Sở Lao Động

Quyền tự do kinh doanh là có hạn chế, nhiều nghành nghề đòi hỏi phải thỏa mãn một số điều kiện. Điều này áp dụng cho việc tự lập trong các nghề thủ công mỹ nghệ, cho Kinh doanh cần giấy phép Kinh doanh cần giấy phép các nghề quy chế. Có quy chế có nghĩa là các chứng chỉ tốt nghiệp nước ngoài phải được chánh thức công nhận thì mới có thể hành nghề tự lập này. Ví dụ như nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư.

Viết email hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi nếu bạn có thắc mắc!

Kinh doanh trong các nghề thủ công mỹ nghệ

Ở Đức, các nghề thủ công mỹ nghệ có hai hình thức: cần giấy phép và không cần giấy phép. Đối với 43 nghề thủ công mỹ nghệ cần giấy phép thì bắt buộc phải có bằng cấp tốt nghiệp nghề: Cần thiết là chứng chỉ cao cấp nghề, hoặc một bằng cấp tương xứng, hoặc chứng chỉ tốt nghiệp nước ngoài được chánh thức công nhận. Tổng Hiệp Hội Thủ Công Mỹ Nghệ Tây Đức chỉ dẫn về các yêu cầu trong các nghề thủ công mỹ nghệ cần giấy phép.

Bạn đã có một bằng cấp tốt nghiệp cần thiết cho một nghề thủ công mỹ nghệ cần giấy phép, ở bước thứ hai bạn có thể làm đơn đăng ký vào danh bạ thủ công mỹ nghệ (Handwerksrolle). Danh bạ này là một danh sách tất cả người tự lập trong một nghề thủ công mỹ nghệ cần giấy phép. Đăng ký vào danh bạ là bắt buộc. „Đơn đăng ký vào danh bạ thủ công mỹ nghệ“ gửi lên Hiệp Hội Thủ Công Mỹ Nghệ trong khu vực, mà bạn muốn hành nghề tự lập.

Tất cả nghề thủ công mỹ nghệ còn lại thì không cần bằng cấp tốt nghiệp nghề. Sau đó, bạn phải đăng ký vào danh bạ các nghề kinh doanh không cần giấy phép / tương tự thủ công mỹ nghệ.

Bạn có một chứng chỉ tốt nghiệp nước ngoài?
Bạn phải trải qua một thủ tục để chứng chỉ tốt nghiệp nước ngoài được chánh thức công nhận. Để tự lập trong một nghề thủ công mỹ nghệ cần giấy phép, bạn phải làm đơn gửi lên Hiệp Hội Thủ Công Mỹ Nghệ trong khu vực mà bạn muốn tự lập. Nếu bằng cấp tốt nghiệp nghề được công nhận hoàn toàn, bạn đã vượt qua một trở ngại đầu tiên để thành lập một doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ: Bạn được quyền hành nghề. Nếu bằng cấp tốt nghiệp nước ngoài không được công nhận giá trị tương đương, bạn phải thi lấy chứng chỉ để bù đắp vào kiến thức còn thiếu sót. Hãy hỏi Hiệp Hội Thủ Công Mỹ Nghệ về các khóa học điều chỉnh chuyên nghiệp.

Công nhận chứng chỉ tốt nghiệp nước ngoài

Trong thủ tục công nhận, các chứng chỉ tốt nghiệp nước ngoài và các chứng minh về kinh nghiệm nghề nghiệp ở nước ngoài sẽ được đối chiếu với một nghề tương tự ở Đức để so sánh trình độ chuyên môn. Có thể có nhiều nghề ở Đức mà có yêu cầu chuyên môn tương đương với bằng cấp tốt nghiệp nước ngoài của bạn, hãy đi tư vấn để khám phá một nghề tự lập thích hợp nhất cho bạn. Kết quả tốt nhất của thủ tục công nhận là được công nhận hoàn toàn. Cũng có trường hợp chỉ được“ công nhận một phần“. Sau một khóa học chuyên nghiệp, cái được gọi là khóa học điều chỉnh chuyên nghiệp / hoặc một kỳ thi, trình độ chuyên môn của bạn sẽ được công nhận hoàn toàn. Nếu chứng chỉ tốt nghiệp nước ngoài hoàn toàn không có liên quan đến một nghề đối chiếu ở Đức, thì đơn xin công nhận sẽ bị từ chối. Thông tin chi tiết và người liên hệ: www.anerkennung-in-deutschland.de.


Ngoại lệ

Có rất nhiều ngoại lệ về việc thành lập một doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ cần giấy phép. Ở đây chỉ là hai ví dụ, không bao gồm tất cả các trường hợp ngoại lệ. Do đó chúng tôi đề nghị tư vấn với các chuyên gia của Hiệp Hội Thủ Công Mỹ Nghệ, nếu bạn không có chứng chỉ cao cấp nghề của Đức và muốn tự lập trong một nghành thủ công mỹ nghệ cần giấy phép.

Ngoại lệ: Doanh nghiệp chuyên gia mặc dầu công nhận một phần

Bạn nộp đơn xin công nhận chứng chỉ tốt nghiệp nước ngoài của bạn và chỉ được công nhận một phần. Tuy nhiên cũng có cách khác để thành lập một doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ cần giấy phép:

  • Bạn đăng ký ở Hiệp Hội Thủ Công Mỹ Nghệ của khu vực mà bạn muốn tự lập để thi lấy chứng chỉ cao cấp nghề. Nếu cần thiết, thì trước đó nên tham gia một khóa bồi dưỡng nghề để có thể chuẩn bị bài thi.
  • Bạn mướn một nhân viên có chứng chỉ cao cấp nghề, sau đó bạn được phép tự lập trong một nghành thủ công mỹ nghệ cần giấy phép. Như thế bạn có thể hành nghề tự lập và đồng thời chuẩn bị tự đi thi lấy chứng chỉ cao cấp nghề.

Ngoại lệ: Các hạn chế nếu công nhận một phần

Thông qua một thủ tục công nhận, chứng chỉ tốt nghiệp nước ngoài của bạn chỉ có giá trị tương đương một phần so với chứng chỉ cao cấp nghề ở Đức. Do đó, bạn không được phép làm các công việc mà bạn không được đào tạo với chứng chỉ của bạn. Nhưng có thể làm một số công việc thủ công mỹ nghệ cần giấy phép. Ví dụ: Bạn được phép tự hành nghề cắt uốn tóc nam, nhưng không được phép làm thợ cắt uốn tóc nữ.


Kinh doanh trong các nghề quy chế

Các chuyên viên thuộc diện di dân, chỉ có thể làm các nghề quy chế ở Đức, nếu chứng chỉ tốt nghiệp nước ngoài có giá trị tương đương với một nghề ở Đức. Bằng cấp phải được chánh thức công nhận. Có nghĩa là bạn phải làm đơn ở một cơ quan chánh phủ trực thuộc để xin công nhận chứng chỉ tốt nghiệp nước ngoài. Đọc thêm thông tin chi tiết: www.anerkennung-in-deutschland.de. Việc công nhận chánh thức là cần thiết nếu bạn muốn kinh doanh với nghề này. Ở đây là một danh sách, các nghề quy chế ở Đức và các điều kiện mà bạn phải thỏa mãn để có thể tự lập kinh doanh. Là vì mỗi nghề là một trường hợp cá biệt.


Kinh doanh cần giấy phép

Một vài nghề kinh doanh ở Đức đòi hỏi phải có giấy phép đặc biệt để có thể hành nghề tự lập ở Đức. Ví dụ như người môi giới bảo hiểm hoặc chủ nhân của các bệnh viện tư nhân, các hội trường cờ bạc hoặc dịch vụ bảo vệ. Ở đây là phần Tổng quan tất cả nghề kinh doanh cần giấy phép: Ai muốn kinh doanh trong các nghề cần giấy phép, phải thỏa mãn một số điều kiện và đệ đơn ở Sở Thương Mại để được cấp giấy phép hành nghề tự lập trong nghề kinh doanh cần giấy phép này. Các điều kiện cho mỗi nghề kinh doanh cần giấy phép là không giống nhau, thay đổi theo mỗi nghề. Đa số các điều kiện phải thỏa mãn là:

  • Một giấy chứng nhận khả năng tín cẩn của người tự lập, ví dụ giấy chứng nhận hạnh kiểm (polizeiliches Führungszeugnis) hoặc một bản trích lục từ danh bộ trung tâm thương mại (Gewerbezentralregister) hoặc một giấy chứng nhận vô tư (Unbedenklichkeitsbescheinigung) của Sở Tài Chánh và chánh quyền địa phương
  • Một giấy chứng nhận hội đủ các điều kiện chuyên môn (còn gọi là „năng lực chuyên môn“) của người tự lập. Ví dụ như chứng minh đã tốt nghiệp một trường đào tạo chuyên nghiệp hoặc có một chứng chỉ đào tạo bổ túc.
  • Một giấy chứng nhận hội đủ các điều kiện vật chất (còn gọi là „năng lực vật chất“) để tự lập. Ví dụ như một giấy thông tin từ danh bộ người thiếu nợ SCHUFA và/hoặc một giấy chứng nhận về tính thích hợp của địa điểm kinh doanh

Các quy định về những nghề kinh doanh cần giấy phép được ghi chép rõ trong Quy Định Kinh Doanh (GewO) điều 29 đến điều 40. Nếu bạn được cấp các giấy phép này, thì bạn được quyền hành nghề kinh doanh cần giấy phép. Bạn không được phép nhượng giấy phép này cho người khác và người khác cũng không thể nhượng giấy phép của họ cho bạn. Bạn cần đến nhiều cơ quan khác nhau để xin giấy phép, do đó bạn phải kế hoạch thời gian chuẩn bị khá dài, trước khi có thể tự lập trong một nghề kinh doanh cần giấy phép.

Cách thức để bạn tìm đúng cơ quan

Người muốn hành nghề tự lập, hãy vào trang chỉ dẫn tìm các cơ quan của BMWI để có các thông tin về địa chỉ và người liên hệ

Bạn thắc mắc về các yêu cầu đối với một thương gia? Bạn muốn được giúp đỡ để làm các giấy tờ cần thiết? Hãy liên hệ với một trong các người phụ trách của chúng tôi - chúng tôi sẽ giúp bạn!

Liên hệ

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail