درباره ما

Wir gründen in Deutschland

ما خود را رابط بین کارآفرینان و افراد خوداشتغال از کشورهای غیر اتحادیه اروپا و مقامات مسئول آلمان (کنسولگری‌ها، اداره مهاجرت، اتاق‌ها، آژانس‌های توسعه کسب و کار و غیره)، سازمان‌های غیردولتی که پشتیبانی راه اندازی ویژه مهاجرت را ارائه می‌دهند و سایر خدمات مشاوره که ممکن است برای شما مهم باشد، می دانیم. ما مهمترین اطلاعات اولیه را برای راه‌اندازی کسب و کار در آلمان و دریافت مجوز اقامت مناسب به شما می‌دهیم. مهم‌ترین مؤسسات و مراجعی که مسئولیت تأسیس شرکت در آلمان را بر عهده دارند، توضیح خواهیم داد و به الزامات رسمی برای خوداشتغالی در آلمان اشاره خواهیم کرد. بر اساس مجوز اقامت شما، از شما در انجام اقدامات صحیح برای خوداشتغالی و انجام تشریفات و تهیه مدارک لازم حمایت می‌کنیم. ما به شما کمک می‌کنیم تا مراکز تماس و مشاوره مناسب را شناسایی کنید که می‌توانید با آنها تماس بگیرید و راهنمایی‌ها و پیشنهادهایی را در مسیر راه اندازی یک کسب و کار به شما ارائه دهند. به شماتوضیح می‌دهیم که چرا مراحل مسیر راه‌اندازی یک کسب و کار ضروری است و یک طرح کسب و کار ساختار یافته چگونه است.

ما در یک تیم مشاوره گسترده و سراسری کار می‌کنیم و بنابراین به سطح بالایی از دانش و تجربه تخصصی و همچنین دانش محلی و بازار منطقه‌ای دسترسی داریم. اگر به مشاوره فشرده‌تری نیاز دارید، ما شما را - در صورت امکان منطقه‌ای و محلی - ارگان‌های ذیصلاح در ایالت فدرال را به شما معرفی خواهیم کرد. خودتان به راحتی بررسی کنید که آیا یک مرکز مشاوره در منطقه شما وجود دارد یا خیر.