Diğer Internet platformlarına linkler

Anerkennung in Deutschland

Make it in Germany

BQ-Portal

Ne yapabilirim?

Prensip olarak Almanya’da herkez bağımsız iş kurma hakkına sahiptir, Avrupa Birliğinde olmayan ülkelerde buna dahildir. Burada bağımsız meslekleri üç kategoriye ayırıyoruz:

 • serbest meslekler kategorisine giren bir meslek dalında bağımsız olarak kendi işinizi kurmak istiyorsanız, serbest meslek sahibi oluyorsunuz,
 • ticaret kurup, iş adamı olabilirsiniz  
 • veyahutta seyyar ticaret alanında işi kurup, seyyar ticaret sahibi olabilirsiniz. Bu durumda diger imkanlardan farklı detaylara dikkat etmeniz gerekir.

Bu yüzden ilk önce sizin Almanya’da kurmayı amaçladığınız işin yukarıda sunulan kategorilerden hangisine dahil olduğunu seçmeniz gerekir. Bundan ötürü Almanya’da gerekli olan mesleki yeterlilikleri ