Công cụ tìm kiếm trung tâm tư vấn

Các trung tâm tư vấn ở Đức dành cho người khởi nghiệp quốc tế và những người tự kinh doanh

Bạn đang tìm kiếm tư vấn trong khu vực mình ở? Chúng tôi có mạng lưới với nhiều chuyên gia tư vấn trên khắp nước Đức, những người chuyên tư vấn cho những người khởi nghiệp quốc tế và những người tự kinh doanh. Bạn cũng có thể sử dụng bản đồ tương tác của chúng tôi để tìm một trung tâm tư vấn trong khu vực của mình.

Địa điểm hoặc mã bưu chính
Khu vực
Tiểu bang
Tất cả các vùng
Bitte akzeptieren Sie OpenStreetMap - Cookies, um diese Karte anzuzeigen.
Zum Aktivieren der interaktiven Karte bitte klicken. Wir weisen darauf hin, dass nach der Aktivierung Daten an den Kartenanbieter OpenStreetMap übermittelt werden.

Fachstelle Migrantenökonomie


Liên hệ

Dr. Ralf Sänger

Augustiner Straße 64-66, 55116 Mainz

FITT – Institut für Technologietransfer an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes gGmbH


Liên hệ

Sera Babakus

Saaruferstraße 16, 66117 Saarbrücken

Migrafrica (VJAAD e.V.)


Liên hệ

Braunstraße 21, 50933 Köln

KUBI – Gesellschaft für Kultur und Bildung gGmbH


Liên hệ

Hanauer Landstraße 182, 60314 Frankfurt am Main

Webseite: www.kubi.info

Jumpp – Frauenbetriebe e.V.


Liên hệ

Ramona Lange

Hamburger Allee 96, 60486 Frankfurt am Main

Social Impact GmbH


Liên hệ

Schiffbauergasse 7, 14467 Potsdam

Arbeitsgemeinschaft selbstständiger Migranten e.V.


Liên hệ

Katarzyna Rogacka-Michels

Schauenburgerstraße 49, 20095 Hamburg