Zatrudnienie w Niemczech

Samozatrudnienie lub zatrudnienie zależne

Myślisz o podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej w Niemczech? Być może nadal nie jesteś pewien, który sposób podjęcia pracy jest dla Ciebie najlepszy? W takim razie chcielibyśmy przedstawić kilka informacji na temat pracy na własny rachunek w Niemczech, które mogą być istotne dla podjęcia decyzji.


Niemcy jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Niemcy są czwartą największą gospodarką świata i drugim największym krajem eksportowym. Ważnymi sektorami są obszary innowacyjne technologicznie, rzemiosło, przemysł wytwórczy i sektor usług. Obecnie w Niemczech zatrudnionych jest około 43,1 mln osób, z czego około 3,55 mln prowadzi działalność gospodarczą. Niemcy mają niskie bezrobocie, a w niektórych sektorach istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji, zawodach inżynierskich, informatykach oraz zawodach związanych z ochroną zdrowia i opieką. Popytem cieszą się również dobrze wykształceni pracownicy wykwalifikowani oraz absolwenci szkół wyższych o cechach MINT (matematyka, informatyka, nauki przyrodnicze i technika). Ustawa o imigracji pracowników wykwalifikowanych (marzec 2020) stworzyła warunki do przyjazdu do Niemiec międzynarodowych pracowników wykwalifikowanych.


Jakie mam możliwości podjęcia pracy zarobkowej w Niemczech?

W Niemczech istnieją zasadniczo dwa sposoby wykonywania pracy zarobkowej: praca najemna (tzw. zatrudnienie zależne) i praca na własny rachunek, zwana również samodzielną działalnością gospodarczą.

W przypadku pracy najemnej jesteś zatrudniony przez firmę jako pracownik najemny lub pracownik na podstawie umowy o pracę. Firma, którą Cię zatrudnia, organizuje rejestrację w kasie chorych oraz opłaca podatki i składki na ubezpieczenie społeczne. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, podatki i składki na ubezpieczenie społeczne są potrącane z wynagrodzenia brutto, bez Twojego udziału.

Oprócz zatrudnienia zależnego, można również rozpocząć własną działalność gospodarczą i założyć własną firmę. Wtedy masz tę przewagę, że możesz zarządzać swoim własnym czasem i być swoim własnym szefem. Z drugiej strony, spoczywa na Tobie duża odpowiedzialność i musisz zapewnić byt sobie i swoim pracownikom oraz śledzić płatności podatkowe. Musisz również dokładnie przemyśleć, w jaki sposób zabezpieczysz się na wypadek, gdybyś przez dłuższy czas nie był w stanie prowadzić firmy z powodu choroby.

Tylko około 10 procent zatrudnionych w Niemczech to osoby pracujące na własny rachunek. Jest to niski poziom w porównaniu z innymi krajami i wynika również z faktu, że wiele osób w Niemczech uważa, że praca na etacie jest pewniejsza. Jednak jako przedsiębiorca otrzymujesz również wiele możliwości wsparcia i ochrony ze strony państwa. O pomoc państwa można się ubiegać poprzez dobre zaplanowanie biznesu, kontakt z odpowiednimi urzędami i złożenie określonych dokumentów. Na naszej stronie internetowej znajdziesz informacje, które mogą pomóc Ci we wszystkich tych krokach.

Czy mogę być jednocześnie zatrudnionym i pracować na własny rachunek? W zasadzie tak. Należy jednak zawsze wcześniej sprawdzić, czy Twoje zezwolenie na pobyt pozwala Ci również na pracę na własny rachunek. Sprawdź tutaj, czy Twoje zezwolenie na pobyt pozwala na prowadzenie działalności na własny rachunek lub jakie kroki musisz podjąć. Powinieneś również poinformować swojego pracodawcę o podjęciu dodatkowego zatrudnienia. Wiele umów o pracę określa, że pracodawca musi wyrazić zgodę na dodatkowe zatrudnienie. Odmowa jest jednak prawnie dopuszczalna tylko wtedy, gdy dodatkowe zatrudnienie ma niekorzystny wpływ na interesy pracodawcy. Na przykład, gdy w ramach dodatkowej działalności na własny rachunek stanowiłbyś konkurencję dla swojego pracodawcy. Lub jeśli podwójne obciążenie ogranicza Twoją wydajność jako pracownika.


„W Niemczech każdy może założyć własną firmę, także uznani uchodźcy”


Jakie formy pracy na własny rachunek występują w Niemczech?

W Niemczech można prowadzić działalność gospodarczą w wolnym zawodzie jako freelancer oraz w handlu jako handlowiec lub sprzedawca obwoźny. O tym, czy Twój zawód zostanie zakwalifikowany jako wolny zawód, czy jako handel, decyduje rejestracja działalności gospodarczej. Jako freelancer rejestrujesz samozatrudnienie w urzędzie skarbowym, a jako handlowiec w urzędzie wydającym pozwolenia na handel. Do jakiej kategorii należy Twój zawód dowiesz się z naszego słownika zawodów. Ponieważ w przypadku niektórych zawodów rozróżnienie jest trudne, urząd skarbowy ostatecznie decyduje, do której kategorii należy Twoje samozatrudnienie.

Do wolnych zawodów zalicza się działalność naukowa, artystyczna, pisarska, dydaktyczna lub edukacyjna. Osoby pracujące w wolnym zawodzie oferują zazwyczaj wyłącznie usługi, co odróżnia je od innych osób prowadzących działalność, np. sprzedających bądź wytwarzających produkty. Osoby pracujące w wolnych zawodach zazwyczaj ukończyły studia wyższe lub zdobyły określone wykształcenie. Także w odniesieniu do obowiązków podatkowych istnieją różnice: od działalności w wolnym zawodzie nie trzeba płacić podatku od działalności gospodarczej (Gewerbesteuer). Także zaświadczenie o dochodach przekazywane do Urzędu Skarbowego w ramach rocznego zeznania podatkowego jest prostsze, niż przypadku przedsiębiorców (działalność handlowo-techniczna) – zazwyczaj wystarczy rachunek zysków i strat. O tym, czy dana działalność należy do wolnych zawodów, decyduje właściwy Urząd Skarbowy, w którym rejestruje się również działalność w wolnym zawodzie – w przeciwieństwie do działalności gospodarczej (techniczno-handlowej), którą rejestruje się w Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej.

Działalnością gospodarczą jest w Niemczech niemal każdy typ samodzielnej działalności pozwalający na zarabianie pieniędzy. Jest to działalność ze stałym miejscem jej prowadzenia (stehendes Gewerbe) w przeciwieństwie do działalności bez stałej siedziby (Reisegewerbe). Wyjątkiem są osoby pracujące na własny rachunek w wolnych zawodach lub wykonujące pracę w rolnictwie i leśnictwie – nie prowadzą one działalności gospodarczej jako takiej. W Niemczech istnieje swoboda wykonywania działalności gospodarczej. Oznacza to, że teoretycznie każda osoba może wykonywać działalność gospodarczą. W praktyce zaś ta swoboda wykonywania działalności gospodarczej nie jest nieograniczona, gdyż w przypadku niektórych typów działalności muszą być spełnione określone warunki.

Przykładami działalności gospodarczej są:

  • sklepy spożywcze lub bary;
  • zakłady rzemieślnicze, np. zakład stolarski lub krawiecki;
  • zakłady usługowe, np. salony fryzjerskie, przedsiębiorstwa transportowe lub agenci ubezpieczeniowi.

Ważne: Musisz zarejestrować działalność gospodarczą w Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej. Otrzymasz tam zaświadczenie o zarejestrowaniu działalności gospodarczej (Gewerbeschein), potwierdzające rejestrację działalności. Ponadto musisz uiszczać podatki od działalności gospodarczej, czyli Gewerbesteuern.

§ 55 ustawy oregulacji handlu, handlu i przemysłu (Gewerbeordnung) wyjaśnia, jakie czynności wykonywane na własny rachunek należą do handlu objazdowego.

  • Są to w szczególności zakup i dystrybucja towarów lub usługi handlowe, na przykład naprawy.
     
  • Dotyczy to również działalności rozrywkowej, prowadzonej na przykład przez samozatrudnionych showmanów czy coś w tym stylu.

Aby prowadzić handel obwoźny, należy złożyć wniosek o zezwolenie na handel obwoźny w Urzędzie Porządku Publicznego (Ordnungsamt). Z reguły zezwolenie na handel obwoźny jest ważne na terenie całych Niemiec. Treść Reisegewerbekarte może być jednak ograniczona, może być wydawana na czas określony i może podlegać warunkom. O ile niektóre czynności są zwolnione z obowiązku posiadania karty przedsiębiorcy turystycznego, o tyle istnieją inne czynności, które nie mogą być wykonywane w przedsiębiorstwie turystycznym. Tutaj znajdziesz przegląd.


Gdzie mogę znaleźć wsparcie i porady, jeśli chcę pracować na własny rachunek?

Rozpoczęcie pracy na własny rachunek lub otwarcie własnej firmy w Niemczech wymaga dobrego planowania. Istnieje wiele biurokratycznych wymogów do spełnienia, które wymagają wysiłku i mogą wymagać od Ciebie dużo cierpliwości. Z drugiej strony, w Niemczech istnieje wiele instytucji, które mogą pomóc Ci w konkretnych pytaniach dotyczących realizacji Twojego pomysłu. Mogą to być indywidualne stowarzyszenia zawodowe, izby przemysłowo-handlowe, miejskie agencje rozwoju przedsiębiorczości lub inicjatywy typu start-up. To, kiedy powinieneś skontaktować się z którą instytucją, zależy od Twoich konkretnych pytań i problemów. Poświęć trochę czasu i zapoznaj się z naszą stroną internetową. Znajdziesz tu wiele informacji, list kontrolnych i przewodników na temat zakładania firm i pracy na własny rachunek.

Jeśli już mieszkasz w Niemczech lub wiesz, gdzie chcesz mieszkać w Niemczech, mamy dla Ciebie mapę ośrodków doradczych, które specjalizują się w szczególnych potrzebach imigranckich start-upów. Oferują one również doradztwo w kilku językach. Możesz również skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się więcej o swoich pierwszych krokach.

Na stronie Władze i instytucje możesz dowiedzieć się, z jakimi urzędami musisz się skontaktować, jeśli chcesz rozpocząć samozatrudnienie.


Możliwości samozatrudnienia w Niemczech

Warunki panujące w Niemczech oferują założycielom wszystkich narodowości bardzo dobre możliwości wejścia na rynek oraz szerokie perspektywy pracy na własny rachunek. Samozatrudnienie nie musi oznaczać, że od razu pracujesz na pełen etat jako osoba prowadząca działalność gospodarczą lub że jesteś na swoim. Nie musisz też koniecznie zakładać nowego biznesu. Wymieniliśmy tutaj najczęściej wykorzystywane możliwości samozatrudnienia w Niemczech.

Chcesz być niezależny, podejmować własne decyzje i realizować własne pomysły? Wtedy masz możliwość założenia własnej firmy, jeśli spełniasz wymogi formalne i posiadasz niezbędne kwalifikacje, które są obowiązkowe w niektórych zawodach. Musisz jednak zawsze pamiętać, że praca na własny rachunek wymaga poświęcenia dużej ilości czasu, zwłaszcza na początku, i często wymaga od Ciebie więcej niż 40-godzinnego tygodnia pracy. Musisz także zarabiać na samozatrudnieniu wystarczająco dużo pieniędzy, aby utrzymać siebie i swoją rodzinę. Jeśli mieszkasz sam i nie musisz utrzymywać członków rodziny, powinieneś zarabiać lub mieć dochód w wysokości co najmniej 18.000 EURO rocznie. Dotyczy to przede wszystkim osób, które chcą ubiegać się o zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech.

Wiele osób prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek jako uboczne zajęcie. Oznacza to, że pracujesz jako pracownik w firmie. Dodatkowo pracujesz we własnej firmie. Takie rozwiązanie jest dobre do wypróbowania pomysłu na biznes i nie podejmowania od razu pełnego ryzyka. Bo jesteś ubezpieczony społecznie przez pracodawcę i masz zabezpieczony dochód podstawowy. Z biegiem czasu można wtedy zdecydować, czy chce się zostać w pełni samozatrudnionym, zrezygnować z samozatrudnienia, czy też założyć dwa filary - samozatrudnienie i zatrudnienie. Ważne jest, abyś poinformował o tym swojego pracodawcę. Uwaga: Nie dotyczy to obywateli spoza UE, którzy nadal mieszkają za granicą i chcą podjąć samodzielną działalność gospodarczą w Niemczech. Muszą oni zawsze prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek w pełnym wymiarze godzin.

Być może czujesz się trochę nieswojo na myśl o konieczności dźwigania całej odpowiedzialności samemu. Albo nie jesteś pewien, czy masz wszystkie niezbędne kontakty i wiedzę, aby z powodzeniem zrealizować swój pomysł. Następnie poszukaj partnera (lub partnerów) biznesowego, z którym dobrze się uzupełniasz i który może zrekompensować Twoje słabości.

Chciałbyś zostać samozatrudniony i niezależny, ale nie masz własnego pomysłu na biznes? Niektóre firmy oferują franczyzę. Możesz wykorzystać istniejący i sprawdzony model biznesowy, jeśli zapłacisz ustaloną kwotę pomiędzy Tobą a istniejącą firmą. W zamian możesz potem korzystać z nazwy, wzoru i pomysłu na biznes. Znane przykłady franczyzy to McDonald's, Burger King czy Subway.

Jeśli chcesz zostać samozatrudnionym, nie musisz koniecznie zakładać nowej firmy. Można również przejąć istniejącą firmę, jeśli przedsiębiorca chce przekazać swój biznes następcy. Plusem jest to, że firma istnieje już od dłuższego czasu, jest znana i ma powiązania biznesowe. A może dzięki tym relacjom biznesowym uda się też wprowadzić na rynek własne pomysły. Wadą jest to, że nie można szybko zmienić struktur istniejącej firmy i że trzeba zdobyć zaufanie partnerów i klientów. W większości przypadków będziesz musiał kupić biznes. Uwaga: Sukcesja firmy rzadko jest możliwa dla osób, które nadal mieszkają za granicą. Chyba, że znasz przedsiębiorcę od dawna.