Kroki do samozatrudnienia

Osoby z UE, EOG lub Szwajcarii

Jesteś obywatelem innego kraju UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii? Korzystasz wtedy ze swobody przedsiębiorczości w Niemczech i możesz prowadzić w Niemczech działalność gospodarczą bez specjalnego zezwolenia. Musisz tylko przestrzegać odpowiednich wymogów swojego zawodu. Aby móc pracować na własny rachunek w niektórych zawodach, należy najpierw sprawdzić i uznać swoje kwalifikacje. Oczywiście dotyczy to w szczególności zawodów wymagających wysokich kwalifikacji, jak np. zawody medyczne. Jednak również w wielu zawodach rzemieślniczych, aby móc prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w Niemczech, należy przedstawić dokument potwierdzający kwalifikacje.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jakie kwalifikacje należy wykazać w danym zawodzie, zajrzyj do naszej słownika zawodów!


Krok po kroku do niezależności

Jako obywatel UE możesz prowadzić w Niemczech działalność gospodarczą bez specjalnego zezwolenia, jeśli spełniasz wymagania i kwalifikacje dla swojego zawodu. W kolejnych krokach pokażemy Ci, jak najlepiej postępować, co musisz wziąć pod uwagę i jaka ścieżka będzie dobra, aby Twój start-up odniósł sukces.

Sprawdź, czy Twoje samozatrudnienie należy do zawodów handlowych, czy do wolnych zawodów. W naszym glosariuszuwyjaśniamy różnice, a w naszym słowniku zawodowym znajdziesz najważniejsze informacje.

Sprawdź, czy spełniasz kwalifikacje do zamierzonego samozatrudnienia. Większość zawodów wymaga określonych kwalifikacji (takich jak kwalifikacje zawodowe lub stopień naukowy). Niezbędne informacje znajdziesz w naszej słowniku zawodowym.

Sprawdź, czy potrzebujesz specjalnych zezwoleń na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Niezbędne informacje można znaleźć w naszej słowniku zawodowym.

Napisz biznesplan. Nawet jeśli nie musisz pisać biznesplanu, aby zarejestrować samozatrudnienie, potrzebujesz biznesplanu, jeśli chcesz ubiegać się o pożyczkę lub kredyt w banku. Na naszej stronie Biznesplan wyjaśniamy, jakiej treści potrzebuje biznesplan.

Sprawdź, czy masz wszystkie dokumenty do rejestracji w urzędzie handlowym lub urzędzie skarbowym. Na naszej stronie Formularze, dokumenty i inne zapisy zebraliśmy listy kontrolne dotyczące poszczególnych zagadnień (m.in. rejestracja w urzędzie handlowym, rejestracja w urzędzie skarbowym). Jeśli Twoja działalność gospodarcza należy do „wolnych zawodów", musisz zarejestrować ją w urzędzie skarbowym. Jeśli Twoje samozatrudnienie należy do „handlu", to musisz zarejestrować swoje samozatrudnienie w urzędzie handlowym.


Praca na własny rachunek w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy

Jeśli nie chcesz od razu rozpocząć samozatrudnienia w pełnym wymiarze godzin (co najmniej 40 godzin tygodniowo), musisz wyjaśnić, czy chcesz prowadzić samozatrudnienie w pełnym czy niepełnym wymiarze godzin. Od tej decyzji zależą bowiem składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pełne zatrudnienie na własny rachunek jest podawane, jeśli:

  • wysokość dochodu i czas potrzebny na samozatrudnienie są wyższe niż inne zajęcia zarobkowe, którymi się zajmujesz (np. jeśli nadal jesteś zatrudniony w firmie) oraz
     
  • inni ludzie nie mogą ci mówić, co masz robić.

Wejście krok po kroku w samozatrudnienie

Samozatrudnienie nie musi oznaczać, że od razu zaczynasz pracę jako samozatrudniony lub że jesteś na swoim. Istnieją alternatywne sposoby.

Wiele osób prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek jako uboczne zajęcie. To znaczy, że pracujesz jako pracownik w firmie. Dodatkowo pracujesz we własnej firmie. Takie rozwiązanie jest dobre do wypróbowania pomysłu na biznes i nie podejmowania od razu pełnego ryzyka. Bo jesteś ubezpieczony społecznie przez pracodawcę i masz zabezpieczony dochód podstawowy. Z biegiem czasu można wtedy zdecydować, czy chce się zostać w pełni samozatrudnionym, zrezygnować z samozatrudnienia, czy też założyć dwa filary - samozatrudnienie i zatrudnienie. Ważne jest, abyś poinformował o tym swojego pracodawcę.

Jeśli nie jesteś pewien, czy Twój pomysł na biznes sprawdzi się na rynku i czy Twoja usługa lub produkt będą się dobrze sprzedawać, możesz najpierw popracować jako pracownik w danej branży i poznać rynek oraz potencjalnych klientów. A przy tym można poszerzyć własną wiedzę i umiejętności. W ten sposób można dobrze przygotować się do założenia własnej firmy.

Być może czujesz się trochę nieswojo na myśl o konieczności dźwigania całej odpowiedzialności samemu. Albo nie jesteś pewien, czy masz wszystkie niezbędne kontakty i wiedzę, aby z powodzeniem zrealizować swój pomysł. Następnie poszukaj partnera (lub partnerów) biznesowego, z którym dobrze się uzupełniasz i który może zrekompensować Twoje słabości.