Về chúng tôi

Wir gründen in Deutschland

Chúng tôi tự coi mình là mối liên kết giữa những người khởi nghiệp và những người tự kinh doanh từ các quốc gia không thuộc Liên minh Châu Âu và các cơ quan chức năng của Đức (lãnh sự quán, cơ quan nhập cư, phòng, cơ quan phát triển kinh doanh, v.v.), các tổ chức phi chính phủ cung cấp hỗ trợ khởi nghiệp dành riêng cho di cư và các dịch vụ tư vấn khác, có thể quan trọng đối với bạn.  Chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin ban đầu quan trọng nhất để thành lập doanh nghiệp tại Đức và để có được giấy phép cư trú phù hợp. Chúng tôi sẽ giải thích các cơ quan và tổ chức quan trọng nhất phụ trách thành lập doanh nghiệp tại Đức và chúng tôi sẽ chỉ ra các yêu cầu chính thức đối với việc tự kinh doanh ở Đức. Dựa trên giấy phép cư trú của bạn, chúng tôi hỗ trợ bạn thực hiện các bước phù hợp để tự kinh doanh và chuẩn bị các thủ tục và tài liệu cần thiết.  Chúng tôi giúp bạn xác định các trung tâm liên hệ và tư vấn phù hợp mà bạn có thể liên hệ và những người có thể cung cấp cho bạn các lời khuyên và đề xuất trên con đường thành lập doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi giải thích cho bạn lý do tại sao các bước trên con đường thành lập doanh nghiệp là điều cần thiết và kế hoạch kinh doanh nên được xây dựng như thế nào. 

Chúng tôi làm việc trong một nhóm tư vấn mở rộng trên toàn quốc và do đó có thể tiếp cận với kiến thức đồng thời có kinh nghiệm chuyên môn cao, cũng như kiến thức về thị trường và địa phương trong khu vực. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn chuyên sâu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn – nếu điều này có thể thực hiện được ở khu vực và địa phương – với các cơ quan có thẩm quyền ở bang của bạn. Hãy tự kiểm tra xem có trung tâm tư vấn trong khu vực của bạn không.