Link dẫn đến các trang internet khác

Anerkennung in Deutschland

Make it in Germany

BQ-Portal

Tôi cần gì?

Bạn sống trong một đất nước không thuộc Cộng Đồng Châu Âu (EU), không thuộc khu kinh tế Châu Âu (EWR) hoặc thuộc Thụy Sỹ. Trong nước này bạn có bằng tốt nghiệp chuyên viên ví dụ như tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc tốt nghiệp trường nghề. Bây giờ bạn muốn ở Đức tự lập.

Ở đây bạn được hướng dẫn nơi và cách thức để xin cấp một giấy phép cư trú und và sau đó đăng ký hành nghề tự lập. Bước này cần phân biệt là bạn muốn kinh doanh hay muốn tự hành nghề tự do.

Kinh doanh hay là nghề tự do

Thế nào là kinh doanh? Thế nào là việc làm tự do?


Xin cấp giấy phép cư trú


Xin cấp giấy phép cư trú để kinh doanh

Nếu bạn muốn kinh doanh thì bạn phải đến đại sứ quán hoặc lãnh sự Đức ở nước bạn đệ đơn xin cấp một giấy phép cư trú theo điều 21 đoạn 2 Luật Cư Trú. Cơ quan đại diện nước Đức cần các giấy tờ sau đây:

 • Một hộ chiếu du lịch còn giá trị, đôi khi cũng cần một giấy chứng nhận chỗ ở của Sở Cư Trú
 • Một chứng minh là bạn có đủ các yêu cầu và bằng cấp tốt nghiệp cho việc làm tự lập này.
 • Các văn bản cho thấy rằng trong khu vực mà bạn muốn hành nghề tự lập này, bạn
  (I) lưu ý đến các quyền lợi kinh tế,
  (II) tác dụng tích cực đến kinh tế khu vực và
  (III) nguồn tài chánh cho việc tự lập và đời sống của bạn được bảo đảm.

Việc đánh giá hồ sơ của bạn tùy thuộc vào tính khả thi kinh tế của sáng kiến kinh doanh của bạn - bạn có thể thu lợi nhuận không - các kinh nghiệm thương mại, mức vốn đầu tư, tác dụng đối với tình trạng lao động và đào tạo nghề của khu vực, và đóng góp vào sáng tạo và nghiên cứu.


Làm đơn xin cấp một giấy phép hành nghề tự do

Nếu bạn muốn tự lập trong một nghề tự do bạn phải làm đơn xin cấp giấy phép theo điều 21 đoạn 5 Luật Cư Trú. Cần thiết là:

 • Một hộ chiếu du lịch còn giá trị của nước bạn, đôi khi cũng cần một giấy chứng nhận chỗ ở của Sở Cư Trú.
 • Một chứng minh là bạn có đủ các điều kiện và bằng cấp tốt nghiệp (Link zu Was darf ich?) cho việc làm tự lập này.
 • Đôi khi có thể cần thêm các văn bản cho thấy rằng trong khu vực mà bạn muốn hành nghề tự lập này, bạn
  (I) lưu ý đến các quyền lợi kinh tế,
  (II) tác dụng tích cực đến kinh tế khu vực và
  (III) nguồn tài chánh cho việc tự lập của bạn được bảo đảm.
 • Nhưng một kế hoạch kinh doanh là cần thiết để mô tả việc làm tự lập, kinh nghiệm nghề nghiệp và kinh nghiệm tự lập của bạn.
 • Nhưng cũng phải rõ ràng là bạn có thể đảm bảo cuộc sống của mình.

Viết email hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi nếu bạn có thắc mắc! Chúng tôi sẽ vạch ra nhiều phương hướng để tự lập.

Kế hoạch kinh doanh (Businessplan)

Sở Ngoại Kiều đòi hỏi một kế hoạch kinh doanh, để quyết định về đơn xin cấp giấy phép cư trú của bạn. Một kế hoạch kinh doanh không chỉ giúp bạn có một cái nhìn tổng quan và cân nhắc tốt hơn về các bước đi đến tự lập. Trong đa số trường hợp, nó cũng cần thiết nếu bạn cần vốn bằng cách vay nợ ngân hàng. Trong kế hoạch kinh doanh phải có: Tại sao sáng kiến này là hay. Ai là khách hàng và làm cách nào để thu hút họ. Tại sao bạn có khả năng thu hút khách hàng hơn các doanh nghiệp cạnh tranh khác. Bằng cách nào mà bạn có thể kiếm tiền với doanh nghiệp này. Bằng cách nào mà bạn tài trợ doanh nghiệp của bạn.

Nếu bạn nhận được giấy báo chấp thuận của cơ quan đại diện Đức ở nước ngoài, thì bạn cũng được cấp visum để vào nước với mục đích hành nghề tự lập. Đến Đức bạn phải đầu tiên đăng ký ở Sở Ngoại Kiều. Chỉ dẫn về Sở Ngoại Kiều trực thuộc: www.behoerdenfinder.de. Từ ngữ tìm là „Ausländerbehörde“ và tên địa phương mà bạn muốn tự lập hoặc thường trú.

Nếu cơ quan đại diện Đức ở nước ngoài từ chối đơn của tôi

Trong trường hợp này bạn nhất định tư vấn để được giúp đỡ; nếu bạn không có người tư vấn, bạn nên liên hệ với nhân viên phụ trách của chúng tôi. Họ sẽ giúp đỡ bạn trong các bước như sau:

 • Yêu cầu cơ quan đại diện Đức ở nước ngoài thông báo lý do từ chối.
 • Có lẽ chỉ là các lý do chánh thức dẫn đến việc từ chối.
 • Nếu các lý do là cụ thể hoặc các lý do khác, chúng tôi sẽ tìm cách giúp đỡ bạn.

Chỉ dẫn về giấy phép cư trú/ giấy phép định cư

Giấy phép cư trú để hành nghề tự lập theo điều 21 của Luật Cư Trú đầu tiên chỉ cấp có thời hạn. Nếu bạn thành công với sáng kiến kinh doanh này và bảo đảm được đời sống của bạn và của gia đình bạn, thì bạn có thể sau ba năm (nếu kinh doanh) hoặc sau năm năm (nếu hành nghề tự do) làm đơn xin cấp giấy phép định cư ở Đức.

Chỉ dẫn dành cho những người trí thức

Những người trí thức là người tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng được công nhận ở Đức hoặc tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng mà tương đương với bằng cấp ở Đức, sẽ còn có một hướng đi khác. Bạn có thể làm đơn ở lãnh sự quán của nước Cộng Hòa Liên Bang Đức ở nước bạn theo điều 18c Luật Cư Trú xin cấp visum sáu tháng để kế hoạch và tiến hành việc làm tự lập ở Đức. Lãnh sự quán nước Đức cần các giấy tờ sau đây:

 • Một hộ chiếu du lịch còn giá trị của nước bạn, đôi khi cũng cần một giấy chứng nhận chỗ ở của Sở Cư Trú,
 • Một chứng minh là bạn có bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng được công nhận hoặc tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng mà tương đương với bằng cấp ở Đức,
 • Một chứng minh là bạn có thể bảo đảm cuộc sống của mình trong suốt sáu tháng này, vì bạn không được phép đi làm hoặc hành nghề tự lập trong suốt thời gian này ở nước Đức.

Nếu bạn nhận được giấy phép cư trú, thì bạn có thể đi vào nước Đức. Sau khi đăng ký ở Sở Ngoại Kiều trực thuộc, bạn có thể trong sáu tháng này làm đơn theo điều 21 đoạn 1 Luật Cư Trú để kinh doanh và theo điều 21 đoạn 5 Luật Cư trú để hành nghề tự do. Trong thời gian này bạn có chuẩn bị để thực hiện công việc tự lập, nhưng không được phép đi làm. Các điều kiện và giấy tờ cần thiết để trình lên Sở Ngoại Kiều: xem ở đây.


Đăng ký hành nghề tự lập

Nếu đã đăng ký với Sở Ngoại Kiều ở Đức, thì bước kế tiếp để bắt đầu tự lập ở Đức là đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký ở Sở Tài Chánh. Các nghề tự do phải đăng ký ở Sở Tài Chánh.


Đăng ký kinh doanh
Để đăng ký kinh doanh, bạn đến Sở Thương Mại của thành phố, huyện hoặc làng nơi bạn muốn cư trú hoặc tự lập Bạn có thể đến một Văn Phòng Dân Sự (Bürgerbüro) ở địa phương để lấy địa chỉ, số điện thoại vv của Sở Thương Mại hoặc lên mạng: http://www.bmwi-wegweiser.de/suche/behoerden/. Trên mạng, bạn chọn „Gewerbeamt“ và viết mã số bưu chánh hoặc tên địa phương mà bạn muốn thành lập doanh nghiệp. Bạn sẽ có tất cả địa chỉ, số điện thoại vv và giờ hành chính của Sở Thương Mại trực thuộc. Trang internet của Sở Thương Mại thường có các mẫu đơn để đăng ký kinh doanh; một vài cơ quan yêu cầu phải điền đầy đủ trước các mẫu đơn này và đem chúng theo vào ngày hẹn.

Để đăng ký kinh doanh bạn cần:

 • Một hộ chiếu du lịch còn giá trị, đôi khi cũng cần một giấy chứng nhận chỗ ở của Sở Cư Trú.
 • Một chứng minh là bạn có đủ các điều kiện về nghề nghiệp cho việc làm tự lập này.
 • Một giấy phép cư trú cho phép bạn hành nghề kinh doanh tự lập.
 • Lệ phí đăng ký là 10 đến 50 Euro.
 • Đối với kinh doanh cần giấy phép bạn cần có thêm một một giấy chứng nhận hạnh kiểm (polizeiliches Führungszeugnis) hoặc một bản trích lục từ danh bộ trung tâm thương mại (Gewerbezentralregister).
 • Đối với kinh doanh lưu động bạn cần một thẻ kinh doanh lưu động. Và phải xuất trình giấy chứng nhận hạnh kiểm và trả lệ phí từ 40 đến 770 Euro. Thẻ kinh doanh lưu động phải luôn luôn mang theo trong người khi đang đi bán lưu động.

Đăng ký hành nghề tự do
Nếu muốn hành nghề tự do, bạn phải đăng ký ở Sở Tài Chánh. Đăng ký này không có mẫu đơn, bạn tự viết và mô tả ngắn về ý định hành nghề của bạn trong một lá thư bình thường. Sau đó Sở Tài Chánh sẽ gửi cho bạn một „bản câu hỏi để lập hồ sơ thuế“ và cấp cho bạn một mã số thuế. Ngoài việc đăng ký với Sở Tài Chánh, các nghề tự do còn phải hội đủ một số điều kiện về trình độ chuyên môn, tài chánh hoặc các điều kiện khác. Xem các điều kiện ở đây.

Bạn thắc mắc về các điều kiện để hành nghề tự lập? Bạn muốn được giúp đỡ để làm các giấy tờ cần thiết? Hãy liên hệ với một trong các người phụ trách của chúng tôi - chúng tôi sẽ giúp bạn!

Liên hệ

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail