راه‌اندازی کسب و کار در آلمان

هر آنچه باید در مورد خوداشتغالی در آلمان بدانید

آیا می‌خواهید در آلمان خوداشتغال باشید و کسب و کار خود را راه اندازی کنید؟ اصولاً هرکسی می‌تواند در آلمان خوداشتغال باشد. اما علاوه بر آگاهی از سیستم اقتصادی آلمان و مهم‌ترین بازیگران و نیز اشکال مختلف خوداشتغالی و صلاحیت‌های حرفه‌ای لازم، قبل از هر چیز باید بدانید که به کدام مجوز اقامت نیاز دارید و چگونه می‌توانید این اجازه اقامت را دریافت کنید. این امر برای شهروندان اتحادیه اروپا و همچنین شهروندان غیر اتحادیه اروپا صدق می‌کند، صرف نظر از اینکه از قبل در آلمان زندگی می‌کنند یا هنوز در خارج از کشور زندگی می‌کنند. مهم‌ترین اطلاعات را برای شما آماده کرده‌ایم.


اشتغال در آلمان

آیا در فکر خوداشتغالی در آلمان هستید؟ در این صورت می‌خواهیم اطلاعاتی در مورد خوداشتغالی در آلمان به شما بدهیم که می‌تواند برای تصمیم گیری شما مهم باشد.

بیشتر بخوانید

الزامات خوداشتغالی

در آلمان هر کسی می‌تواند خوداشتغال باشد. با این حال، برای برخی از مشاغل، مدارک خاصی باید ارائه شود یا تعهدات قانونی انجام شود.

بیشتر بخوانید

فرآیند ویزا و مهاجرت

شما هنوز در آلمان زندگی نمی‌کنید؟ در اینجا می‌توانید در مورد نحوه درخواست ویزای خوداشتغالی و مراحل لازم اطلاعات کسب کنید.

بیشتر بخوانید

اجازه اقامت صحیح

آیا از قبل در آلمان زندگی می‌کنید؟ در اینجا می‌توانید دریابید که آیا می‌توانید با مجوز اقامت فعلی خوداشتغال شوید و چه مراحلی لازم است.

بیشتر بخوانید

افراد از اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا یا سوئیس

آیا شما از اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا یا سوئیس هستید؟ در این صورت می‌توانید بدون مجوز خاصی در آلمان یک کسب و کار راه اندازی کنید. با این وجود، برخی مقررات باید رعایت شود. در اینجا می‌توانید درباره این مقررات اطلاعات کسب کنید.

بیشتر بخوانید