Cơ quan và tổ chức

Các cơ quan và tổ chức quan trọng cho việc thành lạp doanh nghiệp của bạn

Mỗi quá trình khởi nghiệp luôn mang tính cá nhân và khác biệt. Tùy thuộc vào những gì bạn thực hiện, bạn phải đối phó với các cơ quan và trách nhiệm khác nhau. Hãy tìm hiểu xem các tổ chức chuyên môn nào sẽ phụ trách trường hợp của bạn. Chúng tôi đã liệt kê một số cơ quan quan trọng nhất mà bạn cần liên hệ.

Cơ quan thuế là cơ quan có thẩm quyền quan trọng. Trước khi có thể bắt đầu với tư cách là người kinh doanh, bạn cần có mã số thuế. Là một người làm việc tự do: bạn phải đăng ký với cơ quan thuế có thẩm quyền. Hãy điền vào "Bản câu hỏi khai thuế" trực tuyến qua cổng thông tin www.elster.de, và sau đó cơ quan thuế sẽ cấp mã số thuế cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần trợ giúp để hoàn thành bảng câu hỏi, vui lòng liên hệ với một trong các trung tâm tư vấn của chúng tôi. Khi bạn đăng ký kinh doanh phòng thương mại, cơ quan thuế thường sẽ liên hệ „tự động“ với bạn. Tuy nhiên, bạn cần liên hệ với cơ quan thuế nếu họ chưa liên hệ với bạn sau khi bạn đã đăng ký kinh doanh trong nhiều ngày.

Đăng ký kinh doanh với phòng thương mại. Tại nhiều thành phố, việc đăng ký này có thể được thực hiện trực tuyến. Để đăng ký kinh doanh, bạn cần các tài liệu sau đây:

  • Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu hợp lệ, giấy chứng nhận đăng ký từ phòng đăng ký cư trú.
  • Bằng chứng đáp ứng các yêu cầu của nghề nghiệp.
  • Đối với hoạt động kinh doanh yêu cầu giấy phép, bạn cũng phải có chứng nhận không tiền án tiền sự của cảnh sát hoặc thông tin từ trung tâm đăng ký thương mại.
  • Đối với kinh doanh du lịch, bạn cần chứng nhận kinh doanh du lịch. Muốn vậy, bạn phải xuất trình chứng nhận không tiền án tiền sự của cảnh sát và trả một khoản phí từ 40 đến 770 euro. Bạn phải luôn mang theo chứng nhận kinh doanh du lịch khi thực hiện hoạt động của mình.

Ngoài ra, bạn cần trả từ 10 đến 50 euro phí đăng ký.

Nếu kinh doanh, bạn cần phải là thành viên của phòng thương mại và công nghiệp (IHK) trong khu vực của bạn khi khởi nghiệp. Tư cách thành viên sẽ được thực hiện tự động khi có đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, bạn nên liên hệ sớm và hỏi về những dịch vụ mà IHK cung cấp. Ngoài các cuộc hội thảo về khởi nghiệp truyền thống, nhiều cuộc hội thảo chuyên môn liên quan đến chủ đề sẽ có thể hữu ích.

Nếu bạn khởi nghiệp trong ngành nghề thủ công, hãy liên hệ với Phòng Thủ công nghiệp (HwK) tại địa điểm của bạn. Điều quan trọng là bạn phải đăng ký ngành nghề thủ công.

Tổ chức quan trọng đối với người tự kinh doanh là cơ quan phát triển kinh doanh tại nơi bạn kinh doanh. Các cơ quan phát triển kinh doanh sẽ đưa ra lời khuyên và hỗ trợ hữu ích. Họ đã quen thuộc với các cấu trúc và trách nhiệm tại địa phương và có thể giúp xác định các địa điểm phù hợp.

Nếu bạn hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn thì cần biết đến DEHOGA – Hiệp hội Nhà hàng Khách sạn của Đức. Tư cách thành viên là tự nguyện. Bạn phải trả một khoản phí, nhưng sẽ có được nhiều dịch vụ hữu ích khác nhau.
Ở nhiều lĩnh vực khác, bạn cần xem xét các hiệp hội ngành nghề: Những người tự kinh doanh khác tham gia và tạo mạng lưới trong ngành nghề của bạn như thế nào? Các dịch vụ nào sẽ hữu ích cho hoạt động hàng ngày của bạn?

Vui lòng lưu ý rằng đây không phải là một danh sách đầy đủ. Tùy thuộc vào lĩnh vực của bạn mà các cơ quan chức năng và các trung tâm khác có thể chịu trách nhiệm về bạn; Ví dụ: sở y tế, văn phòng trật tự công cộng, quỹ an sinh xã hội của nghệ sĩ, mục trong sổ đăng ký kinh doanh hoặc khác. Bạn có thể sử dụng Behördenwegweiser để tìm cơ quan hoặc tổ chức bạn muốn trong khu vực của mình.