nơi bạn cũng đăng ký nghề tự do, chịu trách nhiệm quyết định xem việc tự kinh doanh có thuộc các ngành nghề tự do hay có trái ngược với lĩnh vực kinh doanh đã được đăng ký tại cơ quan thương mại không.

Nghề y

Nghề y là nghề giải quyết việc điều trị và chữa khỏi bệnh tật hay khuyết quyết. Có những ngành nghề trong nghề y được đào tạo nghề, ví dụ điều dưỡng viên. Nhưng cũng có những ngành nghề trong nghề y mang tính học thuật, ví dụ như bác sĩ, nhà trị liệu tâm lý hoặc dược sĩ.

Người thụ hưởng

Người thụ hưởng là người nhận trợ cấp xã hội từ nhà nước để có chi phí sinh hoạt. Điều này có thể do các nguyên nhân khác nhau:

 • Thất nghiệp.
 • Không có công việc nào có thể được thực hiện.
 • Thu nhập cá nhân không đủ sống.
 • Giá thuê nhà quá cao.

Trong bối cảnh này, các dịch vụ như:

 • Trợ cấp thất nghiệp
 • Trợ cấp thất nghiệp II
 • Quyền lợi theo Đạo luật Quyền lợi cho Người xin tị nạn
 • Phúc lợi nhà ở
 • Trợ cấp trẻ em

Người tốt nghiệp đại học

Người tốt nghiệp đại học đã hoàn thành thành công chương trình đại học hoặc cao đẳng.

Nhu cầu hỗ trợ

Những người không thể hoặc không đủ khả năng đảm bảo sinh hoạt phí một cách đầy đủ từ các nguồn lực của mình đang cần được giúp đỡ. Một trong những điều kiện tiên quyết để nhận trợ cấp xã hội (ví dụ trợ cấp thất nghiệp II) là nhu cầu hỗ trợ. Phải làm đơn xin trợ cấp xã hội.

Nhật ký hành trình

Với tư cách là người tự kinh doanh, bạn chỉ phải ghi nhật ký hành trình nếu xe của công ty được sử dụng cho mục đích cá nhân. Tất cả các chuyến đi công tác và cá nhân với chiếc xe sau đó cần được nhập dữ liệu vào nhật ký hành trình. Bạn nên ghi lại các thông tin sau cho các chuyến đi của công ty:

 • Điểm xuất phát và đến
 • Ngày tháng
 • Lý do cho chuyến đi (ví dụ: cụ thể là đã đến thăm khách hàng nào)
 • Người điều khiển xe
 • Số ki lô mét lúc xuất phát và khi kết thúc chuyến đi
 • Nếu đi đường vòng thì cần có lý do

Đối với các chuyến đi riêng, chỉ cần ghi lại số ki lô mét trước và sau chuyến đi. Nhật ký hành trình được sử dụng làm bằng chứng cho việc khai thuế, như bạn đã nêu trong sổ nhật ký khi bạn sử dụng xe của công ty để tự kinh doanh. Vì các chuyến công tác mới được ghi nhận trong mục chi phí kinh doanh và sau đó có thể được khấu trừ vào thu nhập cá nhân. Mặt khác, sử dụng cho cá nhân là lợi ích bằng tiền và được coi là khoản thu trong kinh doanh.

Nợ lãi tài sản cố định

Đây là lãi của một khoản vay được sử dụng để tài trợ cho tài sản cố định. Tài sản cố định là tài sản được sử dụng trong một công ty trong một thời gian dài hơn và phục vụ cho mục đích hoạt động. Lãi nợ có thể được khấu trừ vào thuế như chi phí kinh doanh.

Phân tích sự cạnh tranh

Phân tích cạnh tranh nhằm mục đích đánh giá hoạt động kinh doanh của các công ty trong một thị trường xác định. Khi thực hiện phân tích, bạn nên xác định những điểm mạnh và yếu cũng như cơ hội và rủi ro của đối thủ cạnh tranh và của chính công ty bạn. Dựa trên kiến​thức thu được, bạn có thể so sánh công ty của mình với công ty của các đối thủ cạnh tranh và xác định chiến lược tốt nhất cho công ty của mình.

Phân tích vị trí

Phân tích vị trí là việc điều tra, đánh giá và lựa chọn một địa điểm phù hợp cho doanh nghiệp của bạn. Không nên đánh giá thấp việc lựa chọn địa điểm tốt vì tùy thuộc vào các yếu tố cụ thể của doanh nghiệp, nó có thể ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nghiệp của bạn. Ảnh hưởng này không giống nhau đối với mọi dự án và khác nhau giữa các doanh nghiệp. Tiêu chí quyết định nào phù hợp với bạn còn tùy thuộc vào ngành, khách hàng tiềm năng và các yếu tố khác.

Các tiêu chí khác nhau ví dụ như:

 • Bạn có cần một cửa hàng?
 • Ai sẽ mua hàng của bạn và bạn có cần khách hàng ghé thăm không?
 • Người mua của bạn có dễ dàng tiếp cận với cửa hàng của bạn không và có đủ chỗ đậu xe không?
 • Nơi nào bạn có thể có các mạng xã hội quan trọng đối với công ty của bạn?
 • Giá thuê là bao nhiêu?
 • Có đối thủ cạnh tranh nào tại địa điểm của bạn không?

Phòng ban của doanh nghiệp

Các phòng ban của doanh nghiệp bao gồm phòng riêng của công ty, nơi sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

Phụ cấp

Phụ cấp chủ yếu là các khoản trợ cấp hoặc hỗ trợ dành riêng nhận được từ các cơ quan công quyền/chính quyền để hỗ trợ việc tự kinh doanh của bạn.

Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân

Ở Đức có Bộ luật An sinh xã hội, gồm 12 cuốn. Các quy tắc xã hội cơ bản được trình bày trong cuốn sách đầu tiên của Bộ luật An sinh xã hội. Một quy tắc quan trọng tuyên bố rằng mọi người đều có quyền sở hữu dữ liệu xã hội của họ: Tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, mã số bảo hiểm y tế, số điện thoại, không được sử dụng hoặc chuyển cho người khác mà không được sự cho phép của người đó. Đó là lý do tại sao người ta nói đến Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân. Các cơ quan có thẩm quyền như trung tâm việc làm cũng không được phép chuyển tiếp những thông tin này.

Quỹ xã hội của nghệ sĩ

Quỹ xã hội của nghệ sĩ (viết tắt theo tiếng Đức KSK) cung cấp cho các nghệ sĩ tự do, nhà báo và nhạc sĩ quyền tiếp cận với bảo hiểm y tế, chăm sóc dài hạn và lương hưu theo luật định. Ngược lại với những người lao động tự nguyện được bảo hiểm, họ chỉ phải trả một nửa số tiền đóng góp. Một nửa còn lại của các khoản đóng góp an sinh xã hội được tài trợ bởi KSK, thông qua các khoản trợ cấp từ chính phủ liên bang và một khoản thu từ các công ty khai thác các dịch vụ báo chí và nghệ thuật. Khoản đóng hàng tháng mà người được bảo hiểm trả cho KSK phụ thuộc vào mức thu nhập của họ.

Quan trọng: KSK là bảo hiểm bắt buộc, tức là bạn có nghĩa vụ báo cáo cho KSK.

Schufa

SCHUFA là viết tắt của "Hiệp hội Bảo hiểm tín dụng chung". SCHUFA là một công ty có nhiệm vụ cung cấp cho các đối tác hợp đồng của mình thông tin về mức độ tín nhiệm của khách hàng và do đó bảo vệ họ khỏi những tổn thất. Ví dụ, thông tin này có thể được gửi cho các đối tác kinh doanh, doanh nghiệp, công ty bảo hiểm và ngân hàng. Ví dụ: nếu bạn đăng ký một khoản vay từ ngân hàng của mình, trước tiên ngân hàng sẽ kiểm tra mức độ tín nhiệm của bạn bằng cách sử dụng thông tin Schufa. Nhưng bạn cũng có thể tự mình lấy thông tin về các đối tác kinh doanh. Thông tin này còn được gọi là "thông tin Schufa". Ví dụ: nếu bạn không đáp ứng yêu cầu thanh toán hoặc thanh toán hóa đơn quá muộn, Schufa sẽ cho bạn một nhận xét tiêu cực.

Quan trọng: Mọi người có quyền được xem thông tin của chính mình tại Schufa. Nếu những điều này không đúng, bạn có thể thay đổi chúng.

Sáng kiến kinh doanh / sáng kiến khởi nghiệp

Sáng kiến kinh doanh là một ý tưởng cho một công ty mới và là điểm khởi đầu cho quá trình khởi nghiệp kinh doanh của bạn. Nó tạo cơ sở cho kế hoạch kinh doanh mà bạn (có thể) vạch ra cho khi khởi nghiệp. Sáng kiến kinh doanh không nhất thiết phải đổi mới hoặc là chưa từng có trên thế giới để bạn có thể thành công trong quá trình khởi nghiệp kinh doanh của mình.

Sổ đăng ký thương mại

Mọi doanh nghiệp kinh doanh đều phải được ghi tên vào sổ đăng ký thương mại, ngoại trừ các doanh nghiệp nhỏ, công ty hợp danh theo luật dân sự (GbR) và người làm nghề tự do. Tuy nhiên có thể đăng ký tự nguyện.  Sổ đăng ký thương mại là một danh bạ công khai chứa thông tin về trụ sở công ty, công việc kinh doanh, các chi nhánh, hình thức pháp lý và vốn của công ty. Các tòa án địa phương phụ trách, nơi đăng ký thương mại được lưu giữ và mọi người có thể xem miễn phí. Bạn có thể sử dụng sổ đăng ký thương mại để tìm hiểu về các doanh nghiệp đã đăng ký. Điều này đặc biệt hữu ích trong trường hợp ký hợp đồng và hợp tác với các doanh nghiệp khác để tìm hiểu về (các) đối tác tương lai trước khi hợp tác. Đồng thời, bạn có thể thuyết phục các đối tác tương lai về các hoạt động của chính công ty bạn bằng cách tham khảo sổ đăng ký thương mại.

Sở Lao động việc làm / Sở Lao động liên bang

Sở Lao động Liên bang (thường gọi là văn phòng việc làm hoặc cơ quan việc làm) chịu trách nhiệm về việc quy định và chi trả các khoản trợ cấp tài chính cho những người thất nghiệp, bên cạnh việc giới thiệu việc làm và thúc đẩy thị trường lao động: trợ cấp thất nghiệp. Những người thất nghiệp cũng có thể được cung cấp thông tin và được tư vấn bởi sở lao động việc làm nếu họ muốn tự kinh doanh. Ngoài ra, trong một số điều kiện nhất định, bạn có thể nộp đơn xin trợ cấp khởi nghiệp để tự kinh doanh.

Sở hữu độc quyền

Quyền sở hữu độc quyền tự động có hiệu lực khi bạn tự kinh doanh với tư cách là một nhà kinh doanh hoặc người làm nghề tự do. Đây là hình thức (hợp pháp) đơn giản nhất của một công ty và phù hợp để bạn tự khởi nghiệp. Bạn đồng thời là đối tác, giám đốc điều hành và quản lý của chính mình. Là một người hành nghề tự do, bạn chỉ cần mã số thuế được chi cục thuế cấp. Nếu bạn điều hành các doanh nghiệp nhỏ hoặc muốn tự kinh doanh như một nhân viên thương mại, bạn phải đăng ký với văn phòng thương mại. Ngoài ra, là một doanh nhân, bạn cũng phải đăng ký tại sổ đăng ký thương mại. Bạn có thể tự xác định vốn khởi nghiệp của mình. Nhưng cũng có trách nhiệm phải trả nợ bằng tài sản cá nhân. Đổi lại là 100% lợi nhuận cho bạn.

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh là các lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền, mà một công ty nhận được để đổi lại các dịch vụ được cung cấp hoặc hàng hoá đã bán.

Thuế kinh doanh

Nếu bạn điều hành một doanh nghiệp, bạn phải nộp thuế kinh doanh. Số tiền thuế của bạn phụ thuộc vào vị trí và lợi nhuận của bạn. Phí có thể thay đổi tùy thuộc vào thành phố/quận. Tuy nhiên, nếu bạn kiếm được ít lợi nhuận, bạn có thể không phải trả bất kỳ khoản thuế kinh doanh nào.

Thuế thu nhập

Thuế thu nhập là loại thuế đánh vào thu nhập của các cá nhân và nộp cho nhà nước. Với tư cách là người tự kinh doanh: chính bạn hoặc cố vấn thuế của bạn phải xác định số thuế thu nhập của bạn và chuyển nó cho chi cục thuế. Bảng thuế thu nhập thường niên sẽ nhanh chóng cho bạn biết số tiền khấu trừ do thuế thu nhập.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế mà pháp nhân phải nộp dựa trên thu nhập của họ. Bao gồm, ví dụ, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân (GmbH và UG), hiệp hội, hợp tác xã hoặc quỹ. Thuế thu nhập doanh nghiệp có thể so sánh với thuế thu nhập đối với tập thể. Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính từ thu nhập chịu thuế của pháp nhân và lên tới 15% ở Đức.

