Bảo vệ doanh nghiệp

Những điều cần biết về bảo vệ doanh nghiệp của bạn

Bạn đã tự kinh doanh một thời gian và đã hoàn thành quá trình khởi nghiệp thành công. Cơ sở quan trọng nhất cho doanh nghiệp của bạn đã có. Xin chúc mừng Ngay cả khi bạn đã gia nhập vào thị trường, tất nhiên vẫn còn rất nhiều vấn đề và các bước cần thực hiện. Tùy thuộc vào ngành nghề, quy mô và phạm vi của công ty bạn, có thể mất 3 hoặc 5 năm để thiết lập. Các vấn đề và công việc cơ bản nảy sinh lặp đi lặp lại hoặc ngày càng trở nên khắt khe hơn, chẳng hạn như kế toán hoặc các vấn đề về thuế. Nhưng các nhóm khách hàng cũng phải luôn được khai thác. Trên các trang sau, bạn sẽ tìm thấy một số lời khuyên về cách thực hiện việc này.


Kế toán

Kế toán đảm bảo rằng bạn luôn nắm được tổng quan về thu nhập và chi phí của mình và bạn sắp xếp được giấy tờ sổ sách của bạn. Chúng tôi đã tổng hợp những thông tin quan trọng về kế toán cho bạn.

Đọc thêm

Thuế

Ở Đức có thuế trực thu và thuế gián thu. Chúng tôi đã liệt kê ở đây những loại thuế này, những quy định cơ bản mà bạn phải tuân thủ và những người bạn có thể yêu cầu tư vấn.

Đọc thêm

Mạng lưới nghề nghiệp

Một mạng lưới nghề nghiệp rất quan trọng cho tương lai kinh doanh của bạn. Bạn có thể tìm các đối tác kinh doanh mới, nhận các lời khuyên quan trọng hoặc tìm hiểu về các xu hướng mới nhất. Hãy lập kế hoạch thời gian và xây dựng mạng lưới của bạn.

Đọc thêm

Tăng trưởng doanh nghiệp

Công ty của bạn đã tồn tại qua giai đoạn đầu và bây giờ muốn mở rộng công ty của mình? Bạn nên chú ý đến những điều kiện chung nào và làm thế nào để bạn tìm được nhân sự tốt. Chúng tôi đã liệt kê một số gợi ý cho bạn ở đây.

Đọc thêm