Vaš put do Njemačke

Proces dobijanja vize i ulaska u zemlju

Želite doći u Njemačku kako biste se osamostalili, a završili ste školu za određeno zanimanje ili posjedujete diplomu visokoškolske ustanove? Ako ste građanin takozvane „treće države“ - dakle države koja ne pripada Evropskoj uniji ili Evropskom ekonomskom prostoru - onda Vam je, po pravilu, potrebna viza koja omogućava ulazak u državu. Za pojedine države postoje izuzeci, listu možete pronaći ovdje. Zahtjev za vizu možete podnijeti u njemačkom zastupništvu u inostranstvu u Vašoj državi, dakle u ambasadi ilikonzulatu. Već kod ovog zahtjeva morate detaljno opisati kakvu poslovnu ideju imate i na koji način želite realizovatiovu poslovnu ideju u Njemačkoj. Sve potrebne informacije možete pronaći na ovoj stranici. Ako ste dobili vizu i došliste u Njemačku, u roku od 90 dana otiđite u Službu za strance u mjestu stanovanja. Zahtjev za dobijanje boravišne dozvole podnosite u inostranstvu.. Ona Vam daje ovlaštenje za život u Njemačkoj na određeni period i za osnivanjeVašeg preduzeća.


Put do Njemačke

Želite li postati samozaposleni u Njemačkoj? U tom slučaju možete podnijeti zahtjev za izdavanje vize za samozapošljavanje.Međutim, za određena zanimanja su neophodne specifične kvalifikacije ili se moraju pribavitispecifične dozvole. Takođe, u Njemačkoj postoje različiti načini osamostaljivanja i različite vrste dozvole za boravak sarazličitim zahtjevima koje treba pribaviti za svaki od tih načina. Osim toga, prije podnošenja zahtjeva se morateodlučiti gdje u Njemačkoj želite živjeti. Najvažnije je da dobro opišete svoju preduzetničku ideju i da možete pokazatida ćete moći živjeti u Njemačkoj od svoje samostalne djelatnosti. Pažljivo provjerite jeste li obavili sljedeće korake prije nego odete u neko od njemačkih predstavništva u inostranstvu.

Korak 1:  Zatražite termin u ambasadi ili u konzulatu Savezne Republike Njemačke.
Zahtjev za vizu morate podnijeti u njemačkoj ambasadi ili u njemačkom konzulatu i tamo lično predati sve potrebne obrasce i dokumente. Zakazivanje termina se u većini država može obaviti preko inetrneta ili telefonskim putem. Pojedine ambasade dodjeljuju termin u kratkom vremenskom roku, ali u nekim državama se na termin može čekatinekoliko sedmica ili čak mjeseci. Ipak, do Vašeg termina, trebate provjeriti da li ispunjavate sve preduslove zaplaniranu samostalnost i da li ste pripremili sve potrebne obrasce i dokumente za zahtjev za vizu. Pogledajte našu web stranicu Obrasci, dokumenti i ostalo, na kojoj smo za Vas sastavili kontrolnu listu koraka. Na web stranici Make it in Germany možete pronaći njemačko diplomatsko predstavništvo u svojoj zemlji.

Korak 2: Provjerite da li želite osnovati djelatnost u oblasti „komercijalne djelatnosti“ ili „honorarne djelatnosti“. 
U Njemačkoj postoje dvije vrste samostalne djelatnosti – komercijalna ili honorarna. Iz tog razloga postoje dvije različite vrste dozvole boravka: čl. 21 stav 1 Zakona o prebivalištu za komercijalnu djelatnost i čl. 21 stav 5 Zakona o prebivalištu za honoranu djelatnost. Prije zakazivanja termina potrebno je da znate kakvu vrstu posla kao samozaposleni želite obavljati. Kada podnesete zahtjev za vizu, u odeljku „Svrha vašeg boravka u Saveznoj Republici Njemačkoj“ morate naznačiti da li želite započeti poslovanje u trgovini ili želite raditi kao honorarac/freelancer. Informišite se što prije, zato što se u zavisnosti od vrste samozapošljavanja primjenjuju i različiti zahtjevi. U našem leksikonu zanimanja smo sakupili najvažnije informacije. Na ovoj web stranici naveli smo neophodne uslove koje morate ispuniti da biste dobili vizu i boravišnu dozvolu.

Korak 3: Provjerite da li su Vam potrebne specifične kvalifikacije. 
Za određena zanimanja su potrebne specifične kvalifikacije, npr. stručno obrazovanje ili diploma visokoškolske ustanove ili majstorska obuka. Ako se to odnosi i na Vašu planiranu samostalnu djelatnost, onda Vam je prethodno neophodno priznavanje Vaših već stečenih stručnih kvalifikacija. Za koja zanimanja su potrebne specifične stručne kvalifikacije, možete saznati u našem leksikonu zanimanja. Ako Vam još predstoji proces priznavanja stručnih kvalifikacija, detaljne informacije o postupku priznavanja stručnih kvalifikacija možete pronaći na internet stranici Anerkennung in Deutschland.

Korak 4: Odlučite gdje u Njemačkoj želite živjeti
Prilikom podnošenja zahtjeva za vizu, morate navesti gdje u Njemačkoj želite živjeti i prijaviti Vašu samostalnu djelatnost. Njemačka ambasada ili njemački konzulat neće provjeravati Vaš poslovni plan, već će samo prosljediti Vaš poslovni plan Službi za strance u mjestu Vašeg budućeg stanovanja. Služba za strance u Vašem planiranom mjestu stanovanja provjerava Vaš poslovni plan, a zatim odobrava zahtjev za vizu. Stoga dobro razmislite gdje želite živjeti i informišite se o različitim regijama i privredi u Njemačkoj.

Korak 5: Napišite poslovni plan.
Najvažniji dio Vašeg zahtjeva je poslovni plan. Poslovni plan je obavezan i predstavlja temelj za odlučivanje Službe za strance po pitanju Vašeg zahtjeva za vizu. U Vašem poslovnom planu trebate opisati: Zašto se želite osamostaliti? Šta želite raditi? Koje sposobnosti i kvalifikacije imate? Zašto je Vaša ideja dobra? Ko su Vaši kupci/klijenti? Na koji način ćete privući kupce/klijente? Zašto bi kupci/klijenti trebali ići kod Vas? Na koji način ćete finansirati preduzeće? Koji iznos novca donosite sa Vama? Koliku dobit ćete ostvariti? Na našoj web stranici Poslovni plan pronaći ćete višejezične radne materijale koje će vam pomoći da napišete svoj lični poslovni plan, kao i dodatne informacije. Ukoliko imate dodatnih pitanja ili Vam je potrebna podrška, nemojte oklijevati i pošaljite nam e-poruku.

Korak 6: Prije zakazanog termina provjerite imate li svu dokumentaciju potrebnu za Vaš zahtjev za vizu.
Pored obrasca zahtjeva i poslovnog plana, za zahtjev za vizu potrebni su Vam i dodatni dokumenti. Prije nego štoodete na zakazani termin u ambasadi ili konzulatu, trebate provjeriti da li imate sve potrebne dokumente, jer ćete usuprotnom morati naknadno dostaviti dokumente koji nedostaju, čime se produžava postupak provjere Vašegzahtjeva. Dokumente potrebne za Vaš zahtjev možete najčešće pronaći na internet stranicama njemačke ambasade uVašoj državi. Na našoj web stranici Obrasci, dokumenti i ostalo sastavili smo kontrolnu listu dokumenata potrebnih za Vaš zahtjev za vizu. Osim toga, za predavanje zahtjeva za vizu u odgovarajućem njemačkom diplomatskom predstavništvu morate platiti naknadu za vizu od 75 eura (od 2021). Naknadu možete platiti u lokalnoj valuti.

Vaš zahtjev za vizu je odbijen - šta možete učiniti?
Ako je njemačka ambasada ili konzulat odbio Vaš zahtjev, prvo se raspitajte o razlozima zbog kojih je odbijen. Često se radi samo o formalnim razlozima (npr. dokumenti koji nedostaju), koji se moraju naknadno dostaviti. Ako se radi o sadržajnim razlozima, vjerovatno morate doraditi i poboljšati Vaš poslovni plan. Nakon što dopunite i ispravite svoju dokumentaciju, možete ponovo podnijeti zahtjev za vizu. Ako želite dobiti podršku - pošaljite nam email!  Napomena: Možete se žaliti i tražiti ponovno razmatranje Vađeg zahtjeva u roku od mjesec dana od odbijanja. Ipak, mi bismo preporučili prvi pristup.

Korak 7: Vaš zahtjev za vizu je odobren.
Dobili ste obavještenje od njemačke ambasade ili konzulata da je Vaš zahtjev za vizu odobren i da možete ući u Njemačku.  Sada morate dobro razmisliti koji dokumenti i drugi papir su Vam potrebni za ulazak u Njemačku. Prijesvega, važni su Vaši lični dokumenti, kao npr. izvod iz matične knjige rođenih, školska svjedočanstva i diplomavisokoškolske ustanove ili Vaše strulne kvalifikacije, po potrebi vozačka dozvola ili izvod iz matične knjige vjenčanih. Posebno važno je da imate zdravstveno osiguranje. Njemačka ambasada ili konzulat će zatražiti dokaz o zdravstvenom osiguranju najkasnije u trenutku preuzimanja vize.


Osnovni uslovi za dobijanje vize i boravišne dozvole

Ako se želite doseliti u Njemačku kako biste se bavili samostalnom djelatnošću, morate ispuniti neke važne zahtjeveza Vaše osamostaljivanje. U tu svrhu morate napisati poslovni plan i pojasniti da ispunjavate sljedeće zahtjeve:

  • Vašu samostalnu djelatnost možete finansirati sopstvenim kapitalom ili odobrenjem kredita ili pozajmice.
  • Prihodi na osnovu Vašeg samozaposlenja su dovoljni za finansiranje troškova života u Njemačkoj.

Ako ste stariji od 45 godina, takođe morate dokazati da imate sredstva od najmanje 195.000 eura za svoju penziju. Ovo se ne odnosi na osobe iz sljedećih zemalja: Dominikanske Republike, Indonezije, Irana, Japana, Filipina, Šri Lanke, Turske i SAD.

Ako osnivate kompaniju, primjenjuju se i sledeći dodatni uslovi:

  • U regiji u kojoj se želite osamostaliti, mora postojati ekonomski interes iza Vašu samostalnu djelatnost i
  • Vaša samostalna djelatnost mora imati pozitivne efekte na privredu.

Stigli ste u Njemačku - šta je sljedeće?

Da biste pokrenuli vlastiti biznis u Njemačkoj, morate obratiti pažnju na sljedeće korake.

Nakon ulaska u Njemačku, zakažite termin u nadležnom Uredu za strance. Morate zakazati termin u roku od 90 dana od ulaska u zemlju (period važenje Vaše vize).

Nakon ulaska u zemlju, morate podnijeti zahtjev za izdavanje boravišne dozvole u skladu sa članom 21 Zakona o prebivalištu koji se odnosi na „samozapošljavanje“ u roku od 90 dana (period važenja Vaše vize) u Uredu za strance koji je nadležan za Vaše buduće mjesto boravka. U slučaju trgovinskih aktivnosti morate se prijaviti u skladu s članom 21, stav 1 Zakona o prebivalištu, a u slučaju slobodne profesije u skladu s članom 21, stav 5Zakona o prebivalištu. Osim obrasca za prijavu, neophodno je da pribavite i sve tražene formulare, dokumente i svu drugu dokumentaciju koja se zahtjeva. Dokumenti su obično istovjetni dokumentima koje ste dostavili kada ste podnosili zahtjev za izdavanje vize. Ako niste napravili nikakve promjene, npr. u Vašem poslovnom i finansijskom planu, onda ih ne morate ponovo praviti.

Važno:

  • Morate dokazati da imate stan, na primjer pomoću ugovora o najmu. Također morate dokazati svoje mjesečne troškove najma ili mjesečne troškove za (vlastiti) stan ili kuću u kojoj živite.
  • Morate dokazati da je vaše glavno prebivalište u Njemačkoj.
  • Ured za strance može Vam postaviti i neke svoje posebne zahtjeve; Na primjer, da vam je potreban javnobilježnički akt o osnivanju privrednog društva i po potrebi ugovor o ortakluku ili izvod iz Privrednog registra ili prijavu za upis u Privredni registar. Zato pitajte svoj Ured za strance koja su im dokumenta potrebna.
  • Državljani Australije, Izraela, Japana, Kanade, Novog Zelanda, Republike Koreje, SAD, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, koji mogu ući u Njemačku bez vize (član 41 stav 1 tačke 1. i 2. Zakona o prebivalištu), moraju prilikom podnošenja zahtjeva za boravišnu dozvolu podnijeti nadležnom Uredu za strance sve potrebne dokumenate, uključujući i poslovni i finansijski plan.

 

Savjet: Na našoj web stranici Obrasci, dokumenti i ostalo sastavili smo listu potrebnih dokumenata.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje boravišne dozvole, morate dostaviti i dokaz o adekvatnom zdravstvenom osiguranju za Vas i Vašu porodicu, ako ste u zemlju ušli sa svojom porodicom. U Njemačkoj možete imati „javno zdravstveno osiguranje“ i „privatno zdravstveno osiguranje“. Međutim, ako ste u zemlju ušli s vizom, možete sklopiti samo „privatno“ zdravstveno osiguranje. „Javno“ zdravstveno osiguranje moguće je ostvariti samo ako ste prije toga dvanaest mjeseci bili osigurani u Njemačkoj. Unapred saznajte kod kojeg osiguravajućeg društva ćete sklopiti ugovor o privatnom osiguranju i obavezno potražite savjet. Informacije o zdravstvenom osiguranju možete pronaći i na web stranici Osiguravajuća društva.

Za honorarna/freelance zanimanja i za mnoga zanatska zanimanja morate dostaviti dokaze o stručnim kvalifikacijama. Za to je potrebno proći proceduru priznavanja diplome/certifikata i u većini slučajeva obuku za stecanje kvalifikacije kako bi Vaše studije ili stručne kvalifikacije bile priznate kao ekvivalentne. Prije ulaska u zemlju provjerite da li Vam je za samozapošljavanje potrebno priznavanje diplome ili certifikata. Možete provjeriti naš leksikon zanimanja da shvatite da li je potrebno proći proceduru priznavanja diplome. Ako Vam je potrebno priznavanje diplome/certifikata, a još niste pokrenuli proceduru, odmah se obratite Savjetodavnom centru. Centar će Vam pomoći i podržati Vas u postupku sticanja kvalifikacije.

Nakon što prikupite sve potrebne dokumente, možete podnijeti zahtjev u Uredu za strance u skladu s članom 21 Zakona o prebivalištu. Za Vašu prijavu biće naplaćene naknade u visini do 100 € (član 45Zakona o prebivalištu).

Boravišnu dozvolu možete dobiti na najviše tri godine.

Ako Vaša samostalna djelatnost pripada grupi „slobodnih profesija“, tada je morate prijaviti u Poreznoj upravi. Ako Vaša samostalna djelatnost pripada grupi „trgovačkih i zanatskih djelatnosti“, tada je morate registrovati u Uredu za preduzetništvo. Na našoj web stranici Obrasci, dokumenti i ostalo naveli smo ono što trebate uzeti u obzir prilikom registracije samostalne djelatnosti. Na web stranici  Gründerplattform možete saznati gdje je nadležni ured u Vašem regionu.

Izuzeće za određene akademske struke

Ako imate priznatu njemačku univerzitetsku diplomu ili univerzitetsku diplomu koja je ekvivalentna njemačkoj univerzitetskoj diplomi, možete podnijeti zahtjev u ambasadi Savezne Republike Njemačke za šestomjesečni boravak u Njemačkoj u skladu sa članom 20, stav 2 Zakona o prebivalištu. Tokom tih šest mjeseci možete planirati i pripremati se za ostvarivanje svog samozaposlenja.  Međutim, za to vrijeme morate osigurati vlastitu egzistenciju. Nedostatak je što se pripremni boravak ne može produžiti i za to vrijeme se ne može tražiti plaćeni posao. Dozvoljen je samo probni rad s radnim vremenom do 10 sati sedmično, ako vam to dozvoljavaju vaše kvalifikacije. Prije isteka tih šest mjeseci morate podnijeti zahtjev u Uredu za strance, bilo na osnovu člana 21, stav 1 Zakona o prebivalištuza obavljanje komercijalne djelatnosti kao samozaposleni ili na osnovu člana 21, stav 5 Zakona o prebivalištu za obavljanje honorarne/freelance djelatnost kao samozaposleni. Da biste podnijeli zahtjev za boravišnu dozvolu morate ispuniti iste zahtjeve kao i za izdavanje vize, a Ured za strance može i odbiti Vaš zahtjev.