Listy kontrolne i różne

Formularze, dokumenty i inne zapisy

Jeśli chcesz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w Niemczech, będziesz potrzebował licznych dokumentów, które musisz złożyć w różnych urzędach. Może to być niemiecka ambasada lub konsulat w kraju pochodzenia, urząd ds. cudzoziemców w regionie, w którym mieszkasz w Niemczech lub chcesz zamieszkać po przyjeździe, albo urząd skarbowy lub urząd handlowy, w którym musisz zarejestrować własną działalność gospodarczą. Ambasady niemieckie mogą również zażądać dodatkowych dokumentów. Dowiedz się o tym na odpowiedniej stronie internetowej ambasady niemieckiej w Twoim kraju. Upewnij się, że złożysz zapytanie z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mieć wszystkie niezbędne dokumenty na spotkanie.

Starannie i sumiennie przygotowaliśmy listę kontrolną niezbędnych formularzy, dokumentów i innych papierów, które będą Ci potrzebne do poszczególnych wniosków (m.in. wiza, zezwolenie na pobyt po wjeździe, samozatrudnienie studentów itp.) Jednak ze względu na możliwe zmiany wymagań, nie gwarantujemy kompletności i poprawności informacji.


Ubieganie się o wizę dla samozatrudnienia w Niemczech w Ambasadzie Niemiec lub konsulacie w kraju pochodzenia


Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej po wjeździe do Niemiec


Studenci i doktoranci w Niemczech


Pracownicy naukowi i badacze w Niemczech


Rejestracja działalności gospodarczej na własny rachunek

Jeśli Urząd Rejestracji Cudzoziemców zatwierdził wniosek o samozatrudnienie lub tytuł pobytu pozwala na samozatrudnienie, należy zarejestrować samozatrudnienie w Urzędzie ds. Licencji Handlowych, jeśli chce się prowadzić działalność handlową, lub w Urzędzie Skarbowym, jeśli chce się prowadzić działalność niezależną.

Handel

Zawód freelancera