Finansiranje

Početni kapital

Odlučujuće, ali često i najteže pitanje prilikom osnivanja firme je finansiranje. Već ste izračunali koliko vam je potrebno početnog kapitala prilikom izrade poslovnog plana. U idealnom slučaju, imate realan plan troškova. Dakle, znate koliko novca vam treba za postavljanje i uračunali ste finansijske rezerve za neplanirane troškove. Međutim, imate i plan B, odnosno našli ste odgovor na ovo i druga pitanja: Gdje mogu uštedjeti troškove bez ugrožavanja svog plana? Kako da počnem obavljati samostalnu djelatnost uz male troškove? Moram li u početku imati vlastiti poslovni prostor? Pridružujem li se kao prodajni partner? Također ste planirali kako ćete finansirati svoj projekat. Međutim: Odakle ćete dobiti početni kapital koji nedostaje?

Vlasnički kapital znači da koristite svoj vlastiti novac i/ili novac svojih poslovnih partnera. Ulaganjem vlastitog kapitala Vi signalizirate da ste uvjereni u uspjeh Vaše kompanije, te možete lakše uvjeriti vanjske finansijere da Vam pozajme novac.  Dakle, napravite pregled svoje ušteđevine i ulaganja, kao što su nepokretnosti, i izračunajte koliko toga želite uložiti u kompaniju koju osnivate.  Da biste uvećali svoj osnivački kapital, također možete posuditi novac i od prijatelja i porodice ili zatražiti da drugi dioničari učestvuju kapitalom u Vašoj kompaniji.

Za razliku od vlasničkog kapitala, pozajmljeni kapital je oblik finansiranja u kojem se kapital stavlja na raspolaganje samo na određeni vremenski period. Za stavljanje kapitala na raspolaganje, davaoci pozajmljenog kapitala, po pravilu, dobijaju kamatu i zahtijevaju otplatu nakon dogovorenog perioda trajanja pozajmice. Kredit kao i pozajmica od banke ili podsticaji od države, saveznih pokrajina ili gradova su, na primjer, pozajmljeni kapital. Ali i novac koji ste pozajmili od prijatelja ili rodbine spada pod ovaj pojam.


Mogućnosti za finansiranje Vašeg samozapošljavanja

Postoji nekoliko mogućnosti koje možete iskoristiti za dobijanje finansijske podršku ako nemate dovoljno vlastitog kapitala za pokretanje poslovanja kao samozaposleni. Ali dobro razmislite kome se obraćate i koliko novca Vam treba. Uvijek vodite računa o tome da usled nepredviđenih okolnosti Vaši planovi i prvi koraci možda neće moći biti provedeni – npr. zbog pandemije – i da tada brzo možete upasti u poteškoće s otplatom.

Ako želite da aplicirate za kredit kod banke, dobro se pripremite prije isteka roka. Pitajte za savjet kako najbolje dizajnirati svoju prezentaciju. Razradite svoj detaljni poslovni plan veoma pažljivo. Prvi utisak je odlučujući. Pokušajte kod nekoliko banaka i uporedite kreditne ponude.

Dobro razmislite da li želite da prihvatite uslove i eventualno duže vreme obrade. Realno planirajte otplatu eventualnog kredita u svom poslovnom planu.

Međutim, postoje i mogućnosti za subvencije, koje možete iskoristiti. To su, između ostalog, niskokamatni krediti, grantovi, krediti, mikrokrediti. Pored ponuda na saveznom nivou, postoje regionalni ili lokalni programi finansiranja zadržavne banke ili komune. Postoje i posebni programi za određene sektore i faze obavljanja samostalne djelatnosti, često za osnivanje inovativnih ili visokotehnoloških kompanija.

Međutim, nisu svi programi prikladni za obavljanje samostalne djelatnosti. Korišćenje subvencija nije uvijek strateški ispravna odluka. Raspitajte se u nekom od savjetovališta koji programi finansiranja postoje i koji vam odgovaraju.

Ako imate boravišnu dozvolu neograničenu trajanja u Njemačkoj i primate naknadu za nezaposlene 1 od Agencije za zapošljavanje ili naknadu za nezaposlene 2 od Centra za zapošljavanje, možete dobiti subvenciju za osnivanje preduzeća od Agencije za zapošljavanje ili zajam/subvenciju i dodatak za pokretanje poslovne djelatnosti od Centar za zapošljavanje da biste započeli samostalnu djelatnost. Međutim, Agencija za zapošljavanje i Centar za zapošljavanje odlučuju da li će im se svidjeti Vaša poslovna ideja i da li će Vam pružiti podršku. Pitajte svog agenta u agenciji ili u centru za zapošljavanje.

Dodatne informacije možete pronaći u tematskom izdanju GründerZeiten: Od nezaposlenosti do osnivanja kompanije.