Link dẫn đến các trang internet khác

Anerkennung in Deutschland

Make it in Germany

BQ-Portal

Sau đó thì như thế nào?

Ở đây, sắp tới đây bạn sẽ được hướng dẫn thêm các bước tiếp theo, nếu đã có tất cả giấy phép cần thiết và một kế hoạch kinh doanh. Vì sau đó bạn vẫn phải lưu ý một số điều để thực hiện sáng kiến của mình.

Do đó chúng tôi sẽ thu thập cho bạn những thông tin về các bảo hiểm quan trọng, giao tiếp với nhân viên và hướng dẫn về bán hàng. Bạn sẽ biết là cần lưu ý các điều gì trong kế toán và phải đóng các loại thuế gì.

Liên hệ

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail