Bước đầu tiên

Những bước đầu tiên khi bạn tự kinh doanh

Bạn đang tiến tới mục tiêu tự kinh doanh. Bạn đã đăng ký tự kinh doanh hoặc tự kinh doanh? Đây là một dấu mốc quan trọng, xin chúc mừng bạn! Các rào cản chỉ xuất hiện khi mọi thứ thực sự bắt đầu. Để không bị bất ngờ với các câu hỏi và yêu cầu từ các văn phòng khác nhau, bạn cần thống nhất các bảng cân đối kế toán và kế hoạch cho công ty mình. Điều tốt nhất là xin lời khuyên chuyên môn từ các cố vấn thuế vụ và các cố vấn chuyên môn khác. Tìm hiểu các đề xuất tư vấn và khóa đào tạo nâng cao tại các trung tâm tư vấn,  của cơ quan phát triển kinh doanh hoặc các văn phòng chịu trách nhiệm tại địa điểm của bạn. Trong một số trường hợp nhất định, việc đào tạo có thể được tài trợ và bạn chỉ phải chịu mức chi phí tương ứng. Bàn tròn doanh nghiệp và các cơ hội khác để gặp gỡ những người tự kinh doanh cũng như trao đổi các câu hỏi khác nhau về hoạt động hàng ngày của công ty cũng được khuyến khích.


Những tuần đầu tiên khi bạn tự kinh doanh

Trong những tuần đầu tiên tự kinh doanh, điều quan trọng là bạn phải trả lời các câu hỏi sau:

  • Kế hoạch hoạt động của tôi trong những tháng vừa qua và tiếp theo là gì?
  • Thu nhập có ổn không, liệu tôi có đạt được mục tiêu của mình không?
  • Tôi sẽ giải quyết công việc kế toán hay tôi nên tìm một cố vấn thuế vụ?
  • Tôi còn thiếu kiến thức gì để an toàn hơn trên con đường tự kinh doanh của mình?
  • Tôi cần giải quyết các khoản nào và vào lúc nào? Các cơ quan nào sẽ cần các thông tin hoặc khoản thanh toán từ tôi và vào thời gian nào?

Là một người tự kinh doanh, bạn luôn phải giải quyết các vấn đề về danh mục đầu tư, đưa ra quyết định của riêng mình, theo dõi thị trường và phát triển các đề xuất mới. Do đó, bạn cần dành đủ thời gian và xin lời khuyên từ chuyên gia ngay từ đầu.


Hãy xây dựng một mạng lưới

Mạng lưới là mối liên hệ hoặc tương tác xã hội giữa bạn và những người, nhóm, tổ chức hoặc những doanh nghiệp khác. Việc xây dựng một mạng lưới nghề nghiệp ngay từ đầu sẽ rất hữu ích. Nhiều câu hỏi trong hoạt động hàng ngày có thể được trả lời dễ dàng “một cách ngắn gọn”. Bạn có thể học hỏi được nhiều từ kinh nghiệm và kiến thức của những người tự kinh doanh khác. Thường sẽ có nhiều cơ hội hợp tác tốt để cùng nhau tiết kiệm chi phí hoặc để có được khách hàng mục tiêu. Sẽ rất hữu ích nếu bạn tìm hiểu tin tức về khu vực thông qua đầu mối liên hệ của mạng lưới và tiếp cận các ủy ban. Bạn có thể xây dựng mạng lưới của mình bằng cách tham dự các sự kiện chuyên môn, ví dụ như ngày khởi nghiệp hoặc bàn tròn doanh nhân. Hãy xem các sự kiện và nhóm trong khu vực của bạn. Một số người tự kinh doanh cũng thể hiện bản thân bằng cam kết xã hội của họ. Ngoài ra còn có các mạng lưới đặc biệt dành cho những người khởi nghiệp có thể hỗ trợ bạn thông qua tư vấn, trao đổi thông tin, trình độ chuyên môn, huấn luyện, liên hệ hoặc trao đổi kinh nghiệm. Mạng cho những người khởi nghiệp trong khu vực của bạn có thể được tìm thấy trên Gründerinnenprotal. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các mạng trên trang Mạng lưới nghề nghiệp của chúng tôi.