Tôi được phép làm gì?

Ở Đức mỗi cá nhân đều được quyền tự lập, kể cả các chuyên viên từ một nước ngoài EU. Ba hình thức tự lập cần được phân biệt ở đây:

 • Bạn tự lập một trong các nghề tự do, thì bạn là người hành nghề tự do,
 • Bạn thành lập một doanh nghiệp, thì bạn là một thương gia,
 • Hoặc bạn thành lập một doanh nghiệp lưu động, thì bạn là một thương gia lưu động - ở đây có một vài điểm đặc biệt so với các nghề kinh doanh khác.

Do đó đầu tiên bạn phải xác định là bạn muốn thực hiện ở Đức hình thức tự lập nào trong ba hình thức đề cập ở trên. Ngoài ra bạn nên biết là bạn có đầy đủ điều kiện cần thiết không - như các chứng chỉ và các thủ tục bắt buộc. Ở Đức nó được gọi là các điều kiện chuyên nghiệp, trình độ đào tạo và thủ tục; trong trường hợp này có thể bạn cũng nghe đến phát biểu như „Các yêu cầu về tiêu chuẩn nghề nghiệp“. Vì các điều kiện và yêu cầu cho ba hình thức tự lập là khác nhau, do đó trước tiên phải xác định cho đúng hình thức tự lập của bạn.

Ở đây là phần Tổng quan các nghề tự lập ở Đức mà được xếp vào nghề kinh doanh, nghề tự do và nghề kinh doanh lưu động, và các yêu cầu đặc biệt.

Phân biệt tự lập / tự lập giả tạo

Những người tự lập...

 • không bị lệ thuộc vào nơi chốn, thời gian, hướng dẫn chuyên môn và xếp đặt của cấp trên,
 • có nhiều khách hàng sau một thời gian lâu dài,
 • có một tổ chức riêng của doanh nghiệp, có nghĩa là họ có các rủi ro của doanh nghiệp hoặc tự mình tham gia trực tiếp vào thị trường.

Nếu các điều kiện và quy định này không được thỏa mãn, thì đó là „tự lập giả tạo“. Tự lập giả tạo thường gặp ở các trường hợp mà người tự lập giả tạo sau một thời gian lâu dài cũng chỉ có một khách hàng duy nhất. Tự lập giả tạo bị cấm ở Đức và vi phạm sẽ bị truy tố hình sự - đối với người tự lập giả tạo và người chủ mưu đằng sau.


Nghề kinh doanh là gì?

Một nghề kinh doanh ở Đức là mỗi công việc thương mại để bạn kiếm tiền. Nó còn được gọi là kinh doanh cố định, trái với kinh doanh lưu động. Một ngoại lệ là những người tự lập, làm các công việc tự do hoặc làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc kiểm lâm - họ không kinh doanh. Ở Đức, kinh doanh là một quyền tự do. Có nghĩa là, trên lý thuyết thì ai ai cũng được tự do làm bất cứ nghề thương mại nào. Nhưng thực tế thì quyền tự do kinh doanh là có hạn chế, vì một vài nghề kinh doanh đòi hỏi phải thỏa mãn một số điều kiện. Nghề kinh doanh nào đòi hỏi các điều kiện nào, hãy đọc ở đây.


Nghề tự do nghĩa là gì?

Nghề tự do là các nghề tự lập trên lĩnh vực khoa học, mỹ thuật, văn chương, dạy học hoặc giáo dục.

 • Đa số những người hành nghề tự do chỉ duy nhất cung cấp các dịch vụ. Điều này khác với những người tự lập trong lĩnh vực buôn bán hoặc sản xuất một sản phẩm.
 • Thông thường những người hành nghề tự do cần có bằng cấp tốt nghiệp đại học hoặc đã qua đào tạo chuyên môn hoặc đã thi đỗ một chứng chỉ cho công việc tự lập của họ.

Liên quan đến trách nhiệm đóng thuế còn có các đặc điểm như sau: Một người hành nghề tự do không phải đóng thuế kinh doanh Các chứng minh về thu nhập trong bản báo cáo thuế hằng năm cho Sở Tài Chánh cũng đơn giản hơn so với một thương gia - thông thường chỉ cần một bản báo cáo lời lỗ là đủ rồi. Cho phép hành nghề tự lập tự do hay không là do Sở Tài Chánh trực thuộc quyết định. Các nghề nào là nghề tự do và các điều kiện nào là cần thiết, hãy đọc ở đây.


Kinh doanh lưu động là gì?

Công việc thương mại tự lập được xếp vào loại kinh doanh lưu động có đặc điểm như sau:

 • Thương gia lưu động tìm đến khách hàng và cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa và không ngược lại.
 • Công việc của người tự lập nằm ngoài phạm vi của địa điểm kinh doanh, ví dụ như cửa hàng, hoặc là thương gia lưu động hoàn toàn không có một địa điểm kinh doanh. Địa điểm kinh doanh được định nghĩa trong điều 4 đoạn 3 của Quy Định Kinh Doanh.

Ngoài ra kinh doanh lưu động cũng là một phương cách hành nghề tự lập, kể cả khi không có - hoặc chưa có - các chứng chỉ cần thiết. Tuy nhiên bạn phải giữ đúng các yêu cầu của nghề kinh doanh lưu động. Các yêu cầu đó là gì, hãy đọc ở đây.

Tự lập là nghề chánh hoặc là nghề phụ thêm

Nếu là một doanh nghiệp nhỏ, thì nên xác định nghề tự lập này là nghề chánh hay chỉ là một nghề phụ, vì sự phân biệt này có liên quan đến tiền đóng bảo hiểm y tế. Tự lập là nghề chánh có đặc điểm như sau:

 • Mức thu nhập cao hơn và cần nhiều thời gian hơn so với các nghề khác,
 • Người tự lập không bị lệ thuộc sự xếp đặt của cấp trên.

Liên hệ

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail