Pravne forme

Odgovarajući pravni oblik za Vaše preduzeće

Pravni oblik je zakonski okvir Vašeg preuzeća. Postoje različiti pravni oblici i svaki od njih ima svoje prednosti i nedostatke. Sami trebate odlučiti koji pravni oblik je za Vas najbolji. Zbog toga tačno provjerite koji pravni oblik odgovara Vašoj poslovnoj ideji, kao i Vašim ličnim željama i ciljevima. Pravni oblik kasnije možete ponovo promijeniti, ali to može biti povezano sa značajnim izdacima i visokim troškovima. Ako niste 100% sigurni, obratite se pravnim stručnjacima za savjet.

U Njemačkoj se gotovo svi pravni oblici mogu razvrstati u tri kategorije samostalno preduzetništvo, partnerstvo i društva kapitala. Na ovoj stranici smo naveli najvažnije pravne forme i njihove prednosti i nedostatke. Osim toga, preduzetničku kompaniju objašnjavamo kao poseban oblik društva kapitala.

Najvažnije razlike

– Broj dioničara
– Imenovanje uprave
– Proces osnivanja
– Naziv
– Početni/osnovni kapital
– Odgovornost
– Proračun Vaše dobiti i gubitka
– Poreske i knjigovodstvene obaveze


Samostalno preduzetništvo (Das Einzelunternehmen)

Individualni preduzetnici su honorarni radnici, mali preduzetnici ili trgovci koji se bave komercijalnom djelatnošću. Oni su istovremeno dioničar, direktor i sopstveni šef. Iz tog razloga mogu odlučivati šta žele raditi. Ipak postoje razlike prilikom registracije: kao honorarnom radniku Vam je potreban poreski broj iz poreske uprave. Ako ste mali preduzetnik i želite se osamostaliti kao trgovac koji se bavi komercijalnom djelatnošću, onda se morate prijaviti u Trgovinsku komoru. Osim toga, morate se registrovati kao trgovac koji se bavi komercijalnom djelatnošću u Privrednom registru. Prilikom davanja naziva, morate koristiti svoje ime i prezime, a ponekad možete navesti i branšu. Ali, samo kao trgovac koji se bavi komercijalnom djelatnošću možete odabrati izmišljeni naziv. Visinu početnog kapitala možete samostalno odrediti. Ali, i dugovanja preduzeća morate plaćati svojom privatnom imovinom. Zbog toga Vama pripada dobit u iznosu od 100%. Nakon registracije nemate obavezu vođenja knjigovodstva do određenog prometa: to, međutim, ne važi ako ste upisani u Privredni registar.

Kratak pregled: sami vršite registriranje; Vi ste svoj vlastiti šef; plaćate dugovanja i vlastitom imovinom; imate veoma malo obaveza po pitanju registracije; Vi određujete početni kapital; dobit pripada Vama u iznosu od 100%; imate veoma malo poreskih i knjigovodstvenih obaveza nakon registracije.


Trgovačko društvo (Die Personengesellschaft)

Trgovačka društva uvijek osnivaju najmanje dva lica. Oni su, i tom slučaju, dioničari i ravnopravni direktori. Izuzetak predstavlja komanditno društvo (KG), tamo postoji samo jedan direktor (komplementarno). Prilikom davanja naziva morate koristiti svoje ime i prezime i iza toga napisati „GbR“, ako registrujete Građansko pravno društvo - ortačko društvo (GbR). Kod otvorenog trgovačkog društva (OHG) ili komanditnog društva, naziv možete slobodno birati, ali na kraju mora stajati „OHG“ ili „KG“. Početni/osnovni kapital možete Vi utvrditi i možete koristiti i vrijednosne predmete. Međutim, dugovanja morate plaćati svojom vlastitom imovinom. Međutim, nakon osnivanja za sve važi da su poresko pravo i knjigovodstvo jednostavniji nego kod društva kapitala.

Kratak pregled: ne osnivate sami; Vi ste sami svoj šef uz još jedno lice; Vi određujete početni kapital; dijelite dobit; dugovanje plaćate i sa vlastitom imovinom; imate malo obaveza po pitanju registracije; imate male obaveze po pitanju poreza i knjigovodstva nakon postupka registracije.

Vi ćete osnovati GbR ako se, zajedno (sa najmanje jednim suosnivačem) želite osamostaliti u nekoj komercijalnoj djelatnosti ili honorarnoj djelatnosti. Prijava se vrši kao mali preduzetnik, ali u tom slučaju smijete imati samo određeni godišnji promet (2021.: najviše 22.000 EURA). Sa GbR nemate obavezu vođenja knjigovodstva i nije Vam potreban pismeni ugovor o partnerstvu. Ova forma se može dogovoriti usmeno i ne mora biti u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Vi ćete osnovati OHG ako zajedno (najmanje sa još jednim osnivačem) želite voditi trgovačku djelatnost. U toku godine možete zarađivati onoliko novca koliko želite. Ali morate se upisati u Sudski registar (Handelsregister) i imate obavezu vođenja knjigovodstva. Kao i u slučaju ortačkog društva (GbR), statut se može dogovoriti usmeno i ne mora biti utvrđen u pisanoj formi. Uz to, sadržaj i forma ne moraju slijediti nikakve zakonske propise. Ipak, obzirom da svevažne odluke donosite zajedno, ugovor o partnerstvu se izrazito preporučuje.

Vi ćete osnovati KG ako želite biti svoj sopstveni šef, ali su Vam potrebni partneri za dodatni kapital. U toku godinemožete zarađivati onoliko novca koliko želite. Ali morate se upisati u sudski registar i imate obavezu vođenjaknjigovodstva. Statut se može donijeti usmeno i ne mora biti u skladu sa zakonskim zahtjevima.

Društvo kapitala (Die Kapitalgesellschaft)

Društvo kapitala možete osnovati samostalno ili zajedno sa drugim (dioničarima). Dioničari imenuju direktora. Onimogu slobodno odabrati naziv, ali na kraju mora da se nalazi skraćenica „GmbH“ ili „AG“. Početni/osnovni kapitaliznosi najmanje 25.000 EURA za „GmbH“ i najmanje 50.000 EURA za „AG“. Oni i ostali dioničari uplaćuju početnikapital i, u zavisnosti od visine uplate, dobijaju udio u preduzeću. Dugovanja se plaćaju samo iz imovine preduzeća. Vašu dobit dobijate prema udjelu ili sa drugim dioničarima donosite odluku o drugačijoj podjeli. Prilikom osnivanja, preduzeće morate upisati u sudski registar, a dodatno Vam je potreban ugovor o partnerstvu, što znači da suformalnosti veoma komplikovane. I nakon osnivanja su poresko pravo i knjigovodstvo veoma komplikovani.

Statut

...uređuje zadaće i dužnosti rukovodstva i partnera, utvrđuje zastupnika rukovodstva i utvrđuje isplatu i raspodjelu dobiti.  U slučaju društva kapitala, po zakonu je obavezan određeni sadržaj statuta i mora biti ovjeren kod notara. Ako Vam je potreban osnivački statut, najbolje je da se prethodno posavjetujete s advokatom.

Kratakpregled: osnivate sami ili sa drugima; za šefa se birate Vi ili neko drugi; morate uplatiti najmanje 25.000 EURA kao početni kapital; Vašu dobit dobijate prema udjelu; dugovanja se plaćaju kroz imovinu preduzeća; imatemnogo obaveza po pitanju registracije; imate velike zahtjeve koje trebate izvršiti po pitanju poreskih i knjigovodstvenihobaveza nakon osnivanja.

GmbH možete osnovati samostalno ili zajedno sa drugima. Možete biti direktor, ako Vas za to imenuju. Za osnivanje morate obezbijediti početni kapital od najmanje 25.000 EURA, a polovinu (12.500 EURA) morate odmah uplatiti. Međutim, u tu svrhu možete koristiti i predmete – kao što su mašine. Za osnivanje Vam je potreban ugovor o partnerstvu, koji će biti ovjeren kod notara i GmbH morate upisati u sudski registar. Takođe imate obavezu vođenja knjigovodstva i svake godine morate izraditi godišnji završni račun.

AG uvijek morate osnovati zajedno sa drugima. Za AG su Vam potrebna tri nadzorna odbora, a za osnivanje Vam je potreban početni kapital od 50.000 eura. I sve ostale odredbe Zakona o dionicama (Aktiengesetz, AktG) su veoma komplikovane. Iz tih razloga je akcionarsko društvo u veoma rijetkim slučajevima pogodno za prvo osnivanje i stoga se preporučuju drugi pravni oblici.

Poseban slučaj: Preduzetnička kompanija sa ograničenom odgovornošću (Die Unternehmensgesellschaft (UG) haftungsbeschränkt)

Preduzetničko društvo s ograničenom odgovornošću je poseban slučaj. UG možete osnovati samostalno ili zajedno sa drugim (dioničarima). Imate ista prava kao i u slučaju GmbH, što znači da dugovanja ne morate plaćati svojom privatnom imovinom. Potreban Vam je početni kapital od svega 1 EURA. Dobit se isplaćuje Vama u iznosu od 100%. Međutim, uvijek morate uplaćivati jedan dio dobiti u početni kapital dok se ne dostigne 25.000 EURA. Za osnivanje postoji Šablon protokola.

Kratak pregled: možete osnovati sami; možete biti svoj sopstveni šef; početni kapital iznosi najmanje 1 EURO; dobit se isplaćuje Vama u iznosu od 100%; od dobiti uvijek morate odvajati novac sve dok ne dostignete 25.000 EURA; dugovanja se plaćaju kroz imovinu preduzeća; formalne radnje su relativno jednostavne, za to postoje šabloni; poreske i knjigovodstvene obaveze nakon osnivanja.


Najčešće greške prilikom osnivanja

Želite osnovati društvo kapitala ili komanditno društvo kako moguća dugovanja ne biste morali plaćati vlastitom imovinom. Već radite i naručujete materijal ili namještaj prije nego što je Vaše preduzeće upisano u sudski registar. Tada, u slučaju dugovanja, takođe morate platiti vlastitom imovinom. Stoga odložite početak rada i trošenje novca, sve dok Vaše preduzeće ne bude upisano u sudski registar.

Želite osnovati društvo kapitala i potrošili ste novac preduzeća prije upisa u sudski registar. Međutim, još morate uplatiti početni kapital koji sada nedostaje. U tom slučaju Vam je potreban dodatni novac ili ne možete osnovati preduzeće. Iz tog razloga pričekajte sa trošenjem novca sve dok preduzeće ne bude upisano u sudski registar i dok ne uplatite početni kapital.

Želite osnovati GbR ili OHG sa drugim licima i već ste početli raditi bez prethodnog zaključivanja ugovora o partnerstvu. U tom slučaju važe komplikovane odredbe Građanskog zakonika (BGB) i sve odluke se moraju donositi jednoglasno, a dobit se smije isplaćivati samo jednom godišnje. Zato je važno da sastavite statut.