Thuế thương vụ

Thuế thương vụ phải được trả bất cứ khi nào dịch vụ hoặc hàng hóa được bán. Thuế là một khoản phụ phí theo tỷ lệ phần trăm trên giá bán hàng và do khách hàng chịu. Trong hầu hết các trường hợp, thuế thương vụ là 19 phần trăm. Có những trường hợp ngoại lệ, ví dụ, đối với dịch vụ ăn uống hoặc lưu trú tại khách sạn, phải chịu 7 phần trăm và đối với các dịch vụ của bác sĩ, nhà vật lý trị liệu hoặc công ty môi giới bảo hiểm mà không phải trả thuế thương vụ. Khoản thu từ thuế thương vụ phải nộp cho cơ quan thuế.

Nếu bạn mua sản phẩm cho công ty của mình, bạn có thể bù trừ thuế thương vụ đã nộp với thuế mua hàng cho chi cục thuế. Ví dụ: Bạn bán một máy in với giá 119 euro. Khách hàng của bạn đã trả cho bạn 100 euro tiền mua máy in và 19 euro tiền thuế thương vụ. Bây giờ bạn nợ chi cục thuế 19 euro. Đồng thời, bạn mua giấy sao chép cho doanh nghiệp của mình từ nhà bán buôn. Khoản này bạn phải trả 70 euro: 58,82 euro cho giấy và 11,18 euro cho thuế thương vụ. Bạn có thể khấu trừ 11,18 euro từ 19 euro cho chi cục thuế. Như vậy còn 7,82 euro, bạn sẽ phải giao nộp cho chi cục thuế trong lần nộp thuế thương vụ tiếp theo.

Thành lập / thành lập công ty / khởi nghiệp kinh doanh

Thành lập / thành lập doanh nghiệp / khởi nghiệp kinh doanh có nghĩa là bạn đang thành lập doanh nghiệp hoặc công ty của riêng bạn. Khi đó bạn sẽ làm việc độc lập.

Thông báo chấp thuận

Nếu bạn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền (ví dụ: trung tâm việc làm hoặc Sở Lao động), bạn sẽ nhận được câu trả lời bằng văn bản. Câu trả lời bằng văn bản này được gọi là “Giấy xác nhận (Bescheid) ” theo ngôn ngữ của các cơ quan có thẩm quyền. Nếu câu trả lời này tích cực, bạn sẽ nhận được thông báo chấp thuận; ngược lại, bạn sẽ nhận được thông báo từ chối.

Thương mại du lịch

Các hoạt động thương mại, tự kinh doanh là một phần của ngành du lịch với các điều kiện sau:

 • Công việc của người lao động tự do diễn ra bên ngoài một chi nhánh thương mại, chẳng hạn như cơ sở kinh doanh, hoặc người kinh doanh du lịch không sở hữu chi nhánh thương mại nào cả. Cơ sở thương mại được định nghĩa trong § 4 Khoản 3 của Luật Thương mại.
 • Các doanh nghiệp lữ hành đến thăm khách hàng của họ và cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa ở đó chứ không phải ngược lại.

Để theo đuổi thương mại du lịch, bạn phải xin thẻ thương mại du lịch từ văn phòng quản lý. Theo quy định, thẻ thương mại du lịch có giá trị trên toàn nước Đức. Tuy nhiên, thẻ thương mại du lịch có thể bị hạn chế về mặt nội dung, được phát hành có thời hạn và kèm theo các điều kiện. Trong khi một số hoạt động được miễn yêu cầu thẻ thương mại du lịch, có những hoạt động khác không được phép thực hiện trong thương mại du lịch. Bạn sẽ tìm thấy tổng quan trong khu vực tải xuống.

Thất nghiệp

Thất nghiệp có nghĩa là bạn không có công việc được trả lương. Tuy nhiên, không phải tất cả những người trưởng thành không có việc làm đều được coi là thất nghiệp. Bạn sẽ không phải là người thất nghiệp, nếu là: học sinh và sinh viên, phụ nữ và đàn ông dành toàn thời gian để nuôi dạy con cái, cũng như người đã về hưu.

Thỏa thuận hợp tác

Thỏa thuận hợp tác quy định nhiệm vụ và nhiệm vụ của ban lãnh đạo và cổ đông, xác định cơ quan đại diện của ban lãnh đạo và xác định việc thanh toán và phân phối lợi nhuận. Trong trường hợp doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân, một số nội dung được yêu cầu bởi pháp luật và nó phải được chứng thực bởi một công chứng viên. Bạn nên tham vấn ý kiếncủa các luật sư trước nếu bạn cần một thỏa thuận hợp tác.

Thời gian chấp thuận

Nếu bạn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền (ví dụ: trung tâm việc làm hoặc Sở Lao động), bạn sẽ nhận được câu trả lời bằng văn bản. Nếu là câu trả lời tích cực, đơn sẽ được chấp thuận; nếu là câu trả lời tiêu cực, đơn sẽ bị từ chối. Giấy phép chấp thuận thường chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định: thời hạn chấp thuận.

Thủ tục đăng ký

Nếu bạn muốn làm việc tự do, trước tiên bạn phải đăng ký với một tổ chức, một cơ quan có thẩm quyền, một văn phòng hoặc một hiệp hội. Việc liên hệ với ai và những quy tắc, quy định tùy thuộc vào nghề nghiệp và công ty của bạn: Các bác sĩ phải đăng ký với Hiệp hội Y khoa, những người kinh doanh thì đăng ký tại phòng thương mại còn những người làm nghề tự do thì đăng ký tại chi cục thuế. Đôi khi bạn cũng cần các bằng cấp, chứng nhận hoặc giấy phép đặc biệt. Tất cả những yêu cầu này cần thiết và là thủ tục đăng ký.

Tiếp thị

Tiếp thị (marketing) được hiểu là tất cả các hoạt động của một công ty nhằm thúc đẩy bán hàng thông qua hỗ trợ khách hàng, quảng cáo (ví dụ: tờ rơi hoặc quảng cáo trên internet), định giá, giám sát và kiểm soát thị trường, cũng như thông qua việc lựa chọn cung cấp của chính mình (ví dụ: phạm vi sản phẩm rộng hoặc hẹp).

Trách nhiệm doanh nghiệp

Bảo hiểm trách nhiệm doanh nghiệp là một trong những hình thức bảo hiểm doanh nghiệp và thường không thể thiếu đối với các doanh nghiệp và người tự lập. Bảo hiểm chia sẻ với bạn gánh nặng thiệt hại do bạn hoặc nhân viên của bạn gây ra thông qua hoạt động nghề nghiệp, hay sản phẩm của bạn cũng như bạn với tư cách là một doanh nhân phải chịu trách nhiệm. Bảo hiểm trách nhiệm doanh nghiệp sẽ bảo vệ bạn cũng như doanh nghiệp của bạn khỏi các chi phí yêu cầu từ bên bị thiệt hại, nếu có.

Trợ cấp

Trợ cấp là một khoản thanh toán bằng tiền mặt (ví dụ: từ tiểu bang hoặc thành phố) mà một người nào đó nhận được để giúp họ cấp vốn cho một mục đích cụ thể. Trợ cấp không phải hoàn trả.

Trợ cấp khởi nghiệp

Những người thất nghiệp quan tâm đến việc bắt đầu kinh doanh và những người đang nhận trợ cấp thất nghiệp có thể nhận được trợ cấp khởi nghiệp từ Cơ quan Việc làm Liên bang. Khoản trợ cấp khởi nghiệp ban đầu được cấp trong 6 tháng cùng với khoản trợ cấp thất nghiệp là 300 euro. Sau đó, bạn có thể nhận được 300 euro trong 9 tháng tiếp theo nếu bạn có thể chứng minh rằng bạn đang tự kinh doanh. Điều kiện tiên quyết để được cấp vốn là

 • bạn đang làm việc độc lập toàn thời gian và do đó chấm dứt tình trạng thất nghiệp của bạn,
 • Bạn vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong ít nhất 150 ngày và
 • sẽ nhận được ý kiến​chuyên gia xác nhận rằng mô hình kinh doanh và các yêu cầu cá nhân cho phép kinh doanh và đạt được thành công lâu dài trong việc tự kinh doanh. Điều kiện rất quan trọng là một kế hoạch kinh doanh được cấp vốn.

Quan trọng: Không có quyền lợi hợp pháp đối với khoản trợ cấp và bạn nên tìm lời khuyên càng sớm càng tốt.

Trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp (thường được gọi là trợ cấp thất nghiệp (Arbeitslosengeld) I hoặc ALG I) được lấy từ bảo hiểm thất nghiệp và do Sở Lao động Liên bang chi trả. Trợ cấp thất nghiệp thường phụ thuộc vào việc bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong bao lâu và có được bảo hiểm hay không. Bạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu:

 • Bạn đã đăng ký thất nghiệp với Sở Lao động,
 • Bạn đã đóng bảo hiểm bắt buộc ít nhất 12 tháng và trong 30 tháng trước khi đăng ký thất nghiệp cũng như
 • bạn có thể làm việc tại nơi yêu cầu có bảo hiểm bắt buộc.

Số tiền trợ cấp thất nghiệp và thời gian nhận được tùy thuộc vào mức lương trung bình cuối cùng, thời gian đóng bảo hiểm và độ tuổi của bạn.

Khi nhận trợ cấp thất nghiệp, bạn cũng có thể nộp đơn xin trợ cấp khởi nghiệp.

Trợ cấp thất nghiệp II

Trợ cấp thất nghiệp II (ALG II hay còn được gọi là Hartz IV) là một phúc lợi mở để cung cấp các chi phí cơ bản cho những người tìm việc và người lao động không thể hoặc không đủ khả năng trang trải đầy đủ chi phí sinh hoạt của mình bằng thu nhập, tài sản hoặc các khoản hỗ trợ khác (ví dụ: trợ cấp thất nghiệp). Không giống như trợ cấp thất nghiệp ALG I, ALG II không được bảo hiểm thất nghiệp chi trả mà là lấy từ tiền của người đóng thuế.

Trung tâm việc làm chi trả trợ cấp thất nghiệp II và có thể được nộp đơn xin ALG II nếu:

 • Bạn đang thất nghiệp và không được hưởng trợ cấp thất nghiệp ALG I,
 • Quyền được hưởng trợ cấp thất nghiệp ALG I của bạn sắp hết hạn và bạn vẫn cần được hỗ trợ,
 • Bạn có công việc, nhưng thu nhập của bạn không đủ để nuôi bản thân và gia đình cùng một số yêu cầu khác như:
  • Bạn từ 15 tuổi trở lên và chưa đến tuổi về hưu.
  • Bạn sống ở Đức và nơi ở chính của bạn tại đây,
  • bạn cũng có thể làm việc ít nhất 3 giờ một ngày và
  • bạn hoặc các thành viên trong gia đình đang cần được giúp đỡ.

Số tiền trợ cấp thất nghiệp II phụ thuộc vào nhu cầu sinh hoạt của bạn và chi phí ăn ở và sưởi ấm. Bạn sống với bao nhiêu người cũng là một yếu tố quan trọng. Đây là hộ gia đình của bạn. Thu nhập và tài sản của các thành viên trong hộ gia đình của bạn cũng cần được thống kê.

Nếu bạn đang nhận trợ cấp thất nghiệp II và muốn hành nghề tự do, bạn có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính ban đầu. Ngay cả khi bạn không nhận được hỗ trợ tài chính ban đầu, trung tâm việc làm có thể giúp bạn trở thành một lao động tự do: Ví dụ, nếu bạn chỉ nhận được một vài công việc mà vẫn chưa kiếm đủ tiền, bạn có thể nhận số tiền còn lại từ Sở Lao động để chi trả cho sinh hoạt, tiền thuê nhà và cả bảo hiểm sức khỏe. Ngoài ra, bạn có thể xin trợ cấp hoặc một khoản vay tại Sở Lao động cho các khoản đầu tư nhỏ hoặc để trang trải một số vật dụng đắt tiền lên đến tối đa 5000 euro.

Trợ cấp tiền lương

Nếu bạn sử dụng một nhân viên trong công ty của bạn, bạn, với tư cách là người sử dụng lao động, phải trả tiền, tức là tiền lương, cho người này. Một số người gặp khó khăn hơn trong việc tìm việc làm, ví dụ như những người đã thất nghiệp trong một thời gian dài hoặc bị ốm trong một thời gian dài. Nếu bạn thuê một người như vậy, bạn có thể xin trợ cấp lương từ Sở Lao động hoặc trung tâm việc làm.

Tài liệu quảng cáo

Tài liệu quảng cáo là một phương tiện biểu đạt để tiếp cận một nhóm đối tượng cụ thể hoặc công chúng. Các tài liệu quảng cáo đặc biệt quan trọng trong việc thu hút khách hàng mới.

Các tài liệu quảng cáo thông thường bao gồm, ví dụ:

 • Quảng cáo trên báo, tờ rơi, áp phích, thư trực tiếp
 • Quảng cáo trực tuyến, email, trang chủ của riêng bạn, mã QR, mạng xã hội
 • Quà tặng khuyến mại như bút, bật lửa hoặc túi có logo công ty

Tài trợ

Tài trợ hay còn gọi là hỗ trợ tài chính, là nguồn vốn được cấp dưới hình thức trợ cấp, tín dụng hoặc cho vay. Bạn có thể nhận được tài trợ cho quá trình khởi nghiệp kinh doanh của mình từ tiểu bang, liên bang, nhưng cũng có thể từ các thành phố và thị trấn.

Tạm nộp thuế thu nhập / hoàn thuế thu nhập

Để giảm bớt gánh nặng thuế quá cao vào cuối năm, chi cục thuế thu các khoản tạm nộp mà người nộp thuế (buôn bán, làm nghề tự do) phải thực hiện trong năm vào các ngày 10/3, 10/6, 10/9 và 10/12. Tuy nhiên, những khoản này chỉ phải thanh toán nếu số tiền ít nhất là 400 EUR trong cả năm và ít nhất 100 EUR tại thời điểm thanh toán. Số tiền tạm nộp do cơ quan thuế xác định trên cơ sở số thuế thu nhập đã nộp trước đó.

Sau khi nộp tờ khai thuế hàng năm, chi cục thuế ban hành ấn định thuế, trong đó cho biết số thuế thu nhập phải nộp. Nếu số tiền này cao hơn tổng số tiền của tất cả các khoản tạm nộp đã thực hiện, thì một khoản nộp thuế thu nhập bổ sung cho số tiền chênh lệch phải được thực hiện.

Tự do thương mại

Mọi người đều có quyền điều hành công việc kinh doanh một cách độc lập, miễn là điều này không vi phạm pháp luật hiện hành hoặc chịu các hạn chế của pháp luật. Khả năng hoạt động kinh doanh tự do gắn liền với tự do thương mại là một đặc điểm thiết kế cơ bản của hệ thống kinh tế thị trường tự do. Ở Đức, tự do thương mại được đảm bảo bởi Điều 12 của Hiến pháp và được quy định chi tiết trong các quy định thương mại.

Tự lập giả tạo

Tự lập giả tạo có nghĩa là bạn chỉ giả vờ, không thực sự tự kinh doanh. Bạn không đáp ứng tất cả các tiêu chí để tự lập.

Những người làm việc tự do (i) không bị ràng buộc bởi các hướng dẫn địa phương, tạm thời, kỹ thuật hoặc liên quan đến nội dung, (ii) được một số khách hàng ủy quyền vĩnh viễn và (iii) có tổ chức công ty riêng của họ, tức là Ví dụ: họ có rủi ro kinh doanh hoặc tự mình xuất hiện trên thị trường.

Nếu những yêu cầu và quy tắc này không được đáp ứng, người ta gọi đó là "Tự lập giả tạo". Thông thường, việc tự lập giả tạo được hình thành nếu người tự lập giả tạo chỉ có một khách hàng thường xuyên.

Quan trọng: Tự lập giả tạo bị cấm ở Đức và có thể bị trừng phạt - cả đối với hành vi tự lập giả tạo và những người khách hàng của họ.

Tỷ lệ hoàn trả

Với hầu hết các khoản vay, bạn phải trả lại một số tiền không đổi hàng tháng. Đây được gọi là "Tỷ lệ ". Với khoản trả góp định kỳ, bạn sẽ “trả hết” các khoản nợ. Phần khác của khoản trả góp bao gồm lãi suất hoặc phí vay tiền.

Vi phạm hành chính/Tố tụng hình sự

Nếu hành vi của bạn không đúng và vi phạm pháp luật, thì đây là một hành vi vi phạm hành chính. Một người không tuân thủ (mà "chống lại" = phản kháng) lệnh hiện hành, luật hiện hành. Nếu hành vi phạm tội nghiêm trọng hoặc hình sự, sẽ điều tra xem có áp dụng hình phạt hay không, ví dụ như phạt tiền hoặc phạt tù. Các thủ tục tố tụng hình sự sẽ được bắt đầu sau đó.

Viện trợ

Viện trợ là một khoản trợ cấp mở và trong một vài trường hợp là hình thức cho vay lãi suất thấp, một khoản tài trợ, một khoản thế chấp, một khoản bảo đảm hoặc phần đóng góp.

Vốn

Khái niệm vốn có cách hiểu khác nhau tùy theo từng ngành khoa học và tùy từng nhà nghiên cứu, nó cũng mang một nội hàm khác nhau. Tuy nhiên, theo cách nói hàng ngày, vốn được hiểu là tài sản tài chính và / hoặc vật chất mà một người sở hữu.

Vốn bên ngoài

(Hầu hết) Những người sáng lập cần thêm nguồn tài chính để cấp vốn cho dự án khởi nghiệp của họ: Vốn bên ngoài. Ngược lại với vốn sở hữu, vốn bên ngoài là một hình thức cấp vồn, trong đó vốn chỉ được cấp trong một thời gian nhất định. Đối với việc cấp vốn, người cấp vồn thường nhận lãi và yêu cầu hoàn trả sau một thời hạn đã thỏa thuận.

Ví dụ, một khoản vay tín dụng và một khoản vay từ ngân hàng hoặc các khoản trợ cấp từ tiểu bang, liên bang hoặc thành phố là vốn bên ngoài. Nhưng nguồn vốn vay từ bạn bè hoặc người thân cũng thuộc khái niệm này.

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu là vốn thuộc về chủ sở hữu hoặc các cổ đông của công ty. Vốn chủ sở hữu là điều kiện cần thiết để cấp vốn cho các khoản đầu tư đầu tiên khi thành lập công ty. Ngoài tiền và hàng hóa, đồ vật cũng có thể thuộc khái niệm vốn chủ sở hữu. Ví dụ, một máy tính mà bạn sở hữu và cần cho công ty của mình cũng là một phần vốn chủ sở hữu.

Yêu cầu một nghệ nhân bậc thầy

Nếu bạn là một thợ thủ công và muốn tự kinh doanh, bước đầu tiên cần phải kiểm tra xem những yêu cầu nào phải được đáp ứng để tự kinh doanh. Trong nhiều ngành nghề thu công, có “yêu cầu một nghệ nhân bậc thầy”. Điều này có nghĩa là bạn chỉ được phép làm việc độc lập nếu bạn có chức danh nghệ nhân hoặc tương ứng.

Tuy nhiên, bạn có thể có được cái gọi là quyền hành nghề đối với một số nghề yêu cầu thợ thủ công bậc thầy, qua đó bạn có thể tự kinh doanh ngay cả khi không có chứng chỉ nghệ nhân bậc thầy. Điều kiện tiên quyết cần đáp ứng là: có ít nhất sáu năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực thương mại liên quan (không qua đào tạo) và ít nhất 4 năm trong số đó ở vị trí quản lý có quyền ra quyết định tương ứng.

Bạn có thể tra cứu xem công việc của mình có phải là một trong những ngành nghề yêu cầu một nghệ nhân bậc thầy trong từ điển nghề nghiệp của chúng tôi hoặc bạn cũng có thể liên hệ với một trong những cố vấn của chúng tôi.

Yêu cầu vốn

Yêu cầu vốn là tổng các nguồn tài chính mà doanh nghiệp bạn cần để hiện thực hóa ý tưởng của bạn. Bạn xác định yêu cầu vốn cá nhân bằng cách cộng các chi phí đầu tư, khởi nghiệp và vận hành. Nếu yêu cầu vốn của chính bạn (vốn chủ sở hữu của bạn) bị khấu trừ khỏi yêu cầu vốn, điều này dẫn đến việc phải yêu cầu vốn từ bên ngoài.

Ý kiếnchuyên gia

Xem Chứng chỉ năng lực.

Đánh giá rủi ro/phân tích rủi ro

Mục đích của phân tích rủi ro là xác định và đánh giá các rủi ro chính đối với công ty của bạn bằng cách sử dụng cách tiếp cận có thể được cấu trúc. Là một phần của phân tích rủi ro, các quyết định có thể xảy ra của bạn được đánh giá dựa trên những hậu quả đối với công ty của bạn và về khả năng những hậu quả này sẽ xảy ra. Điều này sẽ giúp bạn quyết định có nên giữ quyết định của mình hay không.

Đơn xin phê duyệt thêm

Trợ cấp SGB II, chẳng hạn như trợ cấp thất nghiệp II, thường được cấp trong sáu tháng. Nếu sau đó bạn cần hỗ trợ thêm, bạn cần phải nộp đơn để được tiếp tục chấp thuận. Điều này sẽ chỉ được chấp thuận kể từ ngày đơn đăng ký được nộp. Do đó, đơn đăng ký phải được nộp trước khi kết thúc giai đoạn xét duyệt cuối cùng.

Đối thủ cạnh tranh/Sự cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh là các công ty khác cung cấp cùng một hoặc cái gì đó tương tự như của bạn.

Độc lập lao động

Độc lập lao động có nghĩa là bạn không làm việc như một nhân viên. Độc lập lao động là làm việc không phục thuộc, tự chịu rủi ro cho cá nhân và cho các khách hàng khác nhau. Có ba hình thức độc lập lao động: Người làm nghề tự do, thương nhân hoặc thương nhân du lịch.