Od ideje do osnivanja kompanije

Od ideje nastaje poslovni model

Svaka samostalna djelatnost i svaki proces osnivanja firme odvija se drugačije. Na primjer, ako nudite uslugu kao freelancer u svojoj matičnoj kancelariji, morate prijaviti svoju djelatnost poreznoj upravi i razjasniti sa stanodavcem da li vam je dozvoljeno da obavljate posao u privatnom stanu. Ako i dalje razjasnite pitanja vezana za osiguranje, možete početi pridobivati klijente. U svakom slučaju, prethodno treba razjasniti da li je potrebno pribaviti priznanje Vaše stručne kvalifikacije koju niste stekli u Njemačkoj.

Željeli bismo Vam pokazati korake u procesu osnivanja vaše kompanije koje biste trebali razmotriti. Međutim, neke korake možete i preskočiti ako već ispunjavate ili ne morate ispuniti određene zahtjeve.  Pažljivo pojasnite: Šta moguda radim, šta mi još nedostaje (npr. licence, prijave, dozvole, stručni preduslovi)? Šta želim učiniti i postići? Da lizavisim od drugih (prvenstveno institucija i partnera)? Koliko brzo želim ili trebam da počnem? Ova i druga pitanjaodređuju vaš put. Sami odlučite odakle želite početi i koje korake trebate detaljnije razmotriti.


Podršku za proces pokretanja Vašeg poslovanja možete pronaći i kod nekog od savjetnika iz naše mreže. Za to koristite naš Pretraživač savjetodavnih centara.


Najvažnije prije same ideje

Prije nego što potrošite dosta vremena na planiranje poslovanja, trebali biste preispitati svoj stav i svoje osobine, kao i svoje društveno okruženje.  Sve se mora uklopiti. Stoga kritički razmislite o tome da li posjedujete potrebne kvalitete i želite li se suočiti s izazovima, zato što ste odlučujući element za uspjeh Vašeg samozapošljavanja upravo Vi sami.

 • Motivacija: Zašto želite postati samozaposleni? Koji su Vaši razlozi za samozapošljavanje?  Snažna motivacija je gorivo za kreativnost, za upornost i za uspjeh Vašeg samozapošljavanja.  Čak i u teškim vremenima, daje Vam podsticaj i snagu za rješavanje problema.
   
 • Vlastite osobine i sposobnosti:  Samokritično sagledajte svoje lične, društvene, stručne i preduzetničke osobine i sposobnosti. Zapitajte se da li zaista želite i možete li vršiti svoje buduće zadatke.  Da li imate potrebne formalne stručne kvalifikacije za određenu vrstu samozapošljavanja ili Vam je potrebna dodatna stručna obuka kako bi Vaša stručna kvalifikacija mogla biti priznata kao ekvivalentna?
   
 • Nadoknadite slabosti: Niko nije savršen! Koncentrišite se na ono u čemu ste posebno dobri i nadograđujte sebe na tom temelju. Budite svjesni svojih slabosti i pokušajte ih nadoknaditi, na primjer savjetima koje ćete prikušiti ili podrškom svoje porodice.

Koraci u procesu osnivanja kompanije

MoguliobavljatisamostalnudjelatnostuNjemačkoj?
Odlučujuće je da li vam boravišna dozvola dozvoljava obavljanje samostalnih djelatnosti. Koje boravišne dozvole/članovi Zakona o prebivalištu dozvoljavaju samozapošljavanje i koji su organi nadležni za to možete saznati na Odgovarajuća boravišna dozvola za Vašu vrstu sampozaposlenja.

Pronađite poslovnu ideju
Naravno, polazna tačka je poslovna ideja. Ovdje se od vas, kao od poduzetnika, prvenstveno traži da pronađete dobru poslovnu ideju. „Dobro“ znači: Ideja odgovara vašim kompetencijama, vašoj ličnosti i vašim životnim okolnostima. Postoji tržište za vašu ideju sa dovoljnim brojem klijenata. Vaša ideja vam zaista pričinjava zadovoljstvo. Dobro ste upoznati sa strukom. Što vam je jasnije šta želite i kako bi vaša poslovna ideja trebala izgledati, bolje institucije i stručnjaci će moći savjetovati i podržati.

Mnoge kompanije su se pokazale kao uspješne s proizvodima ili uslugama koji su već bili popularni u inostranstvu, ali nisu bili dostupni na njemačkom tržištu. Postojeći proizvodi ili usluge također mogu imati dobre tržišne šanse uz poboljšanja ili novu vrstu usluge.

Važno je da kada tražite poslovnu ideju pronađete nešto što će vam dobro odgovarati. Preispitivanje sopstvenihsposobnosti i interesovanja može vam pomoći da identifikujete pravu poslovnu ideju. Razgovarajte sa svojimrođacima i prijateljima o talentima koje posebno cijenite. U tome vam mogu pomoći sljedeća pitanja:

 • Ko sam ja (moje lične osobine, moje prednosti i sklonosti, moji hobiji)?
 • Šta znam (moja školska i stručna sprema, moje vještine, iskustva, stručnost, specifične aktivnosti kojima se bavim)?
 • U čemu sam posebno dobar – imam li neka posebna znanja iz neke oblasti?
 • Koga poznajem (naročito ljude koje dobro poznajem i koje mogu brzo kontaktirati)?

Ako ste odgovorili na ova pitanja, u sljedećem koraku biste trebali produbiti svoju polaznu ideju.  U tome Vam mogu pomoći sljedeća pitanja:

 • U kojih 10 stvari sam dobar ili ih dobro znam?
 • Kada sam koristio tu vještinu i znanje? Da li mi treba neko drugo znanje?
 • Kojom se aktivnosti mogu početi baviti već sutra?

Šta mogu učiniti u odabranoj industriji?
Najkasnije kada budete sigurni u svoju poslovnu ideju i kreirate početni profil ponude, istraživanje počinje: Koje odredbe postoje u odabranoj oblasti aktivnosti? Da li je to regulisano zanimanje za koje morate ispuniti određene uslove? Ili to nije regulisano zanimanje i nemate ograničenja? Postoje li profesionalna udruženja u kojima se morate ili možete registrirati? Da li imate potrebne kvalifikacije ili morate steći neke dodatne kvalifikacije, npr. da Vam se prizna ekvivalentnost Vašeg stručnog certifikata/diplome?

Vidim li prazninu na tržištu?
Vidite li se više u „klasičnom“ segmentu tržišta i razlikujete li se od konkurencije po malim, ali finim specifičnostima (a imate tzv. jedinstvenu prodajnu ponudu) ili možda svoje usluge nudite kao jedini u okruženju? Ili slijedite inovativnu ideju i sami otvarate novo tržište? Međutim, možete nastaviti razvijati novu ponudu koja je i poznata i nova. Bez obzira kojim putem idete: Ostaje važno da postoji potražnja za vašim proizvodom ili uslugom.

Izrada poslovnog plana i razvoj poslovnog modela
Prva pitanja i koraci planiranog obavljanja samostalne djelatnosti su ključni. Sada se radi o detaljima: Kako tačno izgleda vaš poslovni plan u strateškom i finansijskom smislu? Odakle ti prihodi? Ko su vaše glavne grupe kupaca? Šta je dobra lokacija? Na ova pitanja morate odgovoriti u svom poslovnom planu. Poslovni plan je često obavezujući, npr. prilikom podnošenja zahtjeva za boravišnu dozvolu ili bankovni kredit. Također je veoma korisno da sebi obezbedite više sigurnosti planiranjem i da se temeljno pripremite za obavljanje samostalne djelatnosti. Na našoj stranici Poslovni plan pronaći ćete šta trebate uključiti u izradu poslovnog plana i na koja pitanja trebate odgovoriti.

Kritička kontrola
Poslovni plan je napravljen? U tom slučaju, trebali biste ga prezentirati raznim stručnjacima; na primjer. možete otići u agenciju za ekonomski razvoj u vašem gradu. Agencija za ekonomski razvoj će Vam moći pomoći ili Vas uputiti na druge institucije. Postavite pitanja: Da li je plan uvjerljiv? Da li sam zaboravio/-la važna pitanja? Šta još nije tako ugodno i usklađeno? Razgovarajte o svom poslovnom planu sa savjetnikom ako već niste bili u kontaktu sa savjetovalištem. Pogotovo ako ste aplicirali za grantove ili kredite, potrebno je dobro razmisliti o važnim aspektima vaše poslovne ideje i zapisati detalje. Zatim možete razgovarati sa institucijama koje trebate kontaktirati da biste osnovali firmu, kao što su tijela za ekonomski razvoj, komore, banke i druge kreditne institucije.

Provjerite ponude za subvencije
Provjerite postoje li ponude za subvencije, koje odgovaraju vašoj životnoj situaciji i ideji pokretanja posla. Dobivanje subvencija nije uvijek najbolji način. Međutim, ako nemate kapital kao početni novac, trebali biste provjeriti moguće ponude. Koji programi finansiranja za osnivanje kompanija postoje možete pročitati na našoj web stranici Finansiranje moje kompanije.

Podnošenje zahtjeva
Naravno, podnošenje zahtjeva za obavljanje samostalne djelatnosti je važna, ali to nije prvi korak. Prvo morate na miru provjeriti i razjasniti kako bi trebalo da izgleda vaše poslovanje i koje zahtjeve morate ispuniti. Želite li se prijaviti za subvencije? U tom slučaju obratite pažnju: U nekim programima, zahtjev za subvencije se mora podnijeti prije podnošenja zahtjeva firme ili prije kupovine robe, mašina i slično ili prije potpisivanja ugovora o zakupu. Da li je sve pripremljeno i provjereno i može li početi? Tada samo trebate prijaviti svoje samostalno obavljanje djelatnosti nadležnom organu. Dodatne informacije o tome možete pronaći na Obrasci, dokumenti i ostalo. U zavisnosti od pravne forme Vaše kompanije, nakon toga se morate upisati i u Privredni registar.

Osiguranja
Kao samozaposleni, morate se osigurati.  Možete se osigurati i od privatnih i profesionalnih rizika.  Ali svako osiguranje košta.  Stoga u svom poslovnom planu i budžetu morate uzeti u obzir i osiguranje. Ako želite pročitati o tome koje vrste osiguranja su važne, relevantne informacije ćete pronaći u  Vodiču Einfach Gründen in Deutschland ili u informatoru GründerZeiten: Osiguranja.


Business Model Canvas

Uz BusinessModelCanvas dobićete pregled najvažnijih oblasti vaše firme i na osnovu toga ćete moći da razvijetestrukturirani poslovni model. Ovaj poslovni model je dobra priprema i osnova za vaš poslovni plan.

"Platno poslovnog modela" sastoji se od sljedećih devet elemenata: