Організаційно–правові форми

Правильна організаційно–правова форма для Вашого підприємства

Організаційно–правова форма – це правова база для Вашого підприємства. Існують різні організаційно–правові форми, кожна з яких має власні переваги та недоліки. Ви повинні визначитися самостійно, яка організаційно–правова форма є для Вас оптимальною. Тому Вам потрібно уважно дослідити, яка саме організаційно–правова форма відповідає Вашій ідеї заснування підприємства та особистим побажанням і цілям. Обрану організаційно–правову форму пізніше можна змінити, але це може бути пов'язано з суттєвими зусиллями та великими витратами. Якщо Ви не впевнені на 100 %, зверніться за консультацією до фахових юристів.

У Німеччині майже всі організаційно–правові форми можна розділити на три категорії: приватне підприємство, товариство та корпорація. На цій сторінці ми перерахували найважливіші правові форми та пов'язані з ними переваги та недоліки. Крім того, ми пояснюємо, що господарське товариство є окремим випадком корпорації.

Найважливіші відмінності

– Кількість учасників
– Визначення складу правління
– Порядок заснування підприємства
– Назва
– Стартовий/статутний капітал
– Відповідальність
– Розрахунок Ваших прибутків і збитків
– Податкові зобов'язання та зобов'язання щодо ведення бухгалтерії


Фізична особа–підприємець (Das Einzelunternehmen)

Індивідуальними підприємцями є фрілансери, представники дрібного торговельно–промислового бізнесу або особи, що займаються торговельним промислом/підприємництвом. Ви одночасно виступаєте учасником підприємства, членом правління та своїм власним керівником. Тому Ви самостійно можете визначати, чим саме бажаєте займатися. Однак у порядку заснування підприємства є відмінності: у статусі фрілансера Вам потрібен лише присвоєний податковою інспекцією податковий номер. Якщо Ви ведете дрібну торгово–промислову діяльність або бажаєте стати особою, що здійснює комерційну промислову діяльність на умовах самозайнятості, Ви повинні стати на облік у відомстві з торгово–промислових питань. Крім того, як особа, що здійснює комерційну промислову діяльність, Ви також повинні зареєструватися в Торговому реєстрі. Обираючи назву, Ви повинні використати своє ім'я та прізвище, а часом також можна вказати ще сферу діяльності. Вигадану ж назву Ви можете обрати лише у статусі особи, що здійснює комерційну промислову діяльність. Розмір свого стартового капіталу Ви можете визначити самостійно. Але борги Вам також доведеться віддавати за рахунок свого приватного майна. У свою чергу, прибуток на 100% належатиме Вам. Після заснування підприємства Вам не потрібно вести бухгалтерський облік до досягнення певного обороту; однак це положення не поширюється на випадки, коли Ви внесені до Торгового реєстру.

Якщо коротко: Ви засновуєте власне підприємство одноосібно; Ви є своїм власним керівником; Ви також відповідаєте за борги своїм власним майном; Вам практично не потрібно проходити процедуру реєстрації; Ви визначаєте розмір стартового капіталу; 100% прибутку Ви маєте у власному розпорядженні; після заснування підприємства у Вас є обмежені податкові зобов'язання та зобов'язання бухгалтерського обліку.


Товариство з персональною відповідальністю (Die Personengesellschaft)

Товариства з персональною відповідальністю завжди засновуються щонайменше двома особами. Останні в такому разі виступають учасниками та рівноправними членами правління. Виняток становить командитне товариство (КТ), у якому призначається лише керівник (відповідальний учасник товариства). Обираючи назву, Ви повинні взяти власні ім’я та прізвище й додати до них «ПК», якщо Ви засновуєте приватну компанію (ПК). У разі заснування відкритого торгового товариства (ВТТ) або командитного товариства Ви можете вільно обирати назву, але після неї необхідно додати «ВТТ» або «КТ». Ви можете визначити розмір стартового/статутного капіталу, а також використовувати матеріальні цінності. Однак за боргами Ви відповідатимете своїм власним майном. У випадку з «ПК» розподіл прибутку здійснюєте Ви. У випадку з «ВТТ» та «КТ» Вам потрібен установчий договір товариства, який регулюватиме питання розподілу прибутку. Тому процесуально заснування «ВТТ» або «КТ» є набагато складнішим. Однак після заснування товариства на всі випадки поширюється той принцип, що податкове законодавство та бухгалтерський облік є простішими, ніж у товариствах з об’єднаним капіталом.

Якщо коротко: Ви засновуєте власне підприємство не одноосібно; Ви керуєте ним спільно з іншою особою; Ви визначаєте розмір стартового капіталу; Ви здійснюєте розподіл прибутку; Ви також відповідаєте за боргами своїм власним майном; Вам практично не потрібно проходити процедуру реєстрації; після заснування підприємства у Вас є обмежені податкові зобов’язання та зобов’язання щодо ведення бухгалтерського обліку.

Приватна компанія (ПК) засновується тоді, коли Ви бажаєте на умовах самозайнятості здійснювати спільну (принаймні з одним іншим засновником) діяльність у певному торгово–промисловому напрямку або за певною вільною професією. На облік Ви стаєте як особа, яка веде дрібну торгово–промислову діяльність, однак у такому разі Вам дозволяється мати лише певний річний оборот (станом на 2021 рік: не більше 22 0004 євро). У випадку з ПК Вам не потрібно вести бухгалтерський облік і укладати установчий договір у письмовій формі. Це може бути зроблено в усній формі і не повинно відповідати жодним юридичним вимогам.

Ви створюєте ВТТ, якщо бажаєте здійснювати спільну (принаймні з одним іншим засновником) комерційну промислову/підприємницьку діяльність. При цьому Ваш річний заробіток не обмежується. Але Ви повинні зареєструватися в Торговому реєстрі та зобов'язані вести бухгалтерський облік. Договір про партнерство може бути укладений в усній формі, як і у випадку з GbR, і не обов'язково повинен бути викладений у письмовій формі. При цьому зміст і форма не повинні відповідати жодним правовим нормам. Але оскільки всі важливі рішення Ви будете приймати колегіально, наполегливо рекомендується укласти установчий договір.

Ви створюєте КТ, якщо самі собі бажаєте бути керівником. Однак для отримання додаткового капіталу Вам потрібні партнери. При цьому Ваш річний заробіток не обмежується. Але Ви повинні зареєструватися в Торговому реєстрі та зобов'язані вести бухгалтерський облік. Договір про партнерство може бути укладений в усній формі і не повинен відповідати жодним вимогам законодавства.

Товариство з об’єднаним капіталом (Die Kapitalgesellschaft)

Товариство з об'єднаним капіталом Ви можете створити як одноосібно, так і спільно з іншими учасниками/акціонерами. Учасники/акціонери призначають керівника товариства. Назву Ви можете обрати довільно, але обов'язково повинні додати після неї абревіатуру «ТОВ» або «АТ». Розмір стартового/статутного капіталу має становити не менше 25 000 євро для «ТОВ» та не менше 50 000 євро для «АТ». Ви разом з іншими учасниками/акціонерами сплачуєте внески для формування стартового капіталу і, залежно від внесеної суми, стаєте власником певної частки акцій товариства. Борги товариства погашаються лише за рахунок належного йому майна. Прибуток Ви отримуєте пропорційно до належної Вам частки акцій, якщо спільно з іншими учасниками/акціонерами не приймаєте рішення про інший порядок його розподілу. Під час заснування товариства Ви повинні зареєструвати його в Торговому реєстрі, а також Вам потрібен установчий договір або статут, тому формальності в цьому випадку досить складні. Навіть після заснування товариства податковий режим бухгалтерського обліку є дуже складними.

Суспільний договір

...регулює завдання та обов'язки керівництва та акціонерів, визначає представництво керівництва та визначає порядок виплати та розподілу прибутку. У випадку корпорації, частина змісту передбачена законом і повинна бути завірена нотаріусом. Найкраще заздалегідь проконсультуватися з юристом, якщо Вам потрібен договір про партнерство.

Якщо коротко: Ви засновуєте підприємство одноосібно або спільно з іншими особами; Ви або якась інша особа призначається його керівником; Ви повинні внести щонайменше 25 000 євро для формування стартового капіталу; свій прибуток Ви отримуєте пропорційно до суми власного внеску; борги погашаються за рахунок активів підприємства; процедура реєстрації потребує значних зусиль; після заснування підприємства до Вас висуваються значні вимоги в частині податкових зобов'язань щодо ведення бухгалтерського обліку.

Ви можете заснувати ТОВ одноосібно або спільно з іншими особами. Ви також можете бути його керівником, якщо Вас буде призначено на цю посаду. Щоб заснувати таке товариство, Ви повинні сформувати стартовий капітал у розмірі щонайменше 25 000 євро, половину з яких (12 500 євро) потрібно внести відразу. Для цього, однак, Ви можете також використовувати такі речі, як автомобілі. Для започаткування такого бізнесу Вам потрібен установчий договір товариства, який має бути нотаріально посвідчений, тобто ТОВ потрібно зареєструвати в Торговому реєстрі. Ви також зобов'язані вести бухгалтерський облік і подавати річну звітність.

АТ завжди створюється спільно з іншими особами. Для АТ у Вас має бути три члени наглядової ради, а також стартовий капітал у розмірі 50 000 євро. Всі інші положення, наведені в Законі про акціонерні товариства (AktG), також дуже складні. З цих причин акціонерне товариство лише в рідкісних випадках підходить для заснування підприємства й, відповідно, рекомендується інша організаційно–правова форма.

Особливий випадок: Товариство з обмеженою відповідальністю (Die Unternehmensgesellschaft (UG) haftungsbeschränkt)

Партнерське товариство з обмеженою відповідальністю – це винятковий випадок. ПТ Ви можете створити одноосібно або спільно з іншими особами (учасниками). При цьому Ви користуватиметеся тими ж правами, що й у випадку з ТОВ, а отже, Вам не доведеться відповідати за його боргами власним майном. Вам потрібен лише стартовий капітал у розмірі 1 євро. 100% прибутку надходитиме у Ваше розпорядження. Проте певну частину свого прибутку Ви неодмінно вноситимете до складу стартового капіталу, доки його розмір не досягне 25 000 євро. Для цілей заснування підприємства існує типовий протокол.

Якщо коротко: підприємство Ви можете заснувати самостійно; Ви можете бути власним керівником; стартовий капітал має становити щонайменше 1 євро; 100 % прибутку надходить у Ваше розпорядження; Ви неодмінно повинні вносити частину прибутку до складу капіталу, доки його розмір не досягне 25 000 євро; борги погашаються за рахунок активів підприємства; формальності є відносно нескладними, для них розроблені відповідні шаблони; після заснування підприємства існують певні податкові зобов'язання щодо ведення бухгалтерського обліку.


Найпоширеніші помилки, які виникають під час заснування підприємства

Ви хочете заснувати своє підприємство у формі товариства з об'єднаним капіталом або командитного товариства, щоб не відповідати за його можливими боргами власним майном. При цьому Ви виконуєте певну роботу та замовляєте певні матеріали чи меблі ще до внесення підприємства до Торгового реєстру. У цьому випадку Вам доводиться відповідати за боргами також і власним майном. Тому, перш ніж починати роботу та витрачати кошти, Вам необхідно зачекати, доки підприємство буде внесено до Торгового реєстру.

Ви хочете заснувати своє підприємство у формі товариства з об'єднаним капіталом і до внесення його до Торгового реєстру Ви почали витрачати гроші на своє підприємство. Однак Вам все ще доведеться вносити кошти до стартового капіталу, якого поки що немає. У цьому випадку Вам потрібні будуть додаткові кошти, інакше Ви не зможете заснувати своє підприємство. Тому не витрачайте кошти, доки Ваше підприємство не буде внесено до Торгового реєстру, і Ви не сформуєте стартовий капітал.

Ви спільно з іншими особами бажаєте заснувати ПК або ВТТ і розпочали роботу, не уклавши установчого договору. У такому випадку застосовуються складні норми Цивільного кодексу (ЦК) Німеччини, і всі рішення мають прийматися одностайно, а розподіл прибутку може відбуватися лише раз на рік. Тому важливо, щоб Ви склали суспільний договір.