Zapošljavanje u Njemačkoj

Samozapošljavanje ili zapošljavanje kod poslodavca

Razmišljate li o obavljanju samostalne djelatnosti u Njemačkoj? Možda još uvijek niste sigurni koji je najbolji način dapronađete posao? U tom slučaju želimo vam dati neke informacije o obavljanju samostalne djelatnosti u Njemačkoj, koje bi mogle biti važne za vašu odluku.


Njemačka kao lokacija za poslovanje

Njemačka privreda je po obimu četvrta na svijetu i druga po obimu izvoza. Važni privredni sektori su inovativne tehnološke oblasti, zanatstvo, prerađivačka industrija i sektor usluga. U Njemačkoj je trenutno zaposleno oko 43,1 milion ljudi, a od toga je oko 3,55 miliona samozaposleno. Njemačka ima nisku stopu nezaposlenosti, a u nekim sektorima postoji velika potražnja za kvalificiranim radnicima, posebno u zanatskom sektoru, inženjerskim zanimanjima, sektoru informacionih tehnologija i zdravstvenim profesijama. Takođe su traženi dobro obučeni kvalifikovani radnici i univerzitetski stručnjaci sa diplomama iz MINT oblasti (matematika, računarstvo, prirodne nauke i tehnika). Zakon o imigraciji kvalifikovanih radnika (mart 2020.) stvorio je uslove da radnici s međunarodno priznatim kvalificijama mogu doći raditi u Njemačku.


Koje mogućnosti imam da dobijem posao u Njemačkoj?

U principu, u Njemačkoj postoje dvije mogućnosti zapošljavanja: zavisni radni odnos i samostalni radni odnos, koji se naziva i obavljanje samostalne djelatnosti.

U slučaju zavisnog radnog odnosa, u kompaniji ste zaposleni kao zaposlenik/-ca ili kao zaposlenik/-ca sa ugovorom o radu. Kada ste zaposleni, kompanija organizuje prijavu za zdravstveno osiguranje, kao i poreske obaveze i doprinose za socijalno osiguranje. Doprinosi za zdravstveno osiguranje, porez i socijalno osiguranje oduzimaju se od vašeg bruto prihoda, a da o tome ne morate da brinete.

Osim zavisnog radnog odnosa, možete obavljati i samostalnu djelatnost i osnovati vlastitu firmu. U tom slučaju imate prednost da slobodno upravljate svojim vremenom i budete sami sebi šef. S druge strane, na vama je velika odgovornost i morate osigurati sebe i svoje zaposlenike i voditi računa o svojim poreznim obavezama. Također morate dobro razmisliti o tome kako ćete biti osigurani ako zbog zdravstvenih razloga nećete moći da vodite svoju firmu duži vremenski period.

U Njemačkoj samo desetak posto zaposlenih radi samostalno. Ovo je malo u poređenju sa drugim zemljama i ima veze sa činjenicom da mnogi ljudi u Nemačkoj veruju da je radni odnos zavisnog zaposlenja sigurniji. Međutim, čak i kao preduzetnik imate mnogo mogućnosti da dobijete finansijsku pomoć i zaštitu države. Za državnu finansijsku podršku možete se prijaviti tako što ćete dobro planirati svoje poslovanje i podnijeti odgovarajuću dokumentaciju nadležnim državnim organima.. Na našoj web stranici pronaći ćete informacije koje vam mogu pomoći u implementaciji ovih koraka.

Da li mogu biti u zavisnom radnom odnosu i istovremeno obavljati samostalnu djelatnost? U principu, da. Naravno, uvijek morate unaprijed provjeriti da li vam boravišna dozvola omogućava obavljanje samostalne djelatnosti. Provjerite ovdje, da li vam vaša boravišna dozvola dozvoljava da obavljate samostalne djelatnosti i koje korake trebate poduzeti. Osim toga, morate obavijestiti svog poslodavca o dodatnoj djelatnosti. Mnogi ugovori o radu predviđaju da poslodavac mora biti saglasan sa dodatnom djelatnošću. Pravno gledano, odbijanje davanja saglasnosti je dozvoljeno samo ako vaša dodatna djelatnost negativno utiče na interese poslodavca. Na primjer, ovo može biti slučaj ukoliko svojom samostalnom djelatnošću predstavljate konkurenciju svom poslodavcu. Ili ako dvostruko opterećenje ograničava vaš učinak kao zaposlenika.


„U Njemačkoj, u principu, svako može obavljati samostalne djelatnosti, pa i osobe koje imaju status izbjeglice.“


Koji oblici obavljanja samostalne djelatnosti postoje u Njemačkoj?

U Njemačkoj možete ostvariti samozaposlenje u slobodnoj profesiji kao honorarac/freelancer i u komercijalnom sektoru kao trgovac ili kao putujući trgovac. Za registraciju vaše kompanije odlučujuće je da li je Vaša profesija klasifikovana kao slobodna ili kao komercijalna profesija. Kao honorarac/freelancer, svoju samostalnu djelatnost registrujete u Poreznoj upravi, a kao trgovac u Trgovačkoj komori. U našem Leksikonu poslova možete saznati kojoj kategoriji pripada Vaš posao. Budući da je u nekim profesijama teško napraviti razliku, Porezna uprava će na kraju odlučiti kojoj kategoriji pripada Vaša samostalna djelatnost.

U honorarna zanimanja spadaju samostalno obavljane naučne, umjetničke, književničke djelatnosti, djelatnostipodučavanja ili pedagoške djelatnosti. Pri tome, honorarci najčešće nude isključivo usluge, po čemu se razlikuju oddrugih samostalnih djelatnika koji se bave trgovinom ili proizvodnjom nekog proizvoda. Po pravilu, honorarcima jepotrebna diploma visokoškolske ustanove ili potvrda o završenom posebnom obrazovanju. I u slučaju poreskihobaveza postoje specifičnosti: za honorarnu djelatnost se ne mora plaćati trgovinski porez. I dokazi o prihodima zagodišnju poresku prijavu koji se moraju podnijeti Poreskoj upravi su jednostavniji nego za one koji se bavetrgovačkom djelatnošću – po pravilu je dovoljan obračun dobiti i gubitka. O tome da li neka samostalna djelatnostspada u honorarne djelatnosti, odlučuje nadležna Poreska uprava u kojoj ste prijavili svoj honorarni posao – nasuprottrgovačkoj djelatnosti koja se prijavljuje kod Trgovinske komore.

Trgovačka djelatnost u Njemačkoj je gotovo svaka ekonomski samostalna djelatnost sa kojom zarađujete novac. Ona se takođe naziva i stalna trgovina, za razliku od putujuće trgovine. Izuzetak su samostalni preduzetnici koji se bave honorarnom djelatnošću ili rade u oblasti poljoprivrede i šumarstva – oni se ne bave trgovačkom djelatnošću. U Njemačkoj važi sloboda trgovačke djelatnosti. To znači da se teoretski svako lice može baviti svakom trgovačkom djelatnošću. Međutim, u praksi ovakva sloboda trgovačke djelatnosti ne važi neograničeno, jer za pojedine trgovačke djelatnosti moraju biti ispunjeni određeni preduslovi.

Primjeri trgovačke djelatnosti:

  • prodavnica prehrambenih artikala ili prodavnica hrane za poneti
  • zanatske radionice kao što su npr. stolarske ili krojačke radionice
  • usluge, kao što su npr. frizerski saloni, transportni vozači ili zastupnici osiguranja

Važno: Trgovačku djelatnost morate prijaviti kod Trgovačke komore. Trgovačka komora će Vam dodijeliti licencu za trgovinsku djelatnost, kojom se potvrđuje Vaša prijava. Osim toga, morate plaćati porez za Vašu trgovačku djelatnost: Porez na trgovačku djelatnost.

Član 55 Zakona o trgovini objašnjava koje djelatnosti samozaposlenih osoba potpadaju pod putujuću trgovinu.

  • To su posebno kupovina i prodaja robe ili komercijalne usluge, kao što su popravke.
     
  • Ovo uključuje i zabavne aktivnosti, na primjer one samozaposlenih zabavljača ili neke slične.

Za bavljenje putujućom trgovinom morate kod regulatorne agencije podnijeti zahtjev za izdavanje kartice za putujuću trgovinu. Po pravilu, kartica za putujuću trgovinu važi na cijeloj teritoriji države. Međutim, kartica za putujuću trgovinu može biti sadržajno ograničena, vremenski ograničena i povezana sa nekim uslovima. Dok su određene djelatnosti oslobođene obaveze posjedovanja kartice za putujuću trgovinu, postoje i one djelatnosti koje se ne smiju obavljati kroz putujuću trgovinu. Ovdje ćete pronaći pregled.


Gdje mogu naći podršku i savjet ako želim samostalno poslovati?

Samostalno poslovanje ili osnivanje firme u Njemačkoj zahtijeva dobro planiranje. Mnogi birokratski zahtjevi koji uključuju veliku posvećenost i koji od vas zahtijevaju puno strpljenja moraju biti ispunjeni. S druge strane, u Njemačkoj postoje brojne institucije koje će vam pružiti podršku u konkretnim pitanjima za realizaciju vaših ideja. To mogu biti pojedinačna profesionalna udruženja, privredne komore, lokalne vlasti za ekonomski razvoj ili inicijative za pokretanje poslovanja. Kada trebate kontaktirati i koju instituciju ovisi o vašim specifičnim problemima i temama. Odvojite malo vremena i pročitajte našu web stranicu. Ovdje ćete pronaći mnoštvo informacija, kontrolnih lista i smjernica na temu osnivanja firme i obavljanja samostalne djelatnosti.

Ako već živite u Njemačkoj ili znate gdje želite živjeti u Njemačkoj, imamo mapu savjetovališta, specijaliziranih  za posebne potrebe imigranata koji su zainteresirani za osnivanje firme. Oni također nude savjete na različitim jezicima. Možete nas kontaktirati i za informacije o prvim koracima koje trebate poduzeti.

Koja tijela trebate kontaktirati ako želite da se samozaposlite možete saznati na našoj web stranici Nadležna tijela i institucije.


Mogućnosti za samozapošljavanje u Njemačkoj

Uslovi radne sredine u Nemačkoj nude osnivačima svih nacionalnosti veoma dobre mogućnosti za otpočinjanje posla i različite mogućnosti za samozapošljavanje. Istovremeno, samozapošljavanje ne mora značiti da kao samozaposlena osoba odmah počnete raditi puno radno vrijeme ili da ste prepušteni sami sebi. Takođe ne morate nužno ni osnovati novu kompaniju. Ovdje smo Vam naveli najčešće korištene mogućnosti za samozapošljavanje u Njemačkoj.

Želite li biti nezavisni, donositi vlastite odluke i provoditi sopstvene ideje? U tom slučaju imate priliku pokrenuti sopstveno poslovanje ako ispunjavate formalne uslove i imate potrebne kvalifikacije koje su obavezne za neka zanimanja. Međutim, uvijek morate imati na umu da samozapošljavanje zahtijeva mnogo vremena, posebno na početku, a često i više od 40-satne sedmice. Takođe i svojim samozapošljavanjem morate zaraditi dovoljno novca da biste osigurali egzistenciju za sebe i svoju porodicu. Ako živite sami i ne morate izdržavati članove porodice, trebali biste zarađivati ili imati profit od najmanje 18.000 eura godišnje. Ovo se prije svega odnosi na osobe koje žele podnijeti zahtjev za boravišnu dozvolu za samozapošljavanje u Njemačkoj.

Mnogima je samozaposlenost honorarni posao. To znači da radite kao zaposleni u nekoj kompaniji. Uz to, radite i za svoju kompaniju. Ovo rješenje je vrlo pogodno za isprobavanje poslovne ideje i ne preuzimanje potpunog rizika s početka. Zato što ste socijalno osigurani preko svog poslodavca i imate siguran osnovni prihod. S vremenom možete odlučiti da li želite postati potpuno samozaposleni, odustati od toga ili uspostaviti dva izvora prihoda - kao samozaposleni i zaposleni. Važno je da o tome obavijestite svog poslodavca. Pažnja: Ovo se ne odnosi na državljane iz zemalja izvan EU koji još uvijek žive u inostranstvu i žele postati samozaposleni u Njemačkoj. Oni u svakom slučaju moraju postati samozaposleni s punim radnim vremenom.

Možda vam je pomisao da sami morate snositi svu odgovornost pomalo neugodna. Ili niste sigurni da li sami imate sve potrebne kontakte i znanja da uspješno provedete svoju ideju. U tom slučaju potražite poslovnog partnera (ili više njih) s kojim se dobro nadopunjujete i koji će nadoknaditi ono u čemu ste Vi slabi.

Željeli biste postati samozaposleni i nezavisni od poslodavca, a nemate vlastitu poslovnu ideju? Neke kompanije nude franšize. Možete iskoristiti postojeći i dokazani poslovni model i za to plaćati fiksni iznos novca koji dogovorite s postojećom kompanijom. Tako možete koristiti naziv, dizajn i poslovnu ideju te kompanije. Poznati primjeri franšiznih kompanija su McDonald's, Burger King ili Subway.

Ako želite da pokrenete sopstveno poslovanje, ne morate nužno pokretati novu kompaniju. Takođe možete preuzeti i neku postojeću kompaniju ako preduzetnik želi da svoju kompaniju preda nekome. Prednost toga je što takva kompanija postoji dugo, poznata je i već ima razvijeno poslovanje. Možda i Vi možete plasirati svoje vlastite ideje u to poslovanje. Nedostatak je to što ne možete brzo promijeniti strukturu postojeće kompanije i morate zadobiti povjerenje partnera i kupaca. U većini slučajeva takvu kompaniju morate kupiti. Pažnja: Rijetko je moguće da osobe koje još uvijek žive u inostranstvu preuzmu neku kompaniju. Osim ako nekog vlasnika kompanije ne poznaju duže vrijeme.