Dịch vụ của chúng tôi

Bạn có muốn biết thêm về đội ngũ của chúng tôi, chúng tôi là ai và chúng tôi làm việc với ai trong mạng lưới của chúng tôi, hoặc bạn muốn biết thêm về kinh tế di cư và hoạt động khởi nghiệp của những người có nguồn gốc nhập cư hoặc tị nạn ở Đức, hoặc cá nhân bạn có muốn trở thành người tự kinh doanh ở Đức - cho dù bạn đã sống ở Đức hay vẫn ở quốc gia gốc của bạn và muốn đến Đức - và không biết chính xác những mẫu đơn, tài liệu và các giấy tờ khác bạn cần cho việc xin thị thực của mình , giấy phép cư trú của bạn hoặc cần đăng ký doanh nghiệp của mình? Trên các trang tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin và có sẵn danh sách kiểm tra cho bạn.


Về chúng tôi

Chúng tôi thông báo và hỗ trợ những người khởi nghiệp và những người tự kinh doanh từ tất cả các quốc gia nếu họ muốn bắt đầu kinh doanh riêng ở Đức hoặc đã tự kinh doanh tại Đức. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về chúng tôi tại đây.

Đọc thêm

Ấn phẩm

Trên trang này, chúng tôi đã tổng hợp các ấn phẩm, tiểu luận, tài liệu quảng cáo và hồ sơ hiện tại và thú vị về các chủ đề thành lập doanh nghiệp và kinh doanh tự do ở Đức cũng như về quyền cư trú.

Đọc thêm

Biểu mẫu, tài liệu và các loại giấy tờ khác

Bạn cần nhiều giấy tờ để xin thị thực, giấy phép cư trú hoặc đăng ký kinh doanh tự do của mình. Chúng tôi đã tổng hợp danh sách kiểm tra và biểu mẫu cho bạn trên trang này.

Đọc thêm