Serce Twojego planowania

Twój biznesplan

W celu podjęcia decyzji o wydaniu wizy lub tytułu pobytowego Urząd do spraw Cudzoziemców wymaga przedłożenia biznesplanu. Jest na kluczowym elemencie wniosku. Biznesplan jest również podstawą do rozmów i negocjacji np. z bankami czy innymi partnerami. Poniżej znajdziesz link do naszego wielojęzycznego podręcznika, który będzie pomocny podczas tworzenia przez Ciebie osobistego biznesplanu. Jeżeli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.

Dwa najważniejsze powody sporządzania biznesplanu

 • Biznesplan ukazuje szanse i ryzyko, jakie niesie ze sobą własna działalność gospodarcza. Jest na mapie drogowej na potrzeby założenia działalności oraz wszystkich niezbędnych kroków. Dzięki biznesplanowi sprawdzisz, czy osiągniesz swoje cele czy też musisz je zmodyfikować.
   
 • Biznesplan musi zostać obowiązkowo sporządzony, gdy (i) będziesz składać wniosek o tytuł pobytowy lub później o (i) kredyt w banku. Z biznesplanu musi jasno wynikać, że Twój pomysł na biznes przyciągnie wystarczającą liczbę klientów i że pozwoli na zarobienie wystarczającej ilości pieniędzy na utrzymanie się.

Treść biznesplanu

Twój biznesplan jest podstawą wniosku o zezwolenie na pobyt i ważny w rozmowach z interesariuszami. W biznesplanie należy w sposób zwięzły, precyzyjny i zrozumiały dla innych osób przedstawić swój pomysł i kroki niezbędne dla jego wdrożenia. Dlaczego chcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą? Jakie osobiste kompetencje i umiejętności związane z przedsiębiorczością posiadasz? Dlaczego Twój pomysł jest dobry? Kim są Twoi klienci? Ile chcesz zarabiać? W jaki sposób będziesz finansować swoją firmę? . . ... i wiele więcej

Formularz: Nie ma ustalonych zasad dotyczących formy, struktury i zakresu biznesplanu. Dla zorientowania się w możliwej strukturze opracowaliśmy podręcznik biznesplanu, który znajdziesz w dalszej części strony.

Język: Biznesplan należy sporządzić w języku niemieckim lub go przetłumaczyć. Biznesplan zostanie sprawdzony w Niemczech i będzie stanowił również podstawę do rozmów i negocjacji.

Trzeba też przygotować plan finansowy. W planie finansowym musisz wykazać, że zarabiasz wystarczająco dużo pieniędzy. Dlatego w planie finansowym musisz wymienić, jakie masz przychody i wydatki. Poniżej wyjaśniamy, jak to zrobić.

Streszczenie
Twoja koncepcja biznesowa rozpoczyna się streszczeniem. W streszczeniu opisz krótko, zwięźle i precyzyjnie siebie i najważniejsze punkty (big points) Twojego pomysłu na działalność gospodarczą. Ten krótki opis ma wzbudzić zainteresowanie Twoją osobą i Twoim pomysłem. W opisie musi być widoczna „myśl przewodnia”. Najlepiej, gdy streszczenie napiszesz po opracowaniu wszystkich pozostałych bloków tematycznych. Streszczenie nie powinno być dłuższe niż jedna strona.

Mój profil
Opisz, z czego wynika Twoja motywacja i jakie masz cechy i umiejętności. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji odeślij do zapoznania się z Twoim życiorysem. Należy również wspomnieć o pomocy ze strony rodziny, jeśli tak jest. Jeśli Twoja samodzielna działalność gospodarcza wymaga formalnych kwalifikacji (np. dyplom mistrzowski, ukończone studia), musisz udokumentować równoważność swoich kwalifikacji zdobytych poza granicami Niemiec.

 • Dlaczego zakładam samodzielną działalność gospodarczą - moja motywacja?
 • Jakie mam kompetencje w zakresie przedsiębiorczości?
 • Jaki mam związek z samodzielną działalnością gospodarczą?

Mój produkt / moja usługa
Opisz szczegółowo swój pomysł biznesowy i swoją zaplanowaną działalność. Opisz, jakie oferujesz usługi lub produkty i co je wyróżnia wśród podobnych pomysłów biznesowych lub co je odróżnia od konkurencji.

 • Jaki produkt / jaką usługę oferuję?
 • Co szczególnego wyróżnia mój produkt / moją usługę - jakie korzyści przynosi zastosowanie mojego produktu / mojej usługi dla klienta?
 • Jak powstał ten pomysł?

Nazwa mojej firmy
Dobra nazwa firmy zwraca uwagę na Twój produkt lub usługę, zapada w pamięć i bezpośrednio ujawnia korzyści. Jeszcze lepiej, jeśli możesz opowiedzieć osobistą historię związaną z nazwą swojej firmy. Upewnij się, że nazwa Twojej firmy jest prawnie dopuszczalna: nazwa nie może być nadana innej firmie lub naruszać chronionego znaku towarowego. Nazwa nie może być również wykorzystywana do składania fałszywych oświadczeń o działalności firmy.

Moi klienci / klientki
Opisz swoich klientów i sposób, w jaki ich chcesz pozyskać. Wykaż potrzeby swoich klientów i swoje szanse. Wykaż, czy i na ile znasz swoich klientów.

 • Kim są moi klienci?
 • Czy moi klienci mają jakieś szczególne potrzeby?
 • Dlaczego klienci chcą kupić mój produkt / skorzystać z mojej usługi?

Mój rynek i moja konkurencja
Opisz obecną i przyszłą sytuację rynkową swojej działalności jako takiej oraz w zaplanowanej lokalizacji. Opisz, czy masz konkurentów i w jaki sposób chcesz być od nich lepszy.

 • Jak duży jest obszar, na którym oferuję mój produkt / moją usługę?
 • Czy mój produkt / moja usługa jest zależny/a od ogólnej koniunktury?

Moja cena
Jak drogi jest produkt lub usługa, którą oferujesz? Musisz ustalić cenę i opisać, jak ją ustaliłeś. Wyjaśnij, jak powstaje Twoja cena (na przykład koszty produkcji i materiałów, koszty osobowe, marża zysku) i jak zamierzasz ją zmienić w przyszłości.

 • Ile powinien kosztować mój produkt / moja usługa?
 • Co wchodzi w skład mojej ceny produktu / usługi?

Moje działania marketingowe / moja reklama
Aby Twoi klienci dowiedzieli się o Twoim produkcie lub usłudze, musisz się do nich konkretnie zwrócić. Opisz media i metody, które wykorzystasz do promocji swojego produktu lub usługi i dlaczego je wykorzystasz. Bądź konkretny co do (i) mediów, których będziesz używał, (ii) treści, które będziesz reprodukował i (iii) kosztów Twojej reklamy.

 • W jaki sposób moi klienci dowiedzą się o moim produkcie / mojej usłudze?
 • Jakie środki reklamowe zastosuję? W jaki sposób wypromuję mój produkt / moją usługę?
 • Jaki budżet zaplanuję na środki reklamowe?

Moja forma działalności
Zanim rozpoczniesz działalność gospodarczą, musisz dokładnie przemyśleć, jaką formę prawną powinna mieć Twoja firma. Opisz, jaką formę prawną planujesz i dlaczego. Opisz, czy musisz przestrzegać jakichś wymogów formalnych. Na naszej stronie Właściwa forma prawna podsumowaliśmy zalety i wady, jak również wymagania różnych form prawnych.

 • Jaką formę prawną przewidziałem?
 • Dlaczego wybrałem tę formę prawną?
 • Potrzebuję jakichś specjalnych zezwoleń?

Moja strategia
Opisz swoje cele na czas po założeniu fundacji i za pomocą jakiej strategii będziesz je realizować. Zastanów się, co chciałbyś osiągnąć ze swoją firmą za rok i za trzy lata. Powinieneś tak sformułować swoje cele, aby były one mierzalne i realistyczne (wielkość produkcji, obrót, zysk, liczba lokalizacji, liczba i kwalifikacje pracowników).

 • Jaki cel postawiłeś sobie na bliższą i dalszą przyszłość?
 • W jakim punkcie rozwoju chciałbym widzieć swoją firmę za trzy?
 • Jakie wyzwania i szanse stają się przede mną przez rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej?

Mój plan finansowy
Ważną częścią biznesplanu jest plan finansowy. Musisz w nim wykazać, że będziesz zarabiać wystarczająco dużo. Dlatego w budżecie należy przedstawić swoje przychody i wydatki. W tym celu sporządza się tabelę z następującymi pozycjami:

Czego potrzebuję do życia? Zapisz miesięczne wydatki na utrzymanie siebie i swojej rodziny, jeśli nie będziesz mieszkał sam w Niemczech.

 • Ile wynosi mój czynsz?
 • Jakie wydatki ponoszę na wyżywienie?
 • Ile wynoszą moje pozostałe wydatki?
 • Czy potrzebuję rezerwę finansową na nieprzewidziane sytuacje?
 • Czy potrzebuję rezerwę finansową na coroczny urlop?

Jakie zakupy muszę zrobić, aby rozpocząć działalność? Zapisuj wydatki na rozpoczęcie działalności i pisz na co wydajesz pieniądze.

 • Jakie inwestycje są niezbędne?
 • Jakie koszty powstają w fazie przygotowania?
 • Jakie koszty powstają z tytułu ewentualnych inwestycji?
 • Jakie koszty powstają z tytułu innych kosztów?
 • Jakie koszty powstają z tytułu wyprodukowania mojego produktu?
 • Jakie koszty powstają miesięcznie za moje biuro / pomieszczenia do działalności gospodarczej / warsztat?

Skąd zdobędę pieniądze lub czy posiadam własne środki finansowe? Zasadniczo istnieją dwa rodzaje finansowania: za pomocą kapitału własnego, czyli pieniędzy własnych lub partnerów biznesowych, lub kapitału obcego, czyli pożyczek ze źródeł zewnętrznych, takich jak banki. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania pieniędzy z rządowych programów finansowania. Na stronie „Finansowanie mojego biznesu" zestawiliśmy dla Ciebie kilka opcji.

 • Ile wynosi mój kapitał własny?
 • Jakie posiadam środki materialne i czy mogę je wnieść?
 • Jakie pożyczki / dotacje mogę wnieść?
 • Czy mam zapotrzebowanie na finansowanie z zewnętrznych źródeł?

Jakie przychody i wydatki planujesz w ramach działalności gospodarczej? Zastanów się nad różnymi wariantami tego, ile będziesz miał w miesięcznych dochodach i wydatkach w ciągu najbliższych trzech lat. Zastanów się, jaka jest maksymalna kwota Twoich wydatków i jaka jest minimalna kwota obrotu, którą musisz wygenerować, aby pokryć koszty. Weź pod uwagę swoje wyliczone koszty utrzymania.

 • Jaką cenę mogę ustalić za mój produkt / moją usługę?
 • Ile wynoszą moje miesięczne koszty stałe?
 • Jaki muszę osiągnąć minimalny obrót, abym mógł pokryć moje wydatki?
 • Kiedy chcę osiągnąć ten minimalny obrót?
 • Ile muszę sprzedać produktów / jak często muszę wykonać swoją usługę, aby osiągnąć ten obrót?

Jakie inne przychody i wydatki musisz uwzględnić, aby zapewnić sobie utrzymanie? Pokaż rozwój swoich dostępnych rezerw gotówkowych. Nie lekceważcie tutaj wysokości swoich wydatków. Zawsze należy zaplanować odpowiednią rezerwę finansową.

 • Ile pieniędzy miesięcznie wydaję na swoją działalność?
 • Ile pieniędzy miesięcznie wydaję na siebie i na swoją rodzinę?
 • Ile pieniędzy miesięcznie wydaję na składki ubezpieczeniowe / zaopatrzenie emerytalne?
 • Ile wynoszą moje dochody z własnej działalności gospodarczej?
 • Mam jeszcze inne dochody?

W planie finansowym należy pamiętać, że (i) struktura cen, (ii) struktura dochodów oraz (iii) podatki i składki na ubezpieczenie społeczne są w Niemczech inne niż w kraju ojczystym i że należy to wziąć pod uwagę, obliczając koszty utrzymania. Także plan finansowy należy stworzyć w języku niemieckim.


Zeszyt ćwiczeń do biznesplanu

W celu pomocy przy sporządzaniu biznesplanu przygotowaliśmy ten dwujęzyczny podręcznik, który krok po kroku pomoże Ci stworzyć koncepcję własnej działalności (biznesplan). Na ostatniej stronie podręcznika znajduje się schematyczny model biznesowy, w którym można sporządzić pierwsze notatki na temat własnego pomysłu na działalność.

Przechodząc krok po kroku przez sześć bloków tematycznych, powinieneś/powinnaś ostatecznie uzyskać pierwszą wersję swojego biznesplanu. Na początku każdego bloku tematycznego znajduje się krótkie podsumowanie tego, co należy opisać lub wyjaśnić. Dalej znajdują się pytania, na które należy odpowiedzieć, aby bardziej szczegółowo opisać swój pomysł na działalność oraz swoją koncepcję.

Proszę wybrać tutaj swój język

العربية - الألمانية

Pobierz

Bosanski - Njemački

Pobierz

中国的 - 德语

Pobierz

فارسی - آلمانی

Pobierz

English - German

Pobierz

Français - Allemand

Pobierz

Polski - Język niemiecki

Pobierz

Español - Alemán

Pobierz

ትግርኛ - ጀርመን

Pobierz

Türkçe - Almanca

Pobierz

Українська - Німе́цька

Pobierz

Tiếng Việt - Tiếng Đức

Pobierz