Giúp đỡ và mục lục từ ngữ

Bên trên của trang điện tử này có hai nút, bấm vào chúng, bạn sẽ đến các trang giúp đỡ. Nút "Giúp đỡ" bao gồm các giải thích về trình tự và các chức năng của trang điện tử này. Nút Mục lục từ ngữ giải thích một cách dễ hiểu các từ tiếng Đức chuyên môn. Các chữ màu cam và có một ký hiệu đứng cạnh bên đều được giải thích trong phần mục lục từ ngữ Ví dụ: Mục lục từ ngữ.

Tự lập từng bước từng bước

Bạn sống trong một đất nước không thuộc Cộng Đồng Châu Âu (EU), khu kinh tế Châu Âu (EWR) hoặc thuộc Thụy Sỹ. Trong nước này bạn có bằng tốt nghiệp chuyên viên. Bây giờ bạn muốn ở Đức tự lập. Ở đây bạn được hướng dẫn về các bằng cấp tốt nghiệp cần thiết. Sau đó bạn nhận các thông tin hướng dẫn cách thực hiện sáng kiến thành lập doanh nghiệp. Có ba vấn đề cần làm rõ ràng:

  • Tôi cần gì?
    Chúng tôi hướng dẫn bạn về giấy phép cư trú mà bạn cần thiết ở Đức để thành lập một doanh nghiệp. Bạn sẽ biết các loại giấy phép và tài liệu cần thiết và các nơi mà bạn phải đến để được hỗ trợ cho việc đăng ký hành nghề tự lập. Và trong đề mục „kế hoạch kinh doanh (Businessplan)“ bạn được chỉ dẫn tất cả bước để thực hiện một kế hoạch kinh doanh.
  • Sau đó thì như thế nào?
    Nếu bạn có tất cả giấy phép cần thiết và một kế hoạch kinh doanh, bạn còn cần chú ý một vài điều để thực hiện sáng kiến kinh doanh. Ở đây là những thông tin về các bảo hiểm quan trọng, giao tiếp với nhân viên và hướng dẫn về bán hàng. Bạn biết là cần lưu ý các điều gì trong kế toán và các loại thuế phải đóng.

Liên hệ

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail