Diğer Internet platformlarına linkler

Anerkennung in Deutschland

Make it in Germany

BQ-Portal

Serbest meslek sahiblerinden öngörülmüs talepler

Serbest bir meslekte iktisadi özgürlük için çoğunlukla yüksek okul mezuniyeti gerekmektedir. Fakat bu özgürlüğe, kendi kendinize öğrenim görerek yada o meslekte çalışıp faaliyet göstererek, ulaşabilirsiniz. Fakat bu edindiğiniz bilgiler yüksek okuldaki edinebileceğiniz bilgilerle eş değerli olması gerekmektedir. Burada size hangi serbest meslek dallarında bağımsız iş kurabileceğiniz branşları tanıtıp, size o branşlarda iş kurma halinde hangi nitelikleri yerine getirmeniz gerektiğini gösteriyoruz.

Serbest meslekler Almanya’da üç kategoriye bölünmüştür. Katalog meslekleribenzer meslekler ve etkinlik meslekleri. Bu özette hangi mesleğin hangi kategoride olduğunu görebilirsiniz.

Herhangi bir sorunuz olduğunda bizi arayın, yada bize mail ile ulaşın.


Serbest mesleklere dahil olan, katalog meslekleri için öngörülen nitelikler

Katalog mesleği tabiri yüksek okul mezuniyeti gerektiren „klasik“ serbest meslek dediğimiz meslektir. Bunların hangi meslekler olduğunu, gelir vergisi yasasının (EstG) 18 öğrenebilirsiniz. Katalog mesleklerinin çoğunda yerine getirmeniz gereken belirli mesleki nitelikler vardır. Eğer bu mesleği ve mesleki kalifiyeyi yurtdışında edindiyseniz bu yeterlilik, Almanya’daki uygun olan mesleğe eşdeğer olması gerekir. Bunun için takdirname prosedüründen geçmeniz gerekir.

Bu talepler bu meslek dalları için geçerlidir:

 • Doktorluk, hasta jimnastiği gibi iyileştiren faaliyetler
 • Avukatlık, noterlik, mali denetçilik ve vergi danışmanı gibi hukukta, vergide ve ekonomide danışmanlık ve yardım gören meslekler
 • Fen bilimsel ve teknik meslekler, özellikle mühendis ve kimyagerlik gibi meslekler

Bundan ötürü gazetecilik, röportajcılık ve tercümanlık gibi bilgi sağlayan mesleklerde katalog meslekler arasına giriyor. Kalifiyelerinizi ve tahsilinizi yurtdışında elde ettiyseniz sizden beklenilen talepler farklı olabilir. Çünkü yurtdışında elde ettiğiniz tahsilin, Almanya’da yüksek okul öğrenimine uygun olması gerekiyor.  Burada da bir takdirname prosedürü dilekçesi verilmesi ve prosedürden geçilmesi gerekir. Adli yada resmi vazife gören tercümanlar içinde özel mesleki görevler vardır.

Yurtdışında elde edilmiş tahsilin/yeterliklerin mesleki takdiri

Takdir prosedürü, belgeler yardımıyla sizin yurtdışında edindiğiniz mesleğin buradaki alman mesleğinle, yani referans mesleği ile, eş değerli olup olmadığı incelenmektedir. Prosedürde birden çok referans mesleği de çıkabilir, bu halde hangi meslekte en iyi potansiyel nerede olduğunu öğrenmek için bize danışabilirsiniz. Takdir prosedüründe en iyi sonucu, tahsilinizin tamamen takdir edilmesidir. Bazı şartlar da, sadece kısmen takdir izni çıkabilir, veyahut da yurtdışında edinmiş olduğunuz meslek, Almanya’daki referans mesleği ile hiç uyuşmaz, o zaman bir takdir gerçekleşmemektedir. Daha fazla bilgi ve danışabileceğiniz makamları www.anerkennung-in-deutschland.de sayfasında bulabilirsiniz.

Yabancı uyruklu vasıflı calışanlara tavsiye

Yabancı ülkedeki öğrendiği meslek üzere Almanya’da gerekir takdirnameyi alamadığı için iş kuramayan vatandaşlar yine de benzer bir meslekte iş kurabilir. Misal: Yurtdışında öğrendiğiniz vergi danışmanlığı mesleğiniz Almanya’da takdir görmedi ve Almanya’da iş kuramıyorsunuz. O zaman ticari mesleklere ait olan muhasebe bürosu yürütüp yine de iş sahibi olabilirsiniz. 


Birbirine benzer olan serbest mesleklerdeki öngörülmüş talepler

Bu meslekler katalog da bizzat yazılmamış olan ama gördüğü faaliyetlerden ve işin yapılımından dolayı, özel bir mesleğe çok benzer olan mesleklerdir. Bu meslekler, analog meslekleri olarakta adlandırılır. Bu yüzden benzer olan meslekler, serbest meslekler alanına dahil edilmiştir. Ama talepler çok yüksektir. Genellikle vergi dairesi her vakayı hususi kontrol edip mesleğin serbest mesleklere ait olup olmadığına bakıyor.  

Benzer meslekte, serbest ve bağımsız iş kurmanız için, yüksek okul mevzunu yada meslek sahibi olmanız gerekiyor. Bundan ötürü katalog mesleği ile kıyaslana bilir meslekte, meslek içi eğitim öngörülüyor. Bu mesela elektrikçi mesleğini öğrenip, devam eğitim görüp, şimdik mühendislik mesleğine ait olan işleri icrat eden bir meslek sahibini gösteriyor. Yada: bir sosyal pedagogunun devam eğitim görüp Almanya’da aslında sadece diploma sahibi psikologların yaptığı, aile terapisi işlerini yapabilmesidir. Eğer mesleğinizi ve kalifiyelerinizi yurtdışında elde edip öğrendiyseniz, buradaki sizin mesleğiniz Almanya’da aynı işi gören meslekle, eş değerli olmazı gerekir. Eşdeğerliliğini kanıtlayabilmeniz için, bir takdirname prosedüründen geçmeniz gerekir.


Serbest meslekte faaliyet gösterenlerden öngörülmüs talepler

Faaliyet gösteren meslekler kategorisi yardımıyla, yeni meslek alanlarında, yeni bir meslekte, bağımsız iş kurma imkânı açılmasını sağlayabilir. Bu aşağıdaki alanlarda gerçekleşebilir:

 • bilimsel faaliyetler
 • sanatsal faaliyetler
 • yazarlık faaliyetler
 • öğreten faaliyetler
 • eğiten faaliyetler

Gördüğünüz yada görmek istediğiniz faaliyetler, serbest meslek kategorisine düşüp düşmediğini vergi dairesi bireysel vakaya bakıp karar veriyor. Eğer mesleğinizi ve kalifiyelerinizi yurtdışında elde ettiyseniz, öğrendiğiniz mesleğin Almanya’da aynı işi gören meslekle eş değerde olması gerekir. Eşdeğerliliğini kanıtlayabilmeniz için bir takdirname prosedüründen geçmeniz gerekir.

Serbest meslek-/ticari iş sahibi?

Serbest mesleklere mi yada sanayi mesleklerine mi ait olduğunun kararı, ne kadar komplike olduğunu eczacının iş alanı gösteriyor: Eczacı mesleği genellikle serbest meslekler arasına düşüyor. Fakat eczacının kendi eczanesini açma yada yürütme durumunda aynı anda bir sanayide iş yürüten iş adamı unvanını kazanıyor. Bu çifte faaliyet gelirlerin bir kısmının sanayi vergisi yükümü altında kalmasına diğer kısmınınsa serbest meslek faaliyetine hesaplanmasına yön veriyor. Üniversitede eğitim veren bir profesör olarak, serbest meslek sahibi oluyorsunuz. Fakat yanı sıra ihtisas literatürü satmanız halinde ticari bir faaliyet görmüş oluyorsunuz ve bu gelirlerin vergisel tutulmasını gerektiriyor.


Meslek ruhsatı

Bazı serbest mesleklerin faaliyet görmeleri için, mesleki yeterlikler dışında bir de Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıt olmaları gerekiyor. Kayıt için gerekenler:

 • biçimsel kalifiyenizin belgesi (yüksek okul diplomasi yada es değerli bir mezuniyet kâğıdı)
 • mali sorumluluk sigortasının belgesi ve
 • nüfus dairesinden talep edebileceğiniz iyi hal kâğıdı

Doktorluk faaliyetine ait olmayan iyileştirme mesleği gibi, diğer meslekler faaliyet izinlerini onlara ait olan sağlık dairesi gibi makamlardan alabilir. Resmi şekilde Uzman olanlar, izin ve ruhsatları için endüstri- ve ticaret odasına yada mahkemeye gitmeleri gerekmektedir. Gazeteci ve sanatçılar gibi serbest meslek sahipleri, izin almadan da faaliyet göstere bilirler.

Mali sorumluluk sigortası

İster vergi danışmanı, avukat, doktor, mimar yada mali denetici olun, serbest meslek sahipleri için bir mali sorumluluk sigortası şarttır, çünkü mesleklerinde faaliyet gösterirken neden oldukları tüm zararlara maddi olarak sorumlulardır. Sigorta danışmanınızdan, size uygun teklifler isteyin ve diğer sigortaların teklifleri ilekarşılaştırıp değerlendirin. 

Doğru makamları böyle bulabilirsiniz

Tüm girişimciler, BMWI´nin makamgöstergesinden resmi dairelerin adreslerini ve yetkili kişileri bulabilir.

Iş yeri kurmak için, gereken nitelilkler ile ilgili sorularınızmı var? Bütün gerekli belgeleri tamamlamak için yardımamı ihtiyacınız var? Ozaman bizim danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz. Biz size yardımcı oluruz!

Yetkili kişi

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz
+49 (0)6131 9061855
E-Mail

Julia Siebert

Julia Siebert
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail