Функція довідки та глосарій

Вгорі на сторінці веб-сайту розташовані два меню, які забезпечують підтримку.
В меню «Довідка» наведена інформація про побудову та функції цієї інтернет-платформи.
Глосарій пояснює фахові поняття простою німецькою мовою. 

Крок за кроком до заснування власного бізнесу

Ви живете в країні, яка не належить ні до Європейського Союзу (ЄС), ні до Європейської економічної зони (ЄEЗ), ні до Швейцарії. Ви здобули кваліфікацію спеціаліста у такій країні і хотіли б відкрити свою справу в Німеччині. Ми надамо Вам інформацію, щодо необхідних кваліфікацій та підтримаємо Вас в заснуванні власного бізнесу. Для цього Вам необхідно вияснити:

  • Мої можливості 
    Тут Ви знайдете інформацію про регламентованi професії, тобто професії, які вимагають наявнiсть конкретних професійних кваліфікацій. Іншими словами, для роботи в регламентованій професії потрібно здoбути певну професійну кваліфікацію. Набагато легше отримати дозвіл для роботи в нерегламентованій професії. Тут Ви дізнаєтесь, чи належить Ваша діяльність до комерційної чи до вільної діяльнoстi, oскільки від цього залежить процедура реєстрації. Крім того, ми поінформуємо Вас про „фіктивну“ підприємницьку діяльність, яка в Німеччині заборонена. 
  • Необхідні документи 
    Ми надамо Вам інформацію, який статус на перебування в Німеччині Вам необхідний для реєстрації самостійної підприємницької діяльності, a також, як і де отримати всі необхідні дозволи. Під рубрикою „бізнес-план“ Ви дізнаєтесь, як спланувати власну справу в Німеччині. 
  • Подальші кроки 
    Ви вже отримали всі необхідні дозволи та склали фінансовий план (бізнес-план) i для повної реалізації Вашої ідеї готові здійснити подальші кроки? Ми надамо Вам інформацію, щодо страхування, кадрової політики та керівництва з маркетингу. Тут Ви дізнаєтесь особливості бухгалтерського обліку та оподаткування.
Мої можли- вості

Ключові слова: регламентовані/нерегламентовані професії, комерційні/вільні професії, „фіктивна“ підприємницька діяльність.

Необхід- ні докумен- ти

Ключові слова: право на проживання, реєстрація комерційної діяльності, реєстрація вільної підприємницької діяльності, бізнес-план.

Подаль- ші кроки

Ключові слова: страхове право, кадрова політика, керівництво з маркетингу, оподаткування і бугалтерський звіт, договірне право.

Зв'язатися

Margarita Schmidt

Margarita Schmidt
AAU e.V.
Nürnberg
+49 (0)911 23986679
E-Mail