Organi i institucije

Važni organi i institucije za osnivanje Vaše kompanije

Svaki proces osnivanja firme je individualan i različit. U zavisnosti od toga kojom se djelatnošću bavite, morat ćete se baviti različitim institucijama i nadležnostima. Saznajte koje su specijalizovane organizacije zadužene za vas. Naveli smo neke od najvažnijih institucija kojima se trebate obratiti.

Važna institucija je poreska uprava. Prije nego što počnete da poslujete kao poduzetnik, potreban vam je porezni broj. Kao honorarac, morate se registrovati kod nadležnog poreskog organa. Na portalu www.elster.de popunite online "Upitnik za poreznu registraciju", a porezna uprava će Vam nakon toga izdati porezni broj. Ako imate bilo kakvih pitanja ili Vam je potrebna pomoć oko popunjavanja upitnika, obratite se nekom od naših savjetodavnih centara. Akoje vaša firma registrovana u Agenciji za privredne registre, poreska uprava obično vas „automatski“ kontaktira. Međutim, ako vas poreska uprava nije kontaktirala nekoliko dana nakon registracije firme, obratite se poreskoj upravi.

Firmu registrujete kod Agencije za privredne registre. To se može učiniti online u mnogim gradovima. Za registraciju firme potrebna su vam sledeća dokumenta:

  • Važeća lična karta ili pasoš, ponekad i potvrda o registraciji iz Ureda za registraciju građana.
  • Dokaz da ispunjavate uslove struke.
  • Za firme kojima je potrebna dozvola potrebna je i potvrda policije o nekažnjavanju ili podaci iz centralnog privrednog registra.
  • Za poslovnu djelatnost trgovačkog putnika potrebna vam je licenca za trgovačke putnike. Uz to, potrebno je dodatno dostaviti potvrdu policije o nekažnjavanju i platiti taksu od 40 do 770 eura. Dozvolu poslovnog putnika uvijek morate nositi sa sobom kada obavljate svoj posao.

Osim toga, morate platiti taksu za prijavu od deset do 50 eura.

U slučaju firme, sa početkom samostalnog poslovanja, neminovno postajete član Privredne komore (IHK) u svom regionu. Članstvo se obično dobija automatski registracijom firme. Međutim, isplati se na vrijeme registrirati i saznati koje usluge IHK nudi. Pored klasičnih kurseva za pokretanje biznisa, postoji mnogo stručnih seminara o određenim temama koji mogu biti korisni.

Ako osnivate zanatsku radnju, obratite se Obrtničkoj komori (HwK)na vašoj lokaciji. Važno je da se registrujete kao zanatlija.

Važna institucija za vas kao samostalnog preduzetnika je Agencija za ekonomski razvoj u mjestu u kome poslujete. Mnoge agencije za ekonomski razvoj nude savjete i podršku. One su veoma upoznate sa lokalnim strukturama i nadležnostima i takođe mogu pomoći u identifikaciji odgovarajućih lokacija.

Ako radite u hotelijerstvu ili ugostiteljstvu, trebali biste znati DEHOGA – njemačko udruženje hotelijera i ugostitelja. Članstvo je dobrovoljno. Morate platiti određeni doprinos, ali postoje razne usluge koje mogu biti korisne.
U drugim profesionalnim oblastima isplati se pogledati profesionalna udruženja: Kako su drugi poduzetnici u vašoj industriji angažirani i umreženi? Koje usluge bi bile korisne za vaše svakodnevno poslovanje?

Imajte na umu da lista nije potpuna. Zavisi od vaše industrije koje druge institucije i agencije mogu biti odgovorne za vas; između ostalih, Ministarstvo zdravlja, organi javnog reda, fond socijalnog osiguranja umjetnika, upis u trgovački registar i dr. Možete koristiti Vodič za nadležne organe da u svom regionu pronađete organ ili instituciju koja Vam je potrebna.