چک لیست‌ها و موارد متفرقه

فرم‌ها، اسناد و سایر مدارک

اگر می‌خواهید در آلمان خوداشتغالیشوید، به مدارک متعددی نیاز دارید که باید به مراجع مختلف ارائه دهید. این مراجع می‌تواند سفارت آلمان یا کنسولگری آلمان در کشور مبدأ شما باشد، یا اداره مهاجرت در منطقه‌ای که در آلمان زندگی می‌کنید یا می‌خواهید پس از ورود در آن زندگی کنید، یا اداره مالیات یا اداره بازرگانی باشد که باید در آنجا کسب و کار خود را ثبت کنید. سفارتخانه‌های آلمان نیز ممکن است مدارک اضافی را درخواست کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع می‌توانید به وب سایت سفارت آلمان در کشور خود مراجعه کنید. به موقع پرس و جو کنید تا تمام مدارک لازم برای وقت ملاقات خود را داشته باشید.

ما چک لیستی از فرم‌ها، اسناد و سایر مدارک لازم برای درخواست‌های مربوطه (از جمله ویزا، اجازه اقامت پس از ورود، خوداشتغالی دانشجویان و غیره) را با دقت و وجدان کاری آماده کرده‌ایم. با این حال، به دلیل تغییرات احتمالی در الزامات، ما کامل بودن و صحت اطلاعات را تضمین نمی‌کنیم.


درخواست ویزای خوداشتغالی در آلمان در سفارت آلمان یا کنسولگری در کشور مبدأ


درخواست اجازه اقامت برای خوداشتغالی پس از ورود به آلمان


دانشجویان و داوطلبان دکترا در آلمان


دانشگاهیان و محققان در آلمان


ثبت مشاغل آزاد

اگر اداره مهاجرت درخواست شما را برای خوداشتغالی تأیید کرده است یا اجازه اقامت شما اجازه خوداشتغالی را می‌دهد، اگر می‌خواهید در شغل تجاری کار کنید باید خوداشتغالی خود را در اداره بازرگانی یا اگر می‌خواهید به عنوان فریلنسر کار کنید، باید در اداره مالیات ثبت کنید.

کسب و کار

حرفه آزاد