برنامه ریزی شرکتی

همه چیزهایی که برای برنامه ریزی کسب و کار خود باید بدانید

قبل از آن که شما شرکت خود را به طور رسمی ثبت کنید، باید شرکت خود را در بدو امر به نحو مطلوب مهیا کنید. در این فصل اطلاعاتی در مورد برنامه ریزی شرکت خود می​یابید. البته در ابتدا باید این سؤال را از خود مطرح کنید: آیا اشتغال مستقل برای من بهترین شکل کار کردن در آلمان است؟ تنها در صورتی که به خودتان اطمینان دارید، باید مراحل بعدی را طی کنید. سپس به شما نکاتی را در مورد نحوه نوشتن یک طرح کسب و کار، ساختارهای قانونی برای خوداشتغالی و گزینه‌های تأمین مالی برای مرحله راه‌اندازی به شما خواهیم داد. همچنین مهم‌ترین مراجع و نهادها و همچنین مراحل احتمالی پس از تأسیس را به اطلاع شما می‌رسانیم.


از ایده تا تأسیس

آیا یک ایده تجاری یا تمایل به خوداشتغالی دارید؟ در اینجا ما به شما مراحلی را شرح می‌دهیم که برای راه اندازی کسب و کار شما مهم هستند.

بیشتر بخوانید

طرح کسب و کار

طرح کسب و کار قلب درخواست شما برای مجوز اقامت مناسب و برنامه ریزی تجاری شماست. در اینجا درباره نحوه تدوین طرح کسب و کار توضیح می‌دهیم و اینکه به چه سوالاتی باید پاسخ دهید.

بیشتر بخوانید

ساختار قانونی مناسب

شما به یک چارچوب قانونی برای خوداشتغالی خود نیاز دارید - یعنی یک «ساختار قانونی». اما ساختار قانونی متفاوتی وجود دارد. در اینجا می‌توانید مزایا و معایب ساختار مختلف قانونی را دریابید.

بیشتر بخوانید

تأمین مالی کسب و کار من

سرمایه اولیه اغلب در دسترس نیست و باید منابع مالی مناسب برای تأسیس شرکت فراهم شود. در اینجا اطلاعات مهمی در مورد تأمین مالی خوداشتغالی خود خواهید یافت.

بیشتر بخوانید

مراجع و نهادها

مراجع مختلفی مسئول راه اندازی شرکت شما هستند. از این «جنگل اداری» نترسید. مسئولیت‌ها به وضوح مشخص شده است. در اینجا فهرستی از مهم‌ترین مراجع و نهادها را خواهید دید.

بیشتر بخوانید

اولین اقدامات پس از تأسیس

آیا گامی به سمت خوداشتغالی برداشته‌اید یا قصد دارید در آینده نزدیک یکی از آن‌ها را ایجاد کنید؟ اکنون چالش‌های جدیدی در راه است. در اینجا نکات و پیشنهاداتی را برای چند هفته اول برای شما گردآوری کرده‌ایم.

بیشتر بخوانید