O nas

Wir gründen in Deutschland

Widzimy siebie jako łącznika pomiędzy założycielami i osobami prowadzącymi działalność gospodarczą z krajów spoza UE a właściwymi urzędami niemieckimi (konsulaty, urzędy ds. imigracji, izby, agencje rozwoju przedsiębiorczości itp.), organizacjami pozarządowymi oferującymi wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej ukierunkowane na migrację oraz innymi usługami doradczymi, które mogą być dla Państwa ważne. Przekazujemy Państwu najważniejsze informacje wstępne do założenia działalności gospodarczej w Niemczech i uzyskania odpowiedniego tytułu pobytowego. Wyjaśniamy najważniejsze instytucje i urzędy, które odpowiadają za rozpoczęcie działalności gospodarczej w Niemczech oraz wskazujemy na wymogi formalne dotyczące samozatrudnienia w Niemczech. Na podstawie Państwa zezwolenia na pobyt wspieramy Państwa w podjęciu właściwych kroków w celu prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz w przygotowaniu niezbędnych formalności i dokumentów. Pomagamy w ustaleniu właściwych punktów kontaktowych i doradczych, z którymi można się skontaktować i które mogą udzielić wskazówek i sugestii w drodze do rozpoczęcia działalności. Wyjaśniamy Ci, dlaczego kroki na drodze do rozpoczęcia działalności są konieczne i jak skonstruowany jest biznesplan.

Pracujemy w rozbudowanym, ogólnopolskim zespole doradczym, dzięki czemu mamy dostęp do wysokiej wiedzy i doświadczenia, ale także regionalnej wiedzy lokalnej i rynkowej. W przypadku bardziej intensywnego zapotrzebowania na poradę, skierujemy Państwa - o ile to możliwe w danym regionie i miejscu - do kompetentnych poradni w Państwa kraju związkowym. Proszę sprawdzić, czy w Państwa regionie znajduje się poradnia.