Link dẫn đến các trang internet khác

Anerkennung in Deutschland

Make it in Germany

BQ-Portal

Kế hoạch kinh doanh

Bạn sống trong một nước ngoài khối EU và có bằng tốt nghiệp trường nghề, đại học hoặc cao đẳng. Như vậy, bạn có thể hành nghề tự lập trọn ngày. Tuy nhiên, bạn phải làm đơn ở lãnh sự quán Cộng Hòa Liên Bang Đức ở trong nước bạn để xin cấp một giấy phép cư trú. Bạn có thể xin cấp giấy phép cư trú loại nào và làm đơn như thế nào, được hướng dẫn chi tiết ở „Tôi cần gì".

Bạn phải đính kèm theo đơn một kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, bạn cũng nên viết một kế hoạch kinh doanh vì còn những lý do khác nữa. Vào đây để biết các lý do.

Trang này sẽ trả lời các thắc mắc sau đây:

Kế hoạch kinh doanh là gì?

Tại sao phải viết một kế hoạch kinh doanh?

Nội dung của kế hoạch kinh doanh là gì?

Chi phí và thu nhập được kế hoạch như thế nào?


Kế hoạch kinh doanh là gì?

 • Kế hoạch kinh doanh - còn gọi là kế hoạch doanh nghiệp, khái niệm doanh nghiệp hoặc khái niệm kinh doanh - là một văn bản trình bày chi tiết về sáng kiến mà bạn muốn tự lập. Bạn mô tả cách thức mà bạn muốn thực hiện sáng kiến này trong doanh nghiệp và mục đích mà bạn muốn đạt được sau khi thành lập doanh nghiệp. Ngoài việc mô tả sáng kiến, bạn cũng giải thích về kế hoạch chi phí và thu nhập.

Tại sao phải viết một kế hoạch kinh doanh?

 •  Lãnh sự quán Cộng Hòa Liên Bang Đức đòi hỏi phải có một kế hoạch kinh doanh, nếu bạn muốn tự lập ở Đức. Lãnh sự quán cứu xét kế hoạch kinh doanh của bạn và phải nhận thấy là (I) bạn có đầy đủ điều kiện nghề nghiệp để tự lập, (II) việc tự lập của bạn sẽ tác động tích cực lên kinh tế và (III) bạn có thể bảo đảm cuộc sống của bạn và của gia đình bạn.
 • Kế hoạch kinh doanh phải trình bày rõ ràng các cơ hội và rủi ro trong việc thành lập doanh nghiệp, có dự tính các bước cần thiết trong giai đoạn đầu, và bao gồm các yêu cầu mà bạn phải thỏa mãn. Với kế hoạch kinh doanh, bạn cân nhắc trước và sau khi thành lập, liệu có thể đạt được các mục tiêu đã vạch ra và liệu có thể thực hiện sáng kiến này, hoặc là, liệu bạn có phải sửa đổi các mục tiêu và các bước thực hiện.
 • Kế hoạch kinh doanh là cần thiết, nếu bạn cần nguồn tài chánh từ bên ngoài, ví dụ như vay tiền ngân hàng, cần bản đánh giá của một hiệp hội hoặc cần một sự giúp đỡ khác.
 • Với kế hoạch kinh doanh, bạn giới thiệu sáng kiến của doanh nghiệp bạn, ví dụ, với các đối tác kinh doanh, nhà đầu tư hoặc cổ đông vv, mà bạn muốn họ hợp tác hoặc giúp đỡ.

Nội dung của kế hoạch kinh doanh là gì?

 • Trong kế hoạch kinh doanh bạn nên trình bày ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu cho những người khác về sáng kiến thành lập doanh nghiệp và các bước thực hiện. Trong kế hoạch kinh doanh bạn giải thích: Tại sao bạn muốn tự lập? Bạn có các khả năng gì (ví dụ qua kinh nghiệm nghề nghiệp, sở thích hoặc kinh nghiệm sống)? Tại sao sáng kiến này là hay? Ai là khách hàng của bạn? Làm cách nào để thu hút khách hàng? Chiến lược giá cả là như thế nào? Tại sao bạn mạnh hơn các doanh nghiệp cạnh tranh? Bạn muốn mức thu nhập là bao nhiêu? Làm cách nào để tài trợ doanh nghiệp?
 • Không có quy định bắt buộc về hình thức, bố cục và nội dung dài ngắn của kế hoạch kinh doanh. Bạn tự quyết định về tất cả những điểm này. Quan trọng là nó phải phù hợp với sáng kiến kinh doanh của bạn. Các câu hỏi của chúng tôi chỉ với mục đích giúp đỡ bạn viết một kế hoạch kinh doanh. Bạn trả lời các câu hỏi và sau đó bạn sẽ có một khuôn khổ nội dụng cho kế hoạch kinh doanh. Các đề mục mà bạn cảm thấy cần thiết, bạn bổ sung vào. Các vấn đề không thích hợp, bạn sửa đổi chúng. Các câu hỏi đánh dấu đỏ, bạn nhất thiết phải trả lời. Những câu hỏi còn lại chỉ là giúp đỡ và bổ sung chi tiết.
 • Nếu kế hoạch kinh doanh là cơ sở cho các cuộc đàm phán thương lượng, thì bạn nên viết bằng tiếng Đức. Bạn có thể tải về bản tiếng Đức để làm bản mẫu. Bản mẫu tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha chỉ dùng với mục đích hỗ trợ. Các hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ chỉ với mục đích giúp bạn dễ dàng trình bày bản kế hoạch kinh doanh.

Chi phí và thu nhập được kế hoạch như thế nào?

Sau phần mô tả, bạn liệt kê trong một tấm bản tất cả tính toán. Nội dung bao gồm các điểm sau đây:

 • chi phí sinh hoạt: Bạn cần bao nhiêu tiền để sống?
 • một kế hoạch về vốn đầu tư: Bạn phải mua những gì cho doanh nghiệp của bạn?
 • một kế hoạch tài chánh: Bạn nhận tiền từ đâu?
 • một kế hoạch lợi nhuận: Thu nhập và chi phí nào được dự tính cho việc tự lập này?
 • một kế hoạch thanh khoản: Thu nhập và chi phí nào phải được lưu ý đến cho sinh kế của bạn?

Bạn phải nhớ là (I) cơ cấu giá cả, (II) cơ cấu thu nhập (III) đóng thuế và đóng bảo hiểm xã hội ở Đức khác hơn ở nước của bạn, và bạn phải cộng chúng vào trong chi phí sinh hoạt của bạn.

Bạn nên viết các chi tiết kế hoạch bằng tiếng Đức. Do đó bạn nên tải về bản tiếng Đức để làm bản mẫu. Bản mẫu tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha chỉ dùng với mục đích hỗ trợ.

Viết email hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi nếu bạn có thắc mắc!

Liên hệ

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail