A – Z

Sözlük

Sözlüğümüzde, "Almanya'da iş kurma" ve "Almanya'da serbest meslek" konularıyla ilgili en önemli terimleri sizin için kısa ve öz bir şekilde derlemeye çalıştık. Aradığınız terimi arama alanına girin veya arama alanına "tıklayın" ve listelenen terimler alfabetik sırayla görünecektir. Eğer bir terimden bahsedilmiyorsa, bize e-posta gönderin; size en kısa sürede geri bildirimde bulunacağız ve sözlüğümüzü genişleteceğiz.

AB Ülkeleri

Bu ülkeler, Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerdir. Halihazırda (Haziran 2021) AB'nin 27 üyesi şu şekildedir: Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Almanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç, Slovakya, Slovenya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Kıbrıs.

AB Üyesi Olmayan Ülkeler

Bu ülkeler, Avrupa Birliğine üye olmayan ülkelerdir.

Almanya'da Denklik

Denklik sürecinde dokümanlar kapsamında ilgili ülkede edinilen kalifikasyonların ve iş tecrübelerin, Almanya'daki ilgili meslek, diğer bir deyişle referans meslek ile eşdeğer olup olmadığı incelenmektedir. Genellikle birçok referans meslek söz konusu olabilmektedir. Sonrasında en iyi iş olanaklarının nerede olduğu hakkında danışmanlık alabilirsiniz. Denklik işlemi, en iyi şekilde tam eşdeğerliğin alınmasıyla gerçekleşir. Bazı durumlarda yalnızca kısmi denklik alınmaktadır. Sonrasında kalifikasyondan, söz konusu adaptasyon programı ve/veya sınavı sonrasında tam denklik alabilirsiniz. Yabancı kalifikasyon ile Almanca referans meslek arasında herhangi bir ortak nokta yoksa denklik işlemi gerçekleşmez. Daha fazla bilgiyi ve ilgili kişileri şu adreste bulabilirsiniz:  www.anerkennung-in-deutschland.de.

Alışveriş topluluğu

Alışveriş topluluğu; ortak mal satın alma ve böylece büyük ölçekli satışla oluşan fiyat avantajından/daha iyi satın alma durumlarından faydalanma amacıyla birden fazla şirketin isteğe bağlı olarak bir araya gelmesidir.

Avrupa Ekonomi Topluluğu

Avrupa Ekonomi Topluluğu (AET), AB ülkelerinin ve Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda ülkelerinin ortak, serbest ticaret alanıdır.

Diğer insanlarla, gruplarla, organizasyonlarla veya şirketlerle kurduğunuz sosyal etkileşim veya iletişim ağ olarak tanımlanmaktadır. Özellikle bilgi alışverişi yapmak ve şirket yönetimine dair ipuçları almak için diğer serbest çalışan kişilerle iletişim kurmak sizin için önemli olabilir. Sizi danışmanlık, bilgilendirme, kalifikasyon, koçluk, iletişim veya deneyim paylaşımı gibi konularda destekleyebilen, girişimciler için özel iletişim ağları bulunmaktadır.

Girişimciler için yakınınızdaki iletişim ağlarını burada bulabilirsiniz: www.gruenderinnenportal.de/bga_ifex/Netzwerke/index.php.

Bağlı Çalışma

Şirketten alınmış bir iş sözleşmeniz varsa buna bağlı olarak çalışırsınız. Sizi istihdam eden şirket, sağlık sigortasının yanı sıra vergi ve sosyal sigorta primlerine yapılacak kayıtları organize eder. Sağlık sigortası priminiz, vergileriniz ve sosyal sigorta primleriniz, bu konuda endişe etmeniz gerekmeksizin brüt maaşınızdan çıkarılacaktır. Dünyanın birçok ülkesine kıyasla işçiler, diğer bir deyişle bağlı çalışanların Almanya'daki hakları oldukça güçlü bir şekilde korunmaktadır. Bu koruma, Almanya'daki ekonomik sistemin tanımlandığı gibi "Sosyal Piyasa Ekonomisi"nin önemli bir parçasıdır. İşten çıkarmaya karşı koruma, hastalık parası ve yasal bir kira sistemi bulunmaktadır. İş sözleşmesinde çalışan olarak sizin bu şirkette ne kadar süreyle çalışacağınız belirtilmelidir. Bu sözleşme süresiz olarak da düzenlenebilir. Uzun ve sağlam bir çalışma ilişkisini kimse size garanti edemez. Bu durum, Almanya'da da konjonktürel, iktisadi ve uluslararası gelişmelere bağlıdır.

Başlangıç parası

İşsizlik parası II alıyor ve serbest çalışmak istiyorsanız başlangıç parası için yetkili iş kurumuna başvurabilirsiniz. Yardım ihtiyacınızı karşılamak için maddi teşvik olarak verilir ve yardım olarak en fazla 24 ay boyunca ödenir. Destek başvurusunun işe başlamadan önce yetkili iş kurumuna yapılması ve uzman görüşünün olumlu sonuçlanması önemlidir. Ardından iş kurumu, başlangıç parasını alıp alamayacağınızı ve miktarını belirleyecektir. Yasal bir hak söz konusu değildir.

 

Başlangıç parası, yardım ihtiyacınızı karşılamak için verilen geçici bir yardımdır. Ön koşulu ise sosyal sigorta yükümlülüğü olan bir işte veya serbest çalışan olarak çalışmaya başlamanızdır. Yasal bir hak söz konusu değildir. İş piyasasına giriş için başlangıç parasının gerekli olup olmadığına yetkili iş kurumu karar vermektedir. Yardım en fazla 24 ay boyunca ve işsizlik parası II'ye ek olarak ödenebilmektedir.

Borcun geri ödenmesi

Birçok kredide her ay, aynı miktarda ücreti geri ödersiniz. Buna "Taksit" adı verilir. Taksitlerin bir kısmıyla borçlarınızı ödersiniz, borçlarınızı "geri ödersiniz". Taksitlerin diğer kısmı, borç alınan paranın faizi veya ücretini içerir.

Borç

Borç denildiğinde (genelde kredi), örneğin bir bankadan, kredi kuruluşundan, örneğin bir şirketten, belirli bir süreliğine belirli bir sermaye bedelinin alınması anlaşılır. Borç sözleşmesinde kredinin vade süresi, taksitleri, faiz oranları, tutarı ve geri ödemesi belirtilir.

Danışmanlık hizmeti

Serbest çalışmaya karar verdiyseniz iş kurma danışmanlık hizmetinden yardım alabilirsiniz. İş kurma danışmanlık hizmeti çerçevesinde size iş kurma aşamasında destek olmak için önemli ve gerekli bilgiler verilir.

Almanya'daki danışmanlık hizmetlerimize genel bakışı burada bulabilirsiniz.

Destekler

Destek, kamusal bir katkı olup örneğin düşük faizli krediler, hibe, teminat, garanti veya katılım formunda gerçekleşebilir.

Düzene aykırılık / cezai fiil

Bir kişinin yanlış davranış sergilemesi ve yasalara karşı hareket etmesi düzene aykırılık anlamına gelir. Bir kişiyi geçerli düzenlemelere uymazsa (daha doğrusu "karşı gelirse") geçerli yasalar uygulanır. Düzene aykırılık önemli veya suçla ilgili düzeydeyse örneğin para veya hapis gibi bir cezanın uygulanıp uygulanmayacağı incelenir. Bu durumda cezai fiil işlemi devreye girer.

Edinim maliyetleri

Edinim maliyetleri, mal varlıklarının edinilmesinde ortaya çıkan maliyetlerdir. Bunların arasında örneğin, bir malın satın alınma maliyeti, ulaşım masrafları ve montaj maliyetleri sayılabilir.

Emeklilik sigortası zorunluluğu

Emeklilik sigortası, sağlık, bakım, kaza ve işsizlik sigortasıyla birlikte sosyal sigortalar kategorisine girmektedir. Bu sigortalar için bir sigorta zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak birçok serbest çalışan için sigorta zorunluluğu yoktur. Serbest çalışıyorsanız ve emeklilik sigortası zorunluluğuna tabi değilseniz isteğe bağlı olarak yasal emeklilik sigortasını ödeyebilir ve/veya özel bir emeklilik sigortası yaptırabilirsiniz.

Sigorta zorunluluğu bulunan serbest meslek sahipleri şu şekildedir:

 • Esnaflar ve ev hizmetlileri
 • Öğretmenler, ebeler, eğitimciler ve bakım personelleri
 • Sanatçılar ve yazarlar
 • Bir veya daha fazla müşterisi olan serbest çalışanlar
 • Kılavuz kaptanlar, kıyı balıkçıları
 • Belirli diğer serbest çalışanlar.

Esnaf Odası (HWK)

Esnaf odası, esnaflara yönelik bir kuruluştur. Esnaflara teknolojik ve ticari tavsiyeler verir ve tüm ekonomik durumlarda çok sayıda hizmet sunarak onları destekler. Bir esnaf olarak işletme kurduğunuzda şirketinizi esnaf odasına kaydettirmeniz gerekir. Almanya'daki esnaf odalarının listesini burada bulabilirsiniz: www.handwerkskammer.de.

Fabrika veya şantiye

Fabrikalar veya şantiyeler, şirketin işlemlerini yaptığı resmi alanlarla ilgilidir. Adres, şirketin sabit konumu olarak işyeri tescil kurumuna veya vergi dairesine bildirilir.

Federal Madenciler Birliği Sigorta Kurumu

Federal Madenciler Birliği Sigorta Kurumu, Almanya'daki küçük işlerin yönetiminden sorumlu olup düşük ücretle çalışan kişiler için şirketlerden tüm katılımları toplamaktadır.

Federal İş Ajansı

Federal İş Ajansı (kısaca iş kurumu veya çalışma ajansı), işe yerleştirme ve iş piyasası desteğinin yanı sıra çalışmayan kişilerin finansal ödemelerinin, diğer bir deyişle işsizlik parası, yapılmasından ve düzenlenmesinden sorumludur. Çalışmayan kişiler ayrıca, serbest meslek sahibi olmak istediklerinde iş ajansından bilgi ve danışmanlık alabilmektedir. Buna ek olarak belirli ön koşullar altında serbest mesleğiniz için iş kurma desteğine başvurabilirsiniz.

Gelir Vergisi

Gelir vergisi, gerçek kişilerin gelirinden ortaya çıkan ve devlete ödenen bir vergidir. Serbest çalışanlar, gelir vergilerinin miktarını kendileri veya mali müşavirleri tespit etmeli ve vergi dairesine göndermelidir. Her yıl yenilenen gelir vergisi tabelası, özet olarak gelir vergisi kesintilerinin miktarını gösterir.

Gelirden düşülen miktarlar

İşsizlik parası II hakkı, mevcut geçim ihtiyacıyla (standart ihtiyaçlar, gerekiyorsa ek ihtiyaçlar, kalacak yer ve ısınma ihtiyacı) söz konusu gelirin karşılaştırılmasıyla belirlenir. Farkı, işsizlik parası II hakkıdır. İlgili gelir, elde edilen gelirden söz konusu gelirden düşülen miktarın çıkarılmasıyla hesaplanır.

Gelirden düşülen miktarlar denildiğinde örneğin aşağıdakiler anlaşılır:

 • Gelir üzerinden ödenen vergiler
 • Sosyal sigortaya ilişkin zorunlu primler
 • Yasal olarak gerekli sigorta primleri (örneğin taşıt sigortası, belirli iş grupları için kişisel sorumluluk sigortaları)
 • Ödenmiş emeklilik primleri ("bireysel emeklilik sigortası")
 • Kazanç getirici faaliyet ifası durumunda vergiden muaf meblağlar

Gelir gider hesabı

Gelir gider hesabı (kısaca: EÜR), vergi mükellefleri için kazançlarını tespit etmelerinin basit bir yoludur. Burada gelirler ve giderler karşılaştırılıp hesaplanır. Sonunda kar veya zarar kalır. Bu hesap, şirketlerin yıllık vergi beyannamesinin (yıllık bilanço) önemli bir parçasıdır ve vergi dairesine gönderilmelidir.

Gelir vergisi ön ödemeleri / ek ödemeleri

Yıl sonunda vergi yükünün çok yüksek olmaması için vergi dairesi, yıl içerisinde 10 Mart, 10 Haziran, 10 Eylül ve 10 Aralıkta vergi mükelleflerinden (esnaf ve bağımsız çalışanlardan) ön ödeme almaktadır. Özellikle bu vergilerin yalnızca, takvim yılı içerisinde en az 400,00 EUR ve ön ödeme süresi boyunca en az 100,00 EUR olmaları durumunda hesaplanması gerekmektedir. Ön ödemelerin miktarı, vergi dairesi tarafından daha önce ödenen gelir vergilerine bağlı olarak belirlenmektedir.

Yıllık vergi beyannamesi verildikten sonra vergi dairesi, ödenecek gelir vergisi miktarını belirleyen bir vergi değerlendirmesi çıkarmaktadır. Bu miktarın, önceki tüm gelir vergisi ön ödemelerinin toplam miktarından yüksek olması durumunda fark tutarında bir gelir vergisi ek ödemesi yapılmalıdır.

Geri ödeme zorunluluğu

Örneğin bir borç veya kredi aldığınız zaman bu paraların geri ödenmesi zorunludur.

Girişimci topluluğu (sınırlı sorumluluk) (UG)

Girişimci topluluğu (UG), sınırlı sorumluluk limited şirketinin (GmbH) özel bir formu olup sermaye şirketlerinin hukuki şekline aittir. GmbH'ye kıyasla girişimci olarak 25.000 Euro'luk başlangıç sermayesine ihtiyacınız yoktur çünkü UG şirketi bir Euro'yla bile kurulabilir. Bu nedenle UG'ler, küçük şirketlere veya hizmet sağlayıcıları için oldukça uygundur. İş ortakları bireysel varlıklarından sorumlu değildir ancak bazı istisnalar vardır: Örneğin iş ortakları, bireysel kredi veya teminatlar durumunda bireysel varlıklardan sorumludur.

UG'nin (sınırlı sorumluluk) kârı tam olarak dağıtılmayabilir: Kârın %25'i, minimum 25.000 Euro'luk ana sermayeye ulaşılana kadar yasal bir birikime gitmelidir. Bunun için bir süre sınırı yoktur. Şirket herhangi bir kâr sağlamazsa yasal birikimde herhangi bir şey bulunması gerekmez. Şirket en az 25.000 Euro'luk ana sermayesini artırması durumunda kısıtlamalar kalkar. Şirket, "normal" bir GmbH'ye dönüştürülebilir veya girişimci topluluğu (sınırlı sorumluluk) olarak unvanını koruyabilir.

Halk Hukukunun Kurulumu (GbR)

Serbest mesleğe, başka bir kişiyle birlikte başlarsanız otomatik olarak halk hukukunun kurulumu devreye girer. Burada özel formaliteler gerekli değildir, taraflar arasında sözlü bir anlaşma yeterlidir. Ancak yazılı bir anlaşmanın yapılması da önerilmektedir. GbR için ana sermayeye ihtiyacınız yoktur ama ortak olarak kendi özel varlıklarınızla birlikte şirketin tüm yükümlülüklerinden sorumlusunuz. Küçük ölçekli işletme olarak başvurunuzu yaptığınızda sadece belirli bir yıllık ciroya sahip olabilirsiniz (2021: En fazla 22.000 Euro). GbR ile bir muhasebe yükümlülüğüne sahip olmazsınız.

Hastalık parası sigortası

Hastalık parası sigortası, hastalık veya iş kazası durumunda gelir kayıplarına karşı sizi koruyabilen özel bir gelir kaybı sigortasıdır. Sigorta, iş göremezlik nedeniyle olası gelir kayıplarını hastalık parası ile dengeleyebilen veya önleyebilen, isteğe bağlı bir ek sigortadır.

Hangi sigorta kim için önemli olabilir? Özellikle özel sağlık sigortalı veya isteğe bağlı olarak hastalık parası hakkı olmayan yasal bir sağlık sigortası olan serbest meslek sahipleri ve bağımsız çalışanlar, hastalık parası ile yaşam giderlerini korumaya alabilirler. Hastalık parası özellikle, sigorta durumunun başlangıcından itibaren değil, söz konusu "bekleme süresinden" sonra devreye girer. Bu süre, serbest çalışanlar için 4 güne indirilebilmektedir.

Hukuki biçimler

Hukuki biçim kararı, sizin ve şirketiniz için bireysel, finansal, vergiler ve hukuki olarak sonuçlar doğurmaktadır. Her hukuki biçimde avantaj ve dezavantajlar olduğundan dolayı hangi hukuki biçimin uygun olduğu şirketinize bağlıdır. Aşağıdaki sorular, şirketiniz için hangi hukuki biçimin uygun olduğuna dair fikir verebilir:

 • Tek başınıza veya diğer kişilerle mi şirket kurmak istiyorsunuz?
 • Şirketi kim yönetecek?
 • Öz sermayeniz ne kadar?
 • Amaçlarınız riskli mi?
 • Kişisel sorumluluğunuz sınırlandırılmalı mı?
 • İş kurulumu sırasında mümkün olduğunca az formalite mi olmalı?
 • Şirketin kredibilitesi yüksek olmalı mı?
 • Ticaret odasına kayıt zorunlu olmalı mı?
 • Ticaret odasına kayıt hakkı uygulamaya konulmalı mı?

Hukuki biçimlere genel bakışı buradan bulabilirsiniz.

Kalifiye eleman

Kalifiye eleman, bir mesleki eğitimi başarıyla tamamlayan kişidir. Örneğin ticari, zanaat veya teknik mesleki eğitim veya akademik bir eğitim olabilir.

Katma değer vergisi

Hizmet veya mal satışı söz konusuysa daima katma değer vergisinin ödenmesi gerekir. Vergi, satış fiyatının yüzdesel bir parçası olup müşteri tarafından ödenir. Katma değer vergisi genellikle %19'dur. Ancak bazı istisnalar vardır, örneğin gıdalarda veya otel konaklamalarında %7 oranı uygulanmakta olup doktor, fizyoterapist veya sigorta komisyoncusu hizmetleri için herhangi bir katma değer vergisi söz konusu değildir. Katma değer vergisinden edinilen gelirler vergi dairesine ödenmelidir.

Şirketiniz için ürün satın alıyorsanız bunun için hesaplanan katma değer vergisini, katma değer vergisi ödemesi olarak vergi dairesinden telafi edebilirsiniz. Buna ilişkin olarak örneğin: 119 Euro tutarında bir yazıcı satışı yaptınız. Müşteriniz yazıcı için size 100 Euro, katma değer vergisi olarak ise 19 Euro ödemiş olur. Şimdi siz vergi dairesine 19 Euro ödemek durumunda kalırsınız. Aynı süre zarfında siz de bir toptancıdan dükkanınız için kâğıt satın aldınız. Bunun için 70 Euro ödediniz: Kâğıt için 58,82 Euro ve katma değer vergisi için 11,18 Euro ödemiş olursunuz. 11,18 Euro'yu, vergi dairesine borçlandığınız 19 Euro'dan düşebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki katma değer vergisi ödemesinde vergi dairesine yalnızca 7,82 Euro ödüyor olacaksınız.

Katma değer vergisi zorunluluğu

Serbest çalışma faaliyeti yapmak isteyen bir kişi, vergi dairesine bildirim yapmalıdır. Bunun için vergi sicili yapılmalı, bu sırada yeni bir vergi numarası düzenlenir, daha sonra bu numara düzenlenecek faturaların üzerinde belirtilmelidir. Bu sicil kapsamında serbest çalışanlar, şirketin kurulduğu yıl ve sonraki yıl için beklenen gelirin miktarını beyan etmelidir. Bunlar, katma değeri vergisi zorunluluğunun tespitine yöneliktir. Gelirin, işletmenin ilk yılında 22.000 Euro sınırını aşmaması ve ilgili yılda 50.000 Euro'dan fazla olmaması durumunda küçük işletme yönetmeliği uygulanabilir. Bu durumda faturalarda katma değer vergisi tahsis edilmez. Ancak ilk mali yıldaki gelirin 22.000 Euro sınırını aşması durumunda katma değeri vergisi, tüm faturalarda tahsis edilmelidir.

Kayıt defteri

Serbest çalışan olarak kayıt defterini yalnızca, şirket aracı özel amaçlarla da kullanılıyorsa doldurmanız gerekir. Ardından iş ve özel amaçlarla araçla yapılan tüm seyahatler kayıt defterine girilir. İş amaçlı seyahatlerde aşağıdaki bilgileri belgelemeniz gerekir:

 • Başlangıç ve hedef noktası
 • Tarih
 • Seyahat nedeni (aynı zamanda örneğin, ziyaret edilen müşteri)
 • Aracın sürücüsü
 • Seyahatin başlangıç ve bitiş noktasında aracın kilometre durumu
 • Gerekçesiyle birlikte uzak mesafe

Özel seyahatlerde yalnızca seyahatten önceki ve sonraki kilometre durumu kaydedilmelidir. Kayıt defterinde, şirket aracını özel amaçlarınızla ne zaman kullandığınızı belirttiğiniz için kayıt defteri, vergi beyannameniz için kanıt olarak sayılır. Çünkü iş amaçlı geziler de işletme gideri olarak kaydedilir ve gelirlerinizden çıkarılabilir. Buna karşın özel kullanım, işletme geliri olarak sayılan para değeri taşıyan bir avantajdır.

Konum analizi

Konum analizi, şirketiniz için uygun bir konumun incelenmesi, değerlendirilmesi ve seçilmesidir. İyi bir konum seçimi önemsiz görülmemelidir çünkü şirkete özel faktörlere göre bu seçim, şirketin başarısı üzerinde bir etkiye sahip olabilmektedir. Bu etki her amaç için aynı olmayıp şirketten şirkete değişiklik gösterir. Ayrıca sizin için söz konusu karar kriterleri sektörünüze, potansiyel müşterilerinize ve diğer faktörlere bağlıdır.

Çeşitli faktörler örneğin şunlar olabilir:

 • Bir dükkana ihtiyacınız var mı?
 • Kim sizden alışveriş yapmalıdır? Kapı müşterisine ihtiyacınız var mı?
 • Müşterileriniz dükkanınıza kolayca ulaşabiliyor mu? Yeterli park yeri var mı?
 • İşletmeniz için önemli olabilecek sosyal ağları nerede bulabilirsiniz?
 • Kiralar ne kadar?
 • Konumunuzda rakipler var mı?

Koç

Koç, kurulum hakkındaki sorularınız olduğunda size destek verip serbest çalışmaya hazırlanma aşamasında örneğin iş planınıza geri bildirim yaparak size yardımcı olmaktadır. Ayrıca başlangıçta ve şirketinizi kurduktan sonra da koç, faaliyetlerinize ve serbest çalışmanıza ilişkin geliştirmeler hakkında size geri bildirimlerde bulunabilir.

Kurulum / şirket kurulumu / iş kurma

Kurulum / şirket kurulumu / iş kurma, kendi şirketinizi kurmanız veya özel bir şirketi hayata geçirmeniz anlamına gelir. Sonrasında serbest çalışabilirsiniz.

Kuruluş masrafları

Serbest çalışmak istiyorsanız genelde doğrudan çalışmaya başlayamazsınız. Öncesinde, gerektiğinde yetkili kurumlardan özel izinler, onay veya başvurulara ihtiyacınız varsa bunun için de para harcamanız gerekir.

Örneğin: Bir işletme kurmak istiyorsunuz. O halde önceden bir ticari sicil kaydı yaptırmanız gerekir. Bu kayıt işlemine de ödeme yaparsınız. İşletmenizi ticaret odasına kaydettirmek istiyorsanız veya zorunluysanız noter tasdikine ihtiyacınız vardır. Buna ek olarak ticari sicil kaydı için de mahkeme harcı ödemeniz gerekir.

Kuruluşta Maddi Yardım

İşsizlik parası alan, iş kurmak isteyen işsiz kişilere, Federal İş Ajansı tarafından kuruluşta maddi yardım verilebilmektedir. Kuruluşta maddi yardım, ilk olarak 6 aylığına işsizlik parasına ek olarak 300 Euro tutarında verilir. Ardından tam zamanlı olarak serbest çalıştığınızı kanıtladığınızda 9 ay daha 300 Euro alabilirsiniz. Yardımın ön koşulları:

 • Tam zamanlı olarak serbest çalışıyorsanız ve bu nedenle işsizlik parası alamıyorsanız,
 • En az 150 gün boyunca işsizlik parası hakkınız varsa ve
 • Aldığınız uzman görüşü, işletme modelinizin ve kişisel koşullarınızın iş kurulumu ve serbest çalışmada uzun süreli başarı göstermeye olanak tanıdığını doğrularsa. Bunun için zemini sağlam bir iş planı önemlidir.

Önemli: (Wichtig:) Maddi yardım için yasal bir hak yoktur, mümkün olduğunda kısa sürede danışmanlık almalısınız.

Kurum vergisi

Kurum vergisi, tüzel kişilerin gelirlerinden dolayı ödemeleri gereken miktardır. Bunun içine sermaye şirketleri (GmbH ve UG), dernekler, kooperatifler veya vakıflar dahildir. Kurum vergisi, gerçek kişiler için gelir vergisiyle karşılaştırılabilir. Kurum vergisi, tüzel kişilerin vergilendirilecek gelirinden hesaplanır ve Almanya'da bu oran %15'tir.

Kârlılık hesabı

Kârlılık hesabında, şirketiniz için beklenen ciroyu, gelecek üç yıl için beklenen maliyetlerle karşılaştırırsınız. Bu hesaplama, amaçlarınızın kar sağlayıp sağlamayacağına ve gerektiğinde belirli amaçlar için planlanan ve hedef sayılardaki sapmaların belirlenip belirlenemeyeceğine karar vermenize yardımcı olabilir. Kârlılık hesabı iş planına dahil olup şirketinizin verimliğini yabancı sermaye sağlayıcılarınıza kanıtlamanıza katkı sağlayabilir.

Likidite planlaması/hesabı

Şirketin beklenen tüm ödeme akışı (gelir ve gider) belirli bir planlama döneminde likidite planlamasına kaydedilir. Bu, genel bir bakış elde etmek ve şirketin ödeme gücünden emin olmak için size yardımcı olabilir.

Malların kişisel gelirleri

Kişisel gelirler; işletmenizden kişisel olarak bir şey aldığınız ve haneniz için kullandığınızda oluşur.

Kişisel gelirler arasında şu şekilde ayrım yapılır:

 • Şirketinizin kasasından aldığınız para,
 • Mallar ve ürünler, örneğin bir kuaför salonu sahibi olarak kendiniz için bakım ürünleri alıyorsanız,
 • Fayda, örneğin şirket aracını özel amaçla kullanıyorsanız,
 • Hizmetler, örneğin kendi yemeğinizi hazırlamak için aşçınızı kullanıyorsanız.

Motorlu taşıt giderleri

Bir şirketin motorlu taşıt giderleri, ticari kaynak veya özel kaynak olarak sayılabilir. Motorlu taşıt, ticari kaynaklara dahil edildiğinde giderler, işletme gideri olarak vergilerden düşülebilir. Motorlu taşıt özel amaçlarla da kullanılması durumunda hesap, kayıt defteri veya %1 kuralı ile özel oranı belirlenmelidir. Motorlu taşıt, özel kaynaklara dahil edildiğinde giderler düşülmez. Özellikle her kilometre başına 0,30 Euro değerinde ulaşım ödemesi işletme gideri olarak çıkarılabilir.

Muhasebe

Şirketinizde gerçekleşen tüm ticari işlemler (gelir ve giderler) kronolojik ve nesnel bir sıraya göre ve alındı türüne (fatura, nakit alındı veya fiş) göre muhasebede kaydı tutulur. Ticari işlemler arasında örneğin (i) malzeme satın alma, (ii) ham madde kullanımı, (iii) maaş ödemesi, (iv) bitmiş ürünlerin satışı ve diğerleri sayılır. Dolayısıyla muhasebe, şirketinizin maddi durumunu temsil eder ve örneğin karın belirlenmesinde olduğu gibi önemli bir bilgi kaynağı durumundadır.

Müracaat formaliteleri

Serbest çalışmak istiyorsanız öncelikle bir kuruluşa, yetkili kuruma, makama veya bir odaya başvurmanız gerekir. Başvuru yapmanız gereken yerler ve söz konusu yönetmelikler ile kurallar mesleğinize ve şirketinize bağlıdır: Doktorlar tabipler odasına, ticaretle uğraşan kişiler ticaret odasına ve serbest meslek sahipleri vergi dairesine başvurmalıdır. Bazı durumlarda özel kalifikasyonlara, izinlere veya onaylara ihtiyaç duyabilirsiniz. Gereken tüm bu gereklilikler başvuru formaliteleri olarak adlandırılır.

Nakit ödemeler

Şirketiniz için bir çalışanı işe aldığınızda işveren olarak bu çalışana para, yani maaş ödemesi yapmanız gerekir. Bazı kişiler, örneğin uzun süredir işsiz veya hasta olan kişilerin iş bulması daha zor olabilir. Bu kategoriye giren bir kişiyseniz iş ajansınıza veya iş kurumuna nakit ödemesi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Onay bildirimi

Yetkili bir kuruma (örneğin iş kurumu veya çalışma ajansı) bir başvuruda bulunduğunuzda yazılı bir cevap alırsınız. Bu yazılı cevaba, resmi dilde "Bildirim" adı verilir. Bu cevap olumluysa bir onay bildirimi alırsınız, ret durumunda ise bir red bildirimi alırsınız.

Onay süresi

Yetkili bir kuruma (örneğin iş kurumu veya çalışma ajansı) bir başvuruda bulunduğunuzda yazılı bir cevap alırsınız. Bu cevap olumluysa buna onay, cevap olumsuzsa buna ret adı verilir. Onay genellikle yalnızca belirli bir zaman, onay süresi boyunca geçerlidir.

Onayın uzatılması dilekçesi

İşsizlik parası II gibi SGB II yardımları, genellikle en az altı ay boyunca verilir. Eğer bu süre sonunda hala yardıma muhtaç durumdaysanız onayın uzatılması gerekçesi gereklidir. Bu yalnızca başvuru tarihinden itibaren verilecektir. Bu nedenle son ödemenin alındığı süre sonlanmadan önce başvuru yapılmalıdır.

Ortaklık anlaşması

Ortaklık anlaşması yönetimin ve ortakların görevlerini düzenler, yönetimin temsilini belirler ve kârın ödenmesini ve dağıtımını belirler. Bir şirket söz konusu olduğunda, bazı içerikler kanunla belirlenir ve noter tarafından onaylanması gerekir. Bir memorandum ve ana sözleşmeye ihtiyacınız varsa önceden bir avukata danışmanız en iyisidir.

Oturma izni

AB üyesi bir ülkeden, İzlanda'dan, Lihtenştayn'dan, Norveç'ten veya İsviçre'den gelmeyen kişiler, Almanya'ya giriş yapmak ve Almanya'da kalmak için genellikle bir oturma iznine ihtiyaç duyarlar. Yedi farklı oturma izni bulunmaktadır: Oturma İzni, AB Mavi Kartı, ICT Kartı, Mobil ICT Kartı, AB Daimi İkamet İzni, Yerleşim İzni ve Vize. Oturma izni, AB Mavi Kartı, ICT Kartı, Mobil ICT Kartı ve vize için sınırlı bir süre verilirken, yerleşme izni ve Daimi Oturma İzni - AB için süre sınırsızdır. Almanya'ya giriş yapmadan önce, yurt dışındaki Alman misyonuna ulusal vize başvurusunda bulunmalısınız. Vize alabilmek için almak istediğiniz oturum izni için gerekli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir.

Para işlemlerinin yan giderleri

Para işlemlerinin yan giderleri; ödeme işlemleri ve belirli hizmetleri finanse etme kapsamında bankanız veya diğer kişiler tarafından hesaplanan ve faiz masraflarının söz konusu olmadığı giderlerdir. Bu tür giderlere örneğin hesap işletim ücreti, provizyon, muhasebe ücretleri, borç için işlem ücretleri vd. dahildir.

Pazarlama

Pazarlama denildiğinde; bir şirketin müşteri hizmetleri, reklam (örneğin broşür veya internet varlığı), ücretlendirme, piyasa gözlemi ve yönlendirmesi ile kendi ürün çeşitliliğiniz (örneğin geniş veya dar ürün gamı) üzerinden satışı destekleyen tüm faaliyetleri anlaşılır.

Personel giderleri

Personel giderleri, işveren tarafından bir çalışanın işe alınmasıyla ortaya çıkan tüm giderlerdir. Örneğin maaş ve ücretler, yıllık özel ödemeler veya sosyal sigorta kesintileri.

Rakip / rekabet

Rakipler, sizinle aynı veya benzer hizmetleri sunan diğer şirketlerdir.

Rekabet analizi (Rakip analizi)

Rekabet analizinin amacı, şirketin belirli bir pazarda şirket kapasitesini değerlendirmektir. Analiz yapılırken şirketinizin güçlü ve zayıf yanları, olanakları ve risklerini tespit edebilirsiniz. Elde edilen bulgulara dayalı olarak şirketinizi rakiplerinizle karşılaştırabilir, şirketiniz için en iyi stratejiyi belirleyebilirsiniz.

Reklam malzemesi

Reklam malzemesi olarak, belirli bir hedef kitleye veya topluma hitap etmenizi sağlayan bir ifade şeklidir. Reklam malzemesi özellikle yeni müşterilerin çekilmesi için önemlidir.

Klasik reklam malzemeleri örneğin:

 • Gazete reklamları, broşür, poster, doğrudan posta gönderileri
 • Online reklam, e-posta, kendi ana sayfanız, QR kodları, sosyal medya
 • Kalem, çakmak veya şirket logonuzun olduğu torbalar gibi reklam hediyeleri

Risk tahmini / risk analizi

Risk analizinin amacı, mümkün olduğunca belirli çalışma şekilleriyle şirketiniz için temel riskleri belirlemek ve değerlendirmektir. Risk analizi kapsamında olası kararlar, şirketiniz açısından meydana gelebilecek sonuçlar ve bu sonuçların meydana gelme olasılığına ilişkin olarak tarafınızca değerlendirilir. Bu sayede verdiğiniz kararların kalıcı olmasını isteyip istemediğinize daha iyi karar verebilirsiniz.

Ruhsatlar

Bir şirket kurmak istiyorsanız genellikle yetkili kurum veya resmi otoritelerden özel ruhsatlar almanız gerekir. Ruhsatın eş anlamlıları izin veya onaydır.

Birkaç örnek vermek gerekirse:

 • Bir restoran açmak istiyorsanız sağlık raporuna ve ticaret lisansına ihtiyacınız vardır.
 • Bir esnaf işletmesi açmak istiyorsanız bazen ustalık belgesine ve ticaret lisansına ihtiyacınız vardır.
 • Bir muayenehane açmak istiyorsanız tabipler odasından izin almanız gerekir.

İnternette, eyaletlerin web sitelerinde, şirketiniz için gerekli izinler hakkında bilgi alabilirsiniz. Endüstri ve ticaret odalarından, esnaf odalarından veya avukatlardan bilgi alabilirsiniz.

Aynı zamanda haritamızdaki danışmanlık merkezlerine başvurabilir, belirli izinlere ihtiyacınız olup olmadığını danışmana sorabilirsiniz.

Sabit varlıklar üzerinden borç faizi

Bunlar, sabit varlıkların finanse edilmesi için alınan borcun faizleridir. Sabit varlıklar denildiğinde bir şirkette uzun süre boyunca kullanılan ve işletme amaçlarına hitap eden ekonomi malları söz konusudur. Borç faizleri, işletme giderleri olarak vergilerden düşülebilmektedir.

Sanatçılar için sosyal sigorta

Sanatçılar için sosyal sigorta (KSK); serbest çalışan sanatçıların, yazarların ve müzisyenlerin yasal sağlık, bakım ve emeklilik sigortasına erişebilmesini sağlar. Serbest sigortalı çalışanlara kıyasla bu kişiler sadece primlerin yarısını öderler. Sosyal sigorta primlerinin diğer yarısı; federal devletin yardımları ve sanatsal ve yazınsal hizmetlerden yararlanan şirketlerin vergileriyle KSK tarafından ödenmektedir. Sigortalıların KSK'ya ödeyecekleri aylık prim, kazandıkları gelirin miktarına bağlıdır.

Önemli: KSK için bir sigorta zorunluluğu geçerlidir, diğer bir deyişle KSK'ya kayıt yaptırma zorunluluğunuz bulunmaktadır.

Schufa

SCHUFA (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung), "Genel Kredi Güvencesini Koruma Birliği" anlamına gelmektedir. SCHUFA, sözleşme ortaklarının müşterilerine kredibilitesi hakkında bilgi verme ve kayıplara karşı onları koruma görevine sahip bir şirkettir. Bu bilgiler örneğin iş ortakları, şirketler, sigorta kurumları ve bankalar tarafından okunabilmektedir. Örneğin bankanıza bir kredi başvurusu yaptığınızda banka, Schufa bilgileri üzerinden kredibilitenizi kontrol edecektir. Ancak siz de iş ortaklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu bilgilere de "Schufa bilgileri" adı verilir. Örneğin ödeme zorunluluklarınızı yerine getirmezseniz veya ödemelerinizi geç yaparsanız Schufa sizin hakkınızda olumsuz bir kayıt oluşturacaktır.

Önemli: Her kişi, kendi bilgilerini Schufa üzerinden alma hakkına sahiptir. Bu bilgiler doğru değilse bunları değiştirebilirsiniz.

Serbest meslek

Serbest meslek, bir çalışan olarak mesleğinizi icra etmediğiniz anlamına gelir. Serbest meslek sahipleri bağımsız, kendi risklerini alarak ve farklı müşteriler için çalışır. Üç farklı serbest meslek türü vardır: Bağımsız çalışanlar, esnaf veya seyyar ticaret yapan kişiler.

Serbest meslek / serbest meslek çalışma alanı

Serbest meslek grubuna, bilim, sanat, yazı, ders veya eğitim faaliyetlerinin yapılması dahildir. Burada bağımsız çalışanlar genellikle onları, ticaret yapan veya bir ürün üreten diğer serbest meslek sahibi kişilerden ayıran hizmetler sunmaktadır. Genellikle bağımsız çalışanların yüksek okul bitirmesi veya özel bir eğitim alması gerekir. Aynı zamanda vergi yükümlülüğüne dair de özellikler söz konusudur: Serbest meslek faaliyeti için işletme vergisi ödenmesi gerekmez. Buna ek olarak vergi dairesine yıllık vergi beyannamesi için gelir hakkında kanıt sunmak, ticaretle uğraşan kişilere kıyasla daha kolaydır, genelde kar ve zarar hesabı yeterlidir. Serbest mesleğin, serbest mesleklere dahil olup olmadığına yetkili vergi dairesi karar verir, buradan serbest meslek faaliyetinizi tescil ettirebilirsiniz, buna karşın ticari faaliyetler, ticaret odasına tescil ettirilir.

Sermaye

Sermaye kavramı, her bilime göre farklı bir yoruma ve her bilimciye göre farklı bir yan anlama sahiptir. Gündelik dilde ise sermaye denildiğinde, bir kişinin sahip olduğu para ve/veya mal anlaşılır.

Sermaye ihtiyacı

Sermaye ihtiyacı, fikirlerinizi hayata geçirmek için şirketinizin ihtiyaç duyduğu maddi araçların toplamıdır. Yatırım, kurulum ve başlangıç giderlerini birlikte hesaplayarak sermaye ihtiyacınızı belirleyebilirsiniz. Sermaye ihtiyacından kendi araçlarınızı (öz sermaye) çıkardığınızda yabancı yatırım ihtiyacı ortaya çıkar. 

Seyyar ticaret

Serbest, ticari faaliyetler, aşağıdaki koşullar altında seyyar ticarete girmektedir:

 • Serbest çalışanların faaliyetleri, örneğin iş yerleri gibi ticari bir yerleşim dışında gerçekleştirilir veya seyyar ticaret yapan kişilerin herhangi bir ticari yerleşimi yoktur. Ticari yerleşim, Ticaret Yönetmeliğinin 4. maddesinde (3) tanımlanmıştır.
 • Seyyar ticaret yapan kişiler müşterilerini arar ve hizmetlerini veya mallarını ilgili yerde sunar, tam tersi durum geçerli değildir.

Seyyar ticaret icra etmek için zabıtadan bir seyyar ticaret iznine müracaat etmeniz gerekir. Genellikle seyyar ticaret izni tüm eyaletlerde geçerlidir. Ancak seyyar ticaret izninin içeriği kısıtlı olabilir, geçerlilik süresi bulunabilir ve koşullara tabi tutulabilir. Bazı faaliyetler, seyyar ticaret izni dışındayken bazı faaliyetler seyyar ticaret yapmaya uygun değildir. Genel bir özeti indirme bölümünde bulabilirsiniz.

Sigortalar

Sigorta sayesinde hasar, hastalık veya kaza olması durumunda bir para ödemesi alabilirsiniz. Sigorta ile belirli bir miktar ödenir ve hasar olması durumunda hasar masraflarının karşılanması için normal durumda para alınır.

Önemli: Serbest çalışan bir kişi olarak kendi sigortalarınızla sizin ilgilenmeniz gerekir.

Sosyal Sigorta Primleri

Bunlar, bir şirketin kendi çalışanları için ödemesi gereken sosyal sigorta primleridir. Tüm sosyal sigorta primleri, kural olarak genellikle her ay çalışan ve yarısı işveren tarafından ödenir ve çalışanın sigortalandığı yasal sağlık sigortasına aktarılır. Ardından ilgili sosyal sigorta primleri diğer yasal sigorta kurumlarına iletilir. Yasal sigortalara işsizlik sigortası, sağlık sigortası, bakım sigortası, emeklilik sigortası ve kaza sigortası dahildir. Ortalama olarak sosyal sigorta primleri, brüt maaşın yaklaşık %20 ila 21'i kadardır.

Birçok serbest çalışan yalnızca özel veya yasal sağlık sigortası primlerini ödemesi gerekir. Ancak diğer sigortaların primlerini isteğe bağlı olarak ödeyebilirsiniz. Ancak bazı istisnalar vardır: Örneğin esnafların emeklilik sigortasını ödemesi gerekir, sanatçılar, yazarlar veya müzisyenlerin ise sanatçılar için sosyal sigorta ile kendilerini güvenceye almaları gerekir.

Sosyal gizlilik

Almanya'da Sosyal Kanun Kitabı söz konusu olup 12 kitaptan oluşur. Sosyal Kanun Kitabının ilk kitabında yasal, sosyal kurallar belirlenmiştir. Önemli bir kuralda her insanın, isim, doğum tarihi, adres, posta adresi, e-posta adresi, sağlık sigorta numarası, telefon numarası gibi sosyal verilerini izni olmaksızın kullandırmama veya başkalarıyla paylaşmama hakkına sahip olduğu yazılıdır. Bu nedenle sosyal gizlilikten söz edilmektedir. İş kurumu gibi yetkili kurumlar dahi bu bilgileri aktaramaz.

Stok

Stok, satın alınmayan mal ve ürünlerin mevcut mal listesidir. Satış fiyatına göre belirli bir zaman zarfında stok kaydedilir. Şirketin bilançosuna doğrudan etkisi olduğundan dolayı stok kontrolünün yapılması önemlidir. Stokun çok yüksek olması depolama masraflarına yol açar.

Sözde serbest çalışma

Sözde serbest çalışma, yalnızca sözde, gerçekten serbest çalışmadığınız anlamına gelir. Tüm serbest çalışma kriterleri yerine getirilmemiştir.

Serbest çalışan kişiler; (i) yer, zaman ve mesleki talimatlara bağlı değildir, (ii) sürekli olarak birden fazla müşteri tarafından görevlendirilir ve (iii) kendi şirket organizasyonuna sahiptir, yani örneğin bir girişim riskine veya piyasada kendi varlıklarına sahiptirler.

Bu gereklilikler ve kurallar yerine getirilmezse "sözde serbest çalışma" söz konusu olur. Sözde serbest çalışma sıklıkla, sözde serbest çalışan veya çalışanlar sürekli olarak yalnızca bir müşteriye sahip olduğunda ortaya çıkar.

Önemli: Almanya'da sözde serbest çalışma yasaktır ve hem sözde serbest çalışan kişi ve bu kişiyi işe alan için ceza söz konusudur.

Sözleşme hukuku

Sözleşme hukukunda, sözleşmelerde dikkate alınması gereken tüm kurallar ve kanunlar özetlenir.

Sübvansiyonlar

Sübvansiyonlar genellikle serbest çalışmanızı desteklemek için amaca bağlı ve devlet kurumları/yetkili kurumlar tarafından ayrılmış maddi yardımlar veya desteklerdir.

Sınırlı sorumluluk limited şirket (GmbH)

GmbH, sermaye şirketleri grubuna girmektedir. Bu şirketler özellikle özel varlıklarından sorumlu olmak istemeyen girişimciler için uygundur. GmbH şirketini tek başınıza veya diğer ortaklarla birlikte kurabilirsiniz. Bu aşamada minimum 25.000 Euro sermayeye (25.000 Euro kısmen değerli varlık da olabilir) ihtiyacınız vardır ama bunun yalnızca yarısını hemen ödemeniz gerekir. Her ortağın en az 100 Euro ödemesi gerekir. Kurulum için bir noter tarafından onaylanmış bir ortaklık anlaşmasına ihtiyacınız vardır. GmbH yasal bir varlık olup örneğin sözleşmeler yapabilir. GmbH kurum vergisi ve işletme vergisi ödemelidir. GmbH yasal muhasebenin (yıllık bilanço dahil çift muhasebe) tutulmasından sorumludur.

Önemli: GmbH ticaret siciline kayıt olması gerekir.

Tek kişilik şirket

Tek kişilik şirket, esnaf veya bağımsız çalışan olarak kendiniz çalışmak istediğinizde otomatik olarak ortaya çıkar. Bu, bir şirketin en basit (hak) formu olup serbest çalışmaya başlamaya uygundur. Siz aynı zamanda hem esnaf, yönetici hem de kendinizin müdürüsünüzdür. Bağımsız çalışan olarak yalnızca vergi dairesinden bir vergi numarası almanız gerekir. Küçük ölçekli bir işletmeye sahipseniz veya esnaf olarak kendiniz çalışmak isterseniz bunu ticaret odasına bildirmeniz gerekir. Ayrıca esnaf olarak ticaret siciline kayıt yaptırmanız gerekir. Başlangıç sermayenizin miktarını kendiniz belirleyebilirsiniz. Ancak bireysel varlıklarınızla da ödeme yapmanız gerekir. Buna karşın kârın %100'ü size aittir.

Teşvik parası

Finansal destek parası olarak da adlandırılan teşvik parası; yardım, kredi veya borç formunda size sunulan sermayedir. İş kurma için teşvik parasını devletten, eyaletlerden, şehir ve belediyelerden de alabilirsiniz.

Ticaret

Ticaret, Almanya'da para kazandıran her türlü ticari, bağımsız faaliyettir. Bu ayrıca sabit ticaret olarak da adlandırılır ve seyyar ticaretten farklıdır. Burada serbest meslek faaliyetleri yürüten veya tarım veya ormancılık alanında faaliyet gösteren serbest çalışanlar istisnadır, bu kişiler ticaret yapmaz. Almanya'da ticari serbestlik uygulanmaktadır. Diğer bir deyişle teorik olarak herkes her türlü ticaret faaliyetini yapabilir. Pratikte ise bu ticari serbestlik sınırsız değildir, bazı ticaretler için belirli ön koşulların yerine getirilmesi gerekir.

Bu tür ticaret örnekleri:

 • Bakkal veya büfe
 • Zanaat meslekleri, örneğin marangozluk veya terzilik
 • Hizmetler, örneğin kuaför, şoför veya sigorta temsilcileri

Önemli: (Wichtig:) Ticaret odasına ticari sicil kaydı yaptırmanız gereklidir. Ticaret odasından kaydınızı onaylayan ticaret izninizi alırsınız. Ayrıca yaptığınız ticaret için vergi ödemelisiniz: İşletme vergisi.

Ticaret sicili

Küçük tüccarlar, medeni hukuk ortaklıkları (GbR) ve serbest çalışanlar hariç olmak üzere, her ticari işletme ticaret siciline kaydolmalıdır. Ancak bunlar gönüllü olarak kayıt yaptırabilirler. Ticaret sicili, şirketlerin merkezi, ticareti, şubeleri, yasal şekli ve sermayesi hakkında bilgi içeren bir kamu sicilidir. Yetkili mahkemeler, ticaret sicillerinin tutulduğu ve herkes tarafından ücretsiz olarak incelenebildiği bölge mahkemeleridir. Ticaret sicili aracılığıyla kayıtlı şirketler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu, özellikle diğer şirketlerle yapılan sözleşmeler ve işbirlikleri söz konusu olduğunda, bir işbirliğine girmeden önce gelecekteki ortak(lar) hakkında bilgi edinmek için yararlıdır. Aynı zamanda, ticaret siciline başvurarak gelecekteki ortaklarınızı kendi ticari faaliyetleriniz konusunda ikna edebilirsiniz.

Ticari serbestlik

Geçerli yasaları çiğnemediği veya yasal kısıtlamalara tabi olmadığı takdirde herkesin bir işletme çalıştırmaya hakkı vardır. Ticari serbestliğe ilişkin olarak serbest ticaret faaliyeti olasılığı, bir piyasa ekonomisinin önemli bir tasarım özelliğidir. Almanya'da ticari serbestlik, anayasanın 12. maddesinde koruma altına alınmış ve ticaret yönetmeliğinde detaylı olarak düzenlenmiştir.

Ustalık yükümlülüğü

Eğer esnafsanız ve serbest çalışmak istiyorsanız ilk olarak serbest çalışma ön koşullarının yerine getirilip getirilmemesi gerektiğini kontrol etmeniz gerekir. Birçok esnaf mesleğinde "ustalık yükümlülüğü" geçerlidir. Diğer bir deyişle ilgili faaliyeti yalnızca, uygun bir ustalık belgesine sahipseniz serbest şekilde yapabilirsiniz.

Ancak bu ustalık yükümlülüğüne sahip mesleklerden bazıları, ustalık sertifikası almadan serbest şekilde yapabilmenizi sağlayan, söz konusu bir iş yapabilme yetkisi alınabilmektedir. Bunun alınabilmesinin ön koşulları şu şekildedir: İlgili esnaf mesleğinde en az altı yıllık mesleki deneyim (eğitim süresi hariç) ve ilgili karar verme yetkilerinin olduğu bir yönetici pozisyonunda en az 4 yıllık deneyim.

Mesleğiniz ustalık gerektiren esnaflık mesleklerine dahilse meslekler sözlüğümüze göz atabilirsiniz ya da danışmanlarımızdan biriyle iletişime geçebilirsiniz.

Uzman Görüşü

Bkz. yük kapasitesi sertifikası.

Uzman raporu

Kuruluşunuz için belirli yardımlara başvurmak istiyorsanız uzman raporu gerekli olacaktır. İşsizlikten bir şirket kurulumu için maddi yardım veya başlangıç parası almak için olumlu bir uzman görüşüne, uzman raporuna ihtiyacınız vardır. İsminden de anlaşılacağı gibi rapor, işletme amacınızın yeterliliğine yöneliktir. Uzman görüşü, bir uzman kuruluş tarafından düzenlenir. İhtiyacınız olan en önemli doküman iş planınızdır.

Uzman kuruluş örnekleri şu şekildedir:

 • Endüstri ve ticaret odaları
 • Esnaf odaları
 • Örneğin mimarlar veya tabipler odası gibi özel meslek odaları
 • Örneğin serbest meslekler için uzmanlar birliği
 • Bankalar veya tasarruf sandıkları
 • Vergi danışmanları
 • Mali denetçiler
 • Ticaret avukatları
 • Şirket danışmanları
 • Girişimci dernekleri

Önemli: (Wichtig:) Uzman görüşü genellikle yaklaşık 50-150 Euro arası ücrete mal olmaktadır.

Vergi dairesi

Vergi dairesi, bölgesel bir finans yönetimi kurumu olup esas olarak vergilerin yönetilmesi, tespit edilmesi ve toplanmasından sorumludur. Ayrıca vergi dairesi, vergi mükellefleri tarafından verilen vergi beyannamelerini işleme alıp inceler.

Vergi ödeme yükümlülüğü

Vergi ödeme yükümlülüğü, devlete vergi ödemeniz gerektiği anlamına gelir. Vergiler, cironuzun belirli bir oranında devlete yapılmak zorunda olan ödemelerdir.

Yabancı sermaye

Girişimciler, (genellikle) kurulum projesini finanse etmek için ek bir paraya ihtiyaç duyar: Yabancı sermaye. Yabancı sermaye, öz sermayeye kıyasla yalnızca belirli bir süre boyunca sermayenin mevcut olduğu finansman formudur. Sermaye sağlamak için yabancı sermaye veren kişiler, genellikle bir faiz oran alır ve belirli bir süre sonunda geri ödeme talep eder.

Bankadan alınan kredi ve borçlar veya devletten, eyaletlerden veya ülkeden alınan yardımlar da yabancı sermaye örnekleridir. Ayrıca bir arkadaş veya tanıdıktan aldığınız para da bu tanıma girer.

Yardım alan kişi

Yardım alan kişi, yaşam giderleri için devletten sosyal yardım alan kişidir. Bunun farklı nedenleri olabilir:

 • İşsizlik.
 • Yapılacak bir işin olmaması.
 • Kendi gelirinin yaşam giderleri için yeterli olmaması.
 • Kiraların çok yüksek olması.

Bu bağlamda örneğin şu yardımlar mevcuttur:

 • İşsizlik parası
 • İşsizlik parası II
 • İltica yasasına göre yardımlar
 • Ev kirası yardımı
 • Çocuk ödemesi

Yardıma muhtaçlık

Öz kaynaklarıyla yaşam giderlerini karşılayamayan veya yeterince karşılayamayan kişiler yardıma muhtaçtır. Sosyal yardımlar kapsamında (örneğin işsizlik parası II) ön koşullardan biri yardıma muhtaçlıktır. Sosyal yardımlar için başvuru yapılmalıdır.

Yardımcı sağlık meslekleri

Yardımcı sağlık meslekleri, hastalıkların veya engel durumlarının tedavisiyle ve iyileştirilmesiyle ilgilenen mesleklerdir. Örneğin hasta bakımı gibi mesleki eğitimi olan yardımcı sağlık meslekleri bulunmaktadır. Ancak örneğin doktor, fizyoterapist veya eczacı gibi akademik, yardımcı sağlık meslekleri de bulunmaktadır.

Yardımlar

Yardım, belirli bir amacı finanse etmenize yardımcı olan para desteğidir (örneğin devlet veya belediye tarafından verilir). Yardımı geri ödemeniz gerekmez.

Yasayla düzenlenmiş meslekler / yasayla düzenlenmemiş meslekler

Yasayla düzenlenmiş mesleklerde, ilgili meslek için sahip olmanız gereken kalifikasyonların belirtildiği yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Örneğin bir sınava girerek ilgili kalifikasyonları kanıtlamanız gerekir. Yasayla düzenlenmiş meslek örnekleri, bazı tıp meslekleri veya bir devlet okulunda öğretmenlik mesleğidir. Planladığınız serbest çalışma için önemli, yurt dışında bir kalifikasyona sahipseniz şu noktaları dikkate almanız gerekir: Yasayla düzenlenmiş meslekler Almanya'da yalnızca, yurt dışı kalifikasyonların Almanya'daki ilgili meslekle denk olması durumunda icra edilebilmektedir. Bunun resmi olarak denkliği alınmalıdır. Diğer bir deyişle yurt dışındaki kalifikasyonunuzun denkliği için ilgili yetkili kuruma müracaat etmeniz gerekir. Bu konuya ilişkin bilgileri şu adreste bulabilirsiniz: www.anerkennung-in-deutschland.de.

Yüksekokul mezunları

Yüksekokul mezunu bir kişi, bir üniversitede veya bir yüksek okulda eğitimini başarıyla tamamlamış kişidir.

Öz Sermaye

Öz sermaye, bir şirketin sahibine veya ortağına ait olan sermayedir. Öz sermaye, şirket kurulumu sırasında ilk yatırımların finanse edilmesi için gereklidir. Paranın yanı sıra ayrıca öz sermaye kavramına eşyalar da girebilmektedir. Örneğin size ait ve şirketiniz için gerekli bir bilgisayar, öz sermayeniz olarak sayılır.

İhtiyaç birlikteliği

İş kurumuna göre bir hanede (bir evde) birlikte yaşayan ve ekonomik bir birliktelik oluşturan tüm kişiler ihtiyaç birlikteliği içerisinde sayılır. Kişilerin gelirleri birlikte hesaplanır ve yaşam giderleriyle (ihtiyaçlar) karşılaştırılır.

İkamet Unvanı

Oturma izni, belirli bir amaç için, örneğin eğitim amacıyla (Madde 16-17 İkamet Yasası), kazançlı bir iş için (Almanya'da serbest meslek dahil (Madde 18-21 İkamet Yasası), uluslararası, insani veya siyasi nedenlerle ikamet için (Madde 22-26, 104a, 104b İkamet Yasası) veya ailevi nedenlerle ikamet için (Madde 27-36a İkamet Yasası) aldığınız özel bir ikamet unvanıdır. İlgili oturma izni için, her durumda İkamet Yasası'nda açıklanan ayrı gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Her zaman geçici olan oturma izni uzatılabilir. Bununla birlikte, ilk başvuruda talep edilen gereklilikler yine de yerine getirilmelidir ve örneğin bir entegrasyon kursuna katılım gibi başka yükümlülükler de eklenmiş olabilir. Serbest meslek için oturma izniniz varsa, genellikle en erken üç yıl (ticaret) veya beş yıl (serbest meslek) sonra daimi ikamet unvanı (yerleşim izni, AB daimi ikamet) için başvurabilirsiniz.

İş Kurma Fikri / Kuruluş Fikri

İş kurma fikri, yeni bir şirket fikridir ve iş kurmanın çıkış noktasıdır. Kurulum (olası) için hazırladığınız iş planının temelini oluşturur. İş kurma fikrinizin, kurduğunuz işin başarıya ulaşması için yenilikçi veya yeni bir dünya çapında yenilik olmasına gerek yoktur.

İş göremezlik sigortası

Hastalıktan veya kazadan dolayı mesleğinizi uzun süre veya sürekli yapamayacak durumdaysanız iş göremezlik sigortası sizi maddi anlamda koruyabilmektedir.

Örneğin: Bir pastacının aniden un tozuna karşı şiddetli bir alerjisi başladıysa ve artık pastacı olarak çalışamıyorsa. İş göremezlik sigortası, belirli bir süre boyunca sözleşmede belirtilen ücretin pastacıya ödenmesini sağlar. Miktarı ve süresi bireysel olarak belirlenmektedir.

İş kurma kredisi

İş kurmanız için paraya ihtiyacınız vardır. Hiç paranız yoksa veya çok az paranız varsa bir bankadan düşük faizli bir krediye başvurabilirsiniz. Kredi, iş kurulumuna yönelik olduğundan dolayı buna iş kurma kredisi de denilir.

İşletme gelirleri

İşletme gelirleri, sağlanan hizmetler veya satılan ürünlerin karşılığında alınan nakit veya nesnel ödemelerdir.

İşletme vergisi

Bir işletmeniz varsa işletme vergisi ödemeniz gerekir. Verginin miktarı, konumunuza ve kârınıza bağlıdır. Miktar, şehre/eyalete göre farklılık gösterebilir. Özellikle düşük bir kârınız varsa belirli koşullar altında işletme vergisi ödemeniz gerekmez.

İş planı

İşletme planı, ticari plan, şirket konsepti veya ticari konsept olarak da bilinen iş planı, serbest olarak yapmak istediğiniz fikirlerin yazıya dökülmüş halidir. Fikirlerinizi nasıl dönüştürmek istediğinizi ve şirketiniz kurulduktan sonra hangi noktalara ulaşabileceğinizi açıklarsınız. Fikirlerinizin yanı sıra planladığınız gelirleri ve giderleri de açıklarsınız.

Bir iş planında örnek olarak aşağıdaki bilgiler mevcut olmalıdır:

 • Kimsiniz ve neden serbest çalışmak istiyorsunuz?
 • Fikirleriniz nelerdir ve merkeziniz neresi olacak?
 • Fikirlerinizin neden iyi olduğunu düşünüyorsunuz?
 • Şirketinizle nasıl para kazanacaksınız?
 • Şirketinizi nasıl finanse edeceksiniz? Bunu siz hesaplayarak göstermelisiniz.
 • Müşterileriniz kim?
 • Pazarlama ve reklamı nasıl yapacaksınız?
 • Sizi rakiplerinizden daha iyi kılan şeyler nelerdir?
 • Sermaye ihtiyacı, finansman, öz sermaye, maliyet planlaması, kârlılık öngörüsü ve likidite planının dahil olduğu özenli bir planlama hesabına ihtiyacınız vardır. 

İşsizlik

İşsizlik, ücretli bir işinizin olmadığı anlamına gelir. Özellikle çalışabilir durumda olmayan tüm yetişkin kişiler işsiz olarak sayılmaz. Örneğin öğrenciler, çocuklarını büyüten kadınlar ve erkekler, emekliler işsiz olarak sayılmaz.

İşsizlik parası

İşsizlik parası (halk arasında işsizlik parası I veya ALG I), işsizlik sigortasından karşılanır ve çalışma ajansı tarafından hesaplanır. İşsizlik parası genellikle, işsizlik sigortanızın temin edilip edilmediğine ve ne kadar süreyle yapıldığına bağlıdır. Aşağıdaki durumlarda işsizlik parasına hak kazanırsınız:

 • Çalışma ajansına çalışmadığınızı bildirdiğinizde,
 • İşsizlik bildiriminden önceki 30 ay içerisinde en az 12 ay boyunca zorunlu sigorta kapsamında çalıştıysanız ve
 • Zorunlu sigorta kapsamındaki bir işe girdiyseniz.

Alacağınız işsizlik parasının tutarı ve ödeme süresi; son, ortalama çalışma ücretinize, zorunlu sigorta kapsamında çalıştığınız süreye ve yaşınıza bağlıdır.

İşsizlik parası alıyorsanız da kuruluş desteğine başvurabilirsiniz.

İşsizlik parası II

İşsizlik parası II (ALG II veya halk dilinde Hartz IV), iş arayanlara ve yaşam giderlerini karşılamayan veya bu giderleri tamamen gelirler, sermaye veya diğer yardımlarla (ör. işsizlik parası) karşılayamayan işlerde çalışan kişiler için temel sigorta görevi yapan, açık uçlu bir hizmettir. İşsizlik parasının aksine ALG II, işsizlik sigortasından değil, vergilerden karşılanır.

İşsizlik parası II, iş kurumu tarafından karşılanır ve şu durumlarda işsizlik parasına başvurulabilir:

 • İşsizseniz ve işsizlik parası hakkınız yoksa,
 • İşsizlik parası hakkınız sonlanmak üzereyse ve yine de yardıma muhtaç durumdaysanız,
 • Çalışıyorsanız ama kazancınız yaşam giderlerinizi ve ailenizi desteklemeye yeterli değilse ve aşağıdakiler dahil olmak üzere diğer koşullar yerine getirilmişse:
  • En az 15 yaşındaysanız ve emekli maaşı için yaş sınırına henüz ulaşmadıysanız.
  • Almanya'da ikamet ediyor ve burada yaşamınızı burada sürdürüyorsanız,
  • Günde en az 3 saat çalışabiliyorsanız ve
  • Sizin veya topluluğunuzdaki biri yardıma muhtaçsa.

İşsizlik parası II'nin miktarı, yaşam giderleri ihtiyacınıza, kalacak yer ve ısınma giderlerine bağlıdır. Bu noktada birlikte yaşadığınız kişi sayısı da önemlidir. Bu ihtiyaç birlikteliğidir. Hesaplama yapılırken ihtiyaç birlikteliğindeki üyelerin gelirleri ve varlıkları göz önünde bulundurulur.

İşsizlik parası II alıyor ve serbest çalışmak istiyorsanız başlangıç parasına başvurabilirsiniz. Başlangıç parası almıyorsanız dahi iş kurumu sizlere serbest çalışma konusunda yardımcı olabilmektedir: Örneğin az miktarda işiniz varsa ve bununla yeterince para kazanamıyorsanız yaşam giderleriniz, kiranız ve sağlık sigortanız için kalan parayı iş kurumundan alabilirsiniz. Buna ek olarak küçük yatırımlar veya maksimum 5000 Euro'ya kadar pahalı ürünler için bazı iş kurumlarından hibe veya kredi alabilirsiniz.

İş yerleri

İş yerleri, malların üretildiği veya hizmetlerin verildiği şirketin kendi yerleridir.

Şirket Mali Sorumluluk Sigortası

Şirket mali sorumluluk sigortası, bir işletme sigortası olup hem serbest çalışanlar hem de şirketler için genellikle zorunludur. Sigorta sayesinde sizin veya çalışanlarınızın mesleki faaliyetlerinizden veya ürünlerinizden kaynaklı olarak meydana gelen ve şirket olarak sizin yükümlü olduğunuz hasarları koruma altına alabilirsiniz. Şirket mali sorumluluk sigortası, zarar gören tarafın sizden talep edebileceği masraflara karşı sizi korumaktadır.

Şirket Sigortaları

Girişimciler, şirketleri veya işletmeleri için hangi şirket sigortalarının uygun olduğunu tespit etmelidir. Bunun amacı şirkete özgü riskleri tanımak ve bunları ilgili şirket sigortalarıyla emniyete almaktır. Bu sayede şirketin, örneğin diğer insanlar tarafından, kendi faaliyetlerinden dolayı veya öngörülemeyen olaylardan dolayı meydana gelebilecek (maddi) zararlar karşılanabilecektir. Örneğin işletmenizde bir yangın olması durumunda devreye girecek bir yangın sigortası veya işletmenizde kullanılan makineler bozulduğunda devreye girecek bir makine sigortası bulunmaktadır.