Pierwsze kroki

Pierwsze kroki na drodze do własnej działalności gospodarczej

Udało Ci się rozpocząć własną działalność gospodarczą. Zarejestrowałeś swoją działalność gospodarczą lub zamierzasz to zrobić? To ważny kamień milowy, gratulacje! Wiele przeszkód ujawnia się dopiero wtedy, gdy sprawy nabierają tempa. Aby nie zostać nagle zaskoczonym pytaniami i wnioskami z różnych urzędów, powinieneś konsekwentnie zajmować się bilansami i planowaniem swojej działalności. Najlepiej zasięgnąć fachowej porady doradców podatkowych i innych ekspertów. Zapytaj w naszych punktach doradczych, w agencji rozwoju gospodarczego lub w odpowiednich izbach w Twojej miejscowości, jakie porady i szkolenia są dostępne. W niektórych przypadkach można sfinansować coaching, za który musisz ponieść tylko część kosztów. Godne polecenia są również tak zwane „stoły stałych bywalców” dla przedsiębiorców („Unternehmerstammtische”) oraz inne okazje do spotkań, podczas których można poznać osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i wymienić poglądy na różne tematy związane z życiem codziennym przedsiębiorców.


Pierwsze tygodnie samodzielności

W pierwszych tygodniach pracy na własny rachunek ważne jest, abyś regularnie zadawał sobie następujące pytania:

  • Jak wygląda moje planowanie operacyjne na ostatnie i następne miesiące?
  • Czy przychody są odpowiednie i czy osiągam swoje cele?
  • Czy radzę sobie sam z prowadzeniem księgowości, czy powinienem poszukać doradcy podatkowego?
  • Jakiej wiedzy jeszcze mi brakuje, aby pewniej radzić sobie jako osoba pracująca na własny rachunek?
  • Kiedy muszę dokonać poszczególnych płatności? Które urzędy oczekują od mnie informacji lub płatności i w jakich terminach?

Jako osoba pracująca na własny rachunek jesteś zawsze na nowo zmuszony do zajmowania się swoim portfolio ofert, do podejmowania własnych decyzji, do obserwowania rynku i w razie potrzeby do opracowywania nowych ofert. Od samego początku powinieneś zaplanować na to wystarczająco dużo czasu i zasięgnąć porady ekspertów. Rozwijaj swoją własną sieć jako przedsiębiorca.


Zbuduj sieć dla siebie!

Sieć to kontakt lub interakcja społeczna pomiędzy Tobą a innymi osobami, grupami, organizacjami lub firmami. Bardzo pomocne jest, aby od samego początku rozwijać sieć kontaktów zawodowych. Na wiele pytań z życia codziennego można łatwiej odpowiedzieć poprzez bezpośredni kontakt. Możesz skorzystać z doświadczenia i wiedzy innych osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Często pojawiają się dobre możliwości współpracy, aby wspólnie oszczędzać koszty lub bardziej celowo pozyskiwać klientów. Sieć kontaktów jest również pomocna, aby wcześnie dowiedzieć się o nowościach w regionie i uzyskać dostęp do komitetów. Możesz rozwijać swoją sieć kontaktów poprzez uczestnictwo w imprezach branżowych, takich jak dni start-upów („Gründertage”) lub tak zwanych „stołach stałych bywalców” dla przedsiębiorców („Unternehmerstammtische”). Poszukaj imprez i grup w swoim regionie. Niektórzy przedsiębiorcy ujawniają się również poprzez swoje zaangażowanie społeczne. Istnieją również specjalne sieci dla przedsiębiorców, które mogą wspierać Cię radą, informacją, kwalifikacją, coachingiem, kontaktami lub wymianą doświadczeń. Sieci dla założycieli w swojej okolicy można znaleźć na Gründerinnenprotal. Więcej informacji o sieciach można znaleźć na stronie Sieć kontaktów zawodowych.