Nền tảng thông tin

Hãy tìm hiểu thông tin về quyền cư trú và những yêu cầu để thành lập công ty tại Đức

Corona aid programs

Up-to-date information for small and micro businesses, the self-employed and freelancers

Mạng lưới IQ

Hãy tìm hiểu thêm về những dịch vụ và hỗ trợ của chúng tôi dành cho doanh nhân di cư