Koraci do samozaposlenja

Osobe iz EU, EEA ili Švicarske

Da li ste državljanin neke druge zemlje EU, Evropskog ekonomskog prostora ili Švicarske? U tom slučaju uživate pravo na slobodu boravka i poslovanja u Njemačkoj, a možete obavljati samostalnu djelatnost bez posebne dozvole. Samo morate biti diskriminatorniji u pogledu pomoći koju pružate drugim ljudima. Da biste mogli samostalno obavljati djelatnost u nekim profesijama, vaše kvalifikacije prvo moraju biti provjerene i priznate. Ovo posebno važi za profesije sa visokim kvalifikacijama, kao npr oblast medicine. Međutim, da biste obavljali samostalnu djelatnost u Njemačkoj, morate dostaviti dokaz o kvalifikacijama i za mnoge obrte.


Ako želite saznati više o tome koje kvalifikacije u svojoj struci trebate dokazati, pogledajte naš leksikonu zanimanja!


Korak po korak do samozaposlenja

Kao građanin EU, možete se samozaposliti u Njemačkoj bez posebne dozvole ako ispunjavate uslove i imate kvalifikacije za profesiju kojom se želite baviti. U sljedećih nekoliko koraka pokazat ćemo vam kako najbolje da postupite, šta trebate uzeti u obzir i koji bi način bio dobar da bi Vaša kompanija bila uspješna.

Provjerite da li Vaša samostalna djelatnost spada u komercijalne djelatnosti ili u slobodne djelatnosti. U našem Glosaru objasnit ćemo Vam razlike, a najvažnije informacije ćete pronaći u našem Leksikonu zanimanja.

Provjerite da li ispunjavate kvalifikacije za planiranu samostalnu djelatnost. Za većinu zanimanja su potrebne konkretne kvalifikacije (kao što je završena stručna obuka ili završen studij). Najvažnije informacije ćete pronaći u našem Leksikonu zanimanja.

Provjerite da li su za Vašu samostalnu djelatnost potrebne posebne dozvole. Najvažnije informacije ćete pronaći u našem Leksikonu zanimanja.

Napišite poslovni plan. Iako za prijavu samostalne djelatnosti ne morate napisati poslovni plan, on će Vam biti potreban ako želite podnijeti zahtjev za kredit ili pozajmicu kod banke. Na našoj stranici Poslovni plan objasnit ćemo Vam kakav sadržaj treba da ima poslovni plan.

Provjerite imate li svu dokumentaciju koja Vam je potrebna za registraciju u Uredu za preduzetništvo ili u Poreznoj upravi. Na našoj web stranici Obrasci, dokumenti i ostalo sastavili smo kontrolne liste dokumenata za Vaše određene zahtjeve (npr. registracija u Uredu za preduzetništvo, registracija u Poreznoj upravi). Ako Vaša samostalna djelatnost pripada grupi "slobodnih profesija", tada tu samostalnu djelatnost morate registrovati u Poreznoj upravi. Ako Vaša samostalna djelatnost pripada grupi "trgovine i zanata", tada takvu samostalnu djelatnost morate registrovati u Uredu za preduzetništvo.


Samozapošljavanje s punim ili skraćenim radnim vremenom

Ako ne želite odmah započeti svoje samozaposlenje s punim radnim vremenom (najmanje 40 sati sedmično), morate navesti da li ste samozaposleni s punim ili skraćenim radnim vremenom. Od te odluke zavisit će doprinosi za zdravstveno osiguranje. Samozapošljavanje s punim radnim vremenom se navodi ako:

  • iznos Vašeg prihoda i vrijeme potrebno za obavljanje poslovnih aktivnosti kao samozaposlenog su veći u poređenju s drugim poslovnim aktivnostima koje obavljate (npr. ako ste još uvijek zaposleni u nekoj kompaniji) i
     
  • drugi ljudi ne mogu vam naložiti šta bi trebalo da radite.

Postepeni prelazak na samozapošljavanje

Samozapošljavanje ne mora značiti da odmah morate početi kao samozaposleni, niti da ste sami u tome. Postoje i alternativni načini.

Mnogima je samozapošljavanje sporedni posao. To znači da radite kao zaposleni u nekoj kompaniji. Uz to, radite i za svoju kompaniju. Ovo rješenje je vrlo pogodno za isprobavanje poslovne ideje i ne preuzimanje potpunog rizika s početka. Zato što ste socijalno osigurani preko svog poslodavca i imate siguran osnovni prihod. S vremenom možete odlučiti da li želite postati potpuno samozaposleni, odustati od toga ili uspostaviti dva izvora prihoda - kao samozaposleni i zaposleni. Važno je da o tome obavijestite svog poslodavca.

Ako niste sigurni da li će Vaša poslovna ideja uspjeti na tržištu i da li će se Vaša usluga ili proizvod dobro prodavati, možete prvo raditi kao zaposlenik u toj privrednoj grani i upoznati tržište i potencijalne kupce. Istovremeno i sami možete unaprijediti svoja znanja i vještine. Na taj način možete se dobro pripremiti za pokretanje vlastitog posla.

Možda vam je pomisao da sami morate snositi svu odgovornost pomalo neugodna. Ili niste sigurni da li sami imate sve potrebne kontakte i znanja da uspješno provedete svoju ideju. U tom slučaju potražite poslovnog partnera (ili više njih) s kojim se dobro nadopunjujete i koji će nadoknaditi ono u čemu ste Vi slabi.