Prvi koraci

Prvi koraci u Vašoj samostalnoj dejlatnosti

Prešli ste put ka obavljanju samostalne djelatnosti. Da li ste se prijavili ili namjeravate podnijeti zahtjev za obavljanje samostalne djelatnosti? Vi ste važna prekretnica i čestitamo na tome! Mnoge prepreke će se pojaviti tek kada zaista počnete s tim. Kako ne biste bili odjednom iznenađeni pitanjima i zahtjevima raznih nadležnih agencija, trebali biste se dosljedno baviti bilansima i planiranjem i svojom firmom. Najbolje je u tu svrhu potražiti savjet poreznog savjetnika i drugih stručnih savjetnika. Koja su savjetovališta i kursevi dostupni, možete saznati u našim savjetovalištima, Agenciji za ekonomski razvoj ili nadležnoj komori u vašem gradu. U određenim slučajevima može biti potrebna obuka za koju se moraju snositi samo djelomični troškovi. Također se preporučuje prisustvovanje sastancima preduzetnika i drugim prilikama za upoznavanje i razmenu različitih iskustava iz svakodnevnog života preduzetnika.


Prvi koraci u Vašoj samostalnoj dejlatnosti

U prvim nedeljama vašeg samostalnog poslovanja važno je da se redovno bavite sledećim pitanjima:

  • Kako izgleda moj poslovni plan za protekle i naredne mjesece?
  • Da li su prihodi adekvatni, da li ostvarujem svoje ciljeve?
  • Vodim li svoje knjigovodstvo kako treba ili trebam potražiti poreznog savjetnika?
  • Koje znanje mi još nedostaje da bih bio/-la sigurniji/-ja u samostalnom poslovanju?
  • Kada moram platiti i koje naknade? Koji organi i kada od mene očekuju informacije ili isplatu potraživanja?

Kao samozaposlena osoba, od vas se uvijek traži da se bavite nizom ponuda, da sami donosite odluke, imate pregled tržišta i po potrebi razvijate nove ponude. Za to morate isplanirati dovoljno vremena od početka i po potrebi potražiti savjet stručnjaka.


Izgradite mrežu!

Mrežom se naziva kontakt odn. socijalna interakcija između Vas i drugih lica, grupa, organizacija ili preduzeća. Veomaje korisno izgraditi poslovnu mrežu na samom početku. Na mnoga pitanja u svakodnevnom životu može se odgovoriti „kraćim putem“. Treba koristiti iskustva i znanja drugih koji samostalno obavljaju djelatnosti. Često se ističu dobremogućnosti za saradnju kako bi se zajednički smanjili troškovi ili ciljalo više kupaca. Osim toga, zahvaljujući mreži, moguće je pravovremeno saznati novosti u regiji i dobiti pristup raznim tijelima. Svoju mrežu možete izgraditi pohađanjem stručnih skupova, kao što su dani osnivača firme ili takozvani okrugli stolovi preduzetnika. Saznajte koji događaji i grupe postoje u vašoj regiji. Neki samozaposleni se promovišu kroz svoj društveni angažman. Postoje i posebne mreže za osnivače kompanija koje Vas mogu podržati savjetima, informacijama, stručnom obukom, stručnim vođenjem, kontaktima ili razmjenom iskustava. Najbliže mreže za osnivače kompanija možete pronaći na Gründerinnenportal. Više o mrežama možete saznati na našoj stranici Mreže profesionalaca.