Ấn phẩm

Bạn có muốn tìm hiểu thêm về nền kinh tế di cư và các hoạt động khởi nghiệp của những người có lịch sử nhập cư hoặc tị nạn, hay bạn thường quan tâm đến các chủ đề về khởi nghiệp và tự kinh doanh tại Đức? Nhiều ấn phẩm, nghiên cứu, tiểu luận, tài liệu quảng cáo và hồ sơ liên quan đến các chủ đề này đã được xuất bản tại Đức trong những năm gần đây. Trên trang này, chúng tôi đã cố gắng tập hợp những ấn phẩm quan trọng nhất và mang tính cập nhật nhất có sẵn trực tuyến và bạn có thể tải xuống miễn phí. Xin vui lòng tìm kiếm thông tin và chúng tôi hy vọng bạn tìm thấy được những thông tin bạn đang tìm kiếm.


Rất tiếc là nội dung này chỉ có sẵn bằng tiếng Đức và tiếng Anh. Chúng tôi đang làm việc để cung cấp trang này bằng ngôn ngữ của bạn.