Księgowość

Z księgowością do sukcesu

Klasycznym błędem w samozatrudnieniu jest „dawanie sobie rady" z dnia na dzień z pieniędzmi, które są na Twoim koncie. Oczywiście od dawna masz świadomość, że duża część pieniędzy ze sprzedaży nie „należy" do Ciebie i że prędzej czy później będziesz musiał je odprowadzić do urzędu skarbowego lub innych instytucji. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, upewnij się, że konsekwentnie sprawdzasz swoje dochody i wydatki. Ta dokumentacja i weryfikacja wszystkich Twoich działań biznesowych i transakcji dotyczących aktywów Twojej firmy (np. zakup, sprzedaż, wynajem, wynagrodzenia itp.) jest podsumowywana pod pojęciem „księgowości".


Księgowość jest alfą i omegą. Pamiętaj o tym, by śledzić swój plan finansowy!


Księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to prace związane z księgowością. Dzięki prowadzeniu ksiąg rachunkowych dokumentujesz wszystkie operacje gospodarcze (przychody i wydatki) występujące w Twojej firmie w porządku chronologicznym i rzeczowym oraz na podstawie wpływów (faktura, dowód kasowy lub paragon). Twoje transakcje biznesowe obejmują na przykład (i) zakup materiałów, (ii) wypłatę wynagrodzeń, (iii) sprzedaż gotowych produktów i wiele innych. Na tej podstawie określasz swój zysk oraz uzyskujesz informacje o swojej płynności (zdolności płatniczej) i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W ten sposób przekazujesz urzędowi skarbowemu podstawowe dane do obliczenia podatków w postaci zeznania podatkowego i określenia zysku. W praktyce widać, że uporządkowana księgowość jest czynnikiem decydującym o sukcesie przedsiębiorstwa. Tylko wtedy, gdy będziesz na bieżąco śledził wszystkie transakcje biznesowe, a tym samym sytuację finansową swojej firmy, będziesz mógł w każdej sytuacji podjąć właściwą decyzję.

Prosta księgowość (Einfache Buchführung)
Musisz prowadzić prostą księgowość tylko wtedy, gdy (i) wykonujesz wolny zawód lub (ii) nie jesteś zarejestrowany w rejestrze handlowym jako jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka osobowa i masz obrót mniejszy niż 600 000 euro w roku kalendarzowym lub roczny zysk mniejszy niż 60 000 euro lub (iii) jesteś zarejestrowany w rejestrze handlowym jako jednoosobowa działalność gospodarcza i masz obrót mniejszy niż 600 000 euro i zysk mniejszy niż 60 000 euro w dwóch kolejnych latach obrotowych. Dzięki prostej księgowości wystarczy raz wprowadzić przychody i wydatki oraz zapisać je na liście posortowanej według daty. Swój zysk możesz określić za pomocą łatwego do przygotowania rachunku nadwyżki przychodów, w którym od dochodu odejmujesz wydatki.

Księgowość podwójna (Doppelte Buchführung)
Jesteś prawnie zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych z podwójnym zapisem, jeśli (i) wybrałeś formę prawną GmbH, UG, AG, OHG lub KG lub (ii) dobrowolnie zgłosiłeś się do rejestru handlowego lub (iii) nie jesteś wpisany do rejestru handlowego jako jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka osobowa (GbR) i masz obrót w roku kalendarzowym większy niż 600.000 euro lub roczny zysk większy niż 60.000 euro. W przypadku księgowości podwójnej, w przeciwieństwie do księgowości pojedynczej, każda transakcja biznesowa musi być zapisana lub zaksięgowana dwukrotnie. Z jednej strony zapisuje się, na jakim koncie nastąpił ruch pieniędzy, np. w kasie czy na rachunku bankowym. Natomiast na koncie przeciwstawnym zapisuje się to, na co wpłynęły lub zostały wydane pieniądze, np. czynsz, materiały biurowe czy przychody ze sprzedaży. Oprócz przychodów i rozchodów, księgowość podwójna obejmuje również wydatki i dochody, a także aktywa i kapitał. Roczne sprawozdanie finansowe, składające się co najmniej z bilansu oraz rachunku zysków i strat, kończy prowadzenie ksiąg rachunkowych metodą podwójnego zapisu. W zależności od wybranej formy prawnej dodaje się kolejne składniki.


Księgowość nie musi być skomplikowana

Najlepiej jest samemu zdobyć niezbędną wiedzę. Istnieją programy komputerowe do usystematyzowanego gromadzenia wpływów i sprawdzania bilansów. Być może w perspektywie dobrym rozwiązaniem może być zatrudnienie freelancera (np. na pół etatu) do prowadzenia księgowości. Inwestowanie w doradztwo podatkowe jest powszechne i wskazane. Dlatego odpowiednio wcześnie zasięgnij porady podatkowej i uwzględnij płatności podatkowe oraz koszty doradztwa w swoim planowaniu finansowym. Zazwyczaj nie jest to kwestia albo/albo, ale kombinacja. Można przygotować dokumenty i informacje. Osoba pobierająca opłaty może przy niewielkim wysiłku sprawdzić i wspomóc prowadzenie ksiąg. Doradca podatkowy kontynuuje pracę z posegregowanymi dokumentami i informacjami oraz doradza w wybranych kwestiach.

Ważne: Nie przekazuj tego zadania całkowicie. Spójrz na swoje bilanse w regularnych odstępach czasu razem ze swoim księgowym: Ile pieniędzy spodziewasz się zapłacić w podatkach do urzędu skarbowego? Kiedy przypadają poszczególne spłaty? Kiedy należy dokonać jakich wydatków? Czy odłożono pieniądze na nieplanowane koszty (naprawy, remonty, nowe zakupy itp.)? Czy zatrudnienie pracowników jest konieczne w dłuższej perspektywie lub pomocne w ekspansji? Ile kosztuje wykwalifikowany personel? Budujcie rezerwy! Jeśli sam prowadzisz przegląd, możesz ocenić liczby i wyniki biznesowe oraz ocenić wpływ. Ocena tych informacji, zwana również „controllingiem", jest podstawą Twojego codziennego planowania, od zakupów po kalkulację cen Twojego produktu lub usługi. Więcej informacji na temat controllingu znajdują się w broszurze GründerZeiten: Controlling.

Starannie opracowaliśmy i sprawdziliśmy informacje zawarte na tej stronie. Jednak ze względu na często zmieniające się okoliczności nie możemy zagwarantować dokładności i kompletności wszystkich treści. W szczególności strona ta nie zastępuje profesjonalnej porady: w przypadku pytań dotyczących konkretnego przypadku należy skontaktować się z księgowym i/lub doradcą podatkowym.