Računovodstvo

Sa računovodstvom do uspjeha

Klasična greška u samozapošljavanju je „snalaženje“ iz dana u dan sa novcem koji je na računu. Vama je, naravno, jasno da Vam veliki dio novca od prodaje ne "pripada" i da ćete ga prije ili kasnije morati uplatiti poreznoj službi ili drugim institucijama. Kako ne biste doživjeli neugodna iznenađenja, pobrinite se da se Vaši prihodi i rashodi dosljedno provjeravaju. Ta dokumentacija i pregled svih Vaših poslovnih aktivnosti i procesa koji utiču na imovinu Vaše kompanije (npr. kupovina, prodaja, zakup, plate, itd.) sažeti su u termin "računovodstvo".


Računovodstvo je početak i svršetak Vašeg poslovanja. Obavezno vodite računa o svom planu finansiranja!


Knjigovodstvo

Vođenje knjiga je računovodstveni posao. Knjigovodstvom dokumentujete sve poslovne transakcije (prihode i rashode) koje Vaše preduzeće ima, hronološkim i činjeničnim redom i na osnovu dokumenata (faktura, računa ili priznanica). U Vaše poslovne transakcije uključene su, na primjer, (i) kupovina materijala, (ii) isplata plata, (iii) prodaja gotovih proizvoda i mnoge druge. Na osnovu toga utvrđujete svoju dobit i dobijate informacije o likvidnosti (solventnosti) i finansijskoj situaciji Vaše kompanije Poreznoj upravi dajete osnovne podatke za obračun poreza u obliku poreske prijave i obračuna poslovne dobiti. Praksa je pokazala da je uredno knjigovodstvo ključni faktor uspjeha kompanije. Ispravnu odluku u svakoj situaciji možete donijeti samo ako vodite računa o svim poslovnim transakcijama, a time i o finansijskom stanju Vaše kompanije.

Pojednostavljeno knjigovodstvo
Pojednostavljenoknjigovodstvo Vam je potrebno samo ako (i) obavljate neku od slobodnih profesija ili (ii) niste upisani u Privredni registar kao samostalni preduzetnik ili ortačko društvo (GbR) i imate promet manji od 600.000 eura u kalendarskoj godini ili godišnji profit manji od 60.000 eura ili (iii) kao samostalni preduzetnik: registrovani ste u Privrednom registru i imate promet manji od 600.000 eura godišnje i profit manji od 60.000 eura tokom dvije uzastopne finansijske godine. Kod pojednostavljenog knjigovodstva, svoje prihode i rashode morate unijeti samo jednom i zabilježiti ih u listu sortiranu po datumu. Svoju poslovnu dobit možete odrediti pomoću proračuna poslovne dobiti (bilansa uspjeha) koji se lako izrađuje, u kojem od svog prihoda oduzimate troškove.

Dvojno knjigovodstvo
Po zakonu ste dužni voditi dvojno knjigovodstvo ako ste (i) odabrali pravni oblik GmbH, UG, AG, OHG ili KG ili (ii)ste se dobrovoljno upisali u Privredni registar ili (iii) kao samostalni preduzetnik ili ortačko društvo (GbR) koji nisu upisani u Privredni registar i imaju promet veći od 600.000 eura po kalendarskoj godini ili godišnju poslovnu dobit veću od 60.000 eura. Kod dvostrukog knjigovodstva, za razliku od jednostrukog, svaka poslovna transakcija se mora knjižiti dva puta. S jedne strane, beleži se po kom računu aktive se odvijalo kretanje novca, npr. u kasi ili na bankovnom računu. S druge strane, na računu za protivstavke bilježi se na šta je novac primljen ili potrošen, npr. najam, kancelarijski materijal ili prihod od prodaje. Dvostruko knjigovodstvo pored prihoda i rashoda uključuje i troškove i dohotke, kao i imovinu i kapital. Godišnjim finansijskim izvještajima, koji se sastoje najmanje od bilansa stanja i uspjeha, zatvarate dvojno knjigovodstvo. U zavisnosti od odabranog pravnog oblika kompanije, mogu biti potrebni i neki dodatni dijelovi finansijskog izvještaja.


Računovodstvo ne mora biti komplikovano

Najbolje je da sami steknete potrebna znanja. Postoje softverski programi za organizovano prikupljanje računa i za provjeru bilansa stanja. Možda bi dobro rješenje za budućnost moglo biti angažiranje honorarnog saradnika za knjigovodstvo. Uobičajeno je i preporučljivo uložiti i u savjete u vezi poreske prijave. Stoga, potražite savjet u vezi poreza što prije i uključite plaćanje poreza i troškove savjetovanja u svoj finansijski plan. Obično nije pitanje odluke za jedno ili drugo, već kombinacija oba. Mogu se pripremiti dokumentacija i informacije. Honorarni knjigovođa potom uz malo truda može provjavati i pomagati Vam u vođenju knjiga. Poreski savjetnici potom nastavljaju raditi sa sređenim dokumentima i informacijama, te Vam daju savjete u vezi s određenim pitanjima.

Važno: Nemojte potpuno predati ovaj zadatak drugima. Provjeravajte svoje bilanse u redovnim intervalima sa svojim knjigovođom: Koliko novca će vjerovatno biti predato poreznoj upravi na ime poreza? Kada dospevaju rate za određene otplate? Kada dospijevaju koji troškovi? Da li je za neplanirane troškove (popravke, renoviranje, nove nabavke, itd.) novac ostavljen sa strane? Da li je zapošljavanje osoblja nužno u perspektivi, ili bi bilo od pomoći za proširenje poslovanja?  Koliko košta kvalifikovano osoblje? Stvorite rezerve! Ako sami pratite čitav proces, možete procijeniti svoje poslovne rezultate i procijeniti uticaj. Procjena tih informacija, također poznata kao "nadzor", osnova je Vašeg svakodnevnog planiranja, od kupovine do izračunavanja cijena za vaš proizvod ili uslugu. Dodatne informacije o temi nadzora možete pronaći u tematskom izdanju GründerZeiten: Nadzor.

Informacije na ovoj stranici smo pažljivo prikupili i provjerili. Međutim, zbog okolnosti koje se često mijenjaju, ne možemo garantirati ispravnost i potpunost svih sadržaja. Posebno treba istaći da ova stranica ne zamjenjuje stručni savjet: Ako imate bilo kakvih pitanja o svom konkretnom slučaju, obratite se računovođi i/ili poreznom savjetniku.