Các yêu cầu đối với thương gia lưu động

Trong điều 55 của Quy Định Kinh Doanh giải thích rõ các công việc tự lập nào được xếp vào nghề kinh doanh lưu động.

  • Nhất là các việc thu mua và phân phối hành hóa hoặc cung cấp các dịch vụ thương mại như sửa chữa.
  • Bao gồm cả các việc làm mang tính cách giúp vui, ví dụ như những người tự hành nghề phô trương hoặc tương tự.

Để hành nghề kinh doanh lưu động bạn phải đến Sở Trật Tự (Ordnungsamt) để xin cấp một thẻ kinh doanh lưu động (Reisegewerbekarte). Thông thường thẻ kinh doanh lưu động có hiệu lực trên toàn nước Đức. Tuy nhiên trong thẻ kinh doanh lưu động có thể có các ghi chú hạn chế, giới hạn thời gian hiệu lực và các ràng buộc khác. Một vài việc làm không cần có thẻ kinh doanh lưu động, nhưng cũng có các công việc không được phép kinh doanh lưu động. Ở đây là tổng quan

Viết email hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi nếu bạn có thắc mắc!

Liên hệ

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail