Organy i instytucje

Ważne organy i instytucje dla Twojej fundacji

Każdy proces zakładania firmy jest indywidualny i inny. W zależności od wykonywanej pracy, będziesz miał do czynienia z różnymi organami i zakresami odpowiedzialności. Dowiedz się, które organizacje specjalistyczne są za Ciebie odpowiedzialne. Wymieniliśmy kilka najważniejszych organów, z którymi powinieneś się skontaktować.

Jednym z ważnych organów administracji publicznej jest Urząd Skarbowy. Zanim rozpoczniesz działalność jako przedsiębiorca, potrzebujesz numeru podatkowego. Jako freelancer musisz zarejestrować się we właściwym urzędzie skarbowym. Wypełnij „Kwestionariusz rejestracji podatkowej” online za pośrednictwem portalu www.elster.de, a następnie urząd skarbowy nada Ci numer podatkowy. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w wypełnieniu kwestionariusza, skontaktuj się z jedną z naszych poradni. Jeśli zarejestrowałeś swoją działalność w Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej, Urząd Skarbowy zazwyczaj kontaktuje się z Tobą „automatycznie”. Powinieneś jednak skontaktować się z Urzędem Skarbowym, jeśli ten nie skontaktował się z Tobą przez kilka dni po zarejestrowaniu działalności.

Działalność gospodarczą rejestruje się Urządzie ds. Działalności Gospodarczej. W wielu miastach można to zrobić przez Internet. Do rejestracji działalności gospodarczej potrzebne są następujące dokumenty:

  • Ważny dowód osobisty lub paszport, czasem także zaświadczenie o zameldowaniu z biura meldunkowego.
  • Dowód na to, że spełniasz wymagania do wykonywania zawodu.
  • W przypadku działalności gospodarczych wymagających zezwolenia potrzebne jest również zaświadczenie o niekaralności lub informacja z centralnego rejestru handlowego (Gewerbezentralregister).
  • Do handlu obwoźnego (Reisegewerbe) potrzebna jest karta handlu obwoźnego (Reisegewerbekarte).  Ponadto należy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz uiścić opłatę w wysokości od 40 do 770 euro. Kartę handlu obwoźnego musisz mieć zawsze przy sobie podczas wykonywania swoich czynności zawodowych.

Dodatkowo musisz zapłacić od 10 do 50 euro za opłatę rejestracyjną.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, w momencie rozpoczęcia działalności stajesz się nieuchronnie członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej w swoim regionie. Członkostwo jest zazwyczaj automatyczne w momencie rejestracji firmy. Warto jednak zarejestrować się tam odpowiednio wcześnie i zapytać, jakie usługi oferuje IHK. Obok tradycyjnych kursów zakładania działalności gospodarczej istnieje szereg specjalistycznych szkoleń, które mogą okazać się przydatne.

Jeśli zakładasz działalność rzemieślniczą, skontaktuj się z izbą rzemieślniczą w swojej miejscowości. Ważne jest, aby wpisać się do rejestru rzemieślników (Handwerksrolle).

Ważną instytucją dla Ciebie jako osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą jest agencja rozwoju biznesu w Twoim miejscu pracy. Wiele agencji rozwoju biznesu oferuje pomocne porady i wsparcie. Znają oni bardzo dobrze lokalne struktury i zakresy odpowiedzialności oraz mogą pomóc w znalezieniu odpowiednich lokalizacji.

Jeśli pracujesz w branży hotelarskiej i restauracyjnej, powinieneś znać DEHOGA - Niemieckie Zrzeszenie Hoteli i Restauracji. Członkostwo jest dobrowolne. Co prawda musisz uiścić opłatę, ale w zamian otrzymujesz różne usługi, które mogą być przydatne. W innych sektorach warto przyjrzeć się stowarzyszeniom zawodowym: W jaki sposób angażują się i nawiązują kontakty inni przedsiębiorcy w Twoim sektorze? Jakie usługi byłyby przydatne w Twojej codziennej pracy?

Pamiętaj, że nie jest to pełna lista. Zależnie od branży, w której pracujesz, inne urzędy i agencje mogą być za Ciebie odpowiedzialne; między innymi Urząd ds. Zdrowia (Gesundheitsamt), Urząd ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego (Ordnungsamt), Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Artystów (Künstlersozialkasse), wpis do rejestru handlowego lub inne. Za pomocą Przewodnika po organach władzy publicznej można znaleźć poszukiwany organ lub instytucję w swojej okolicy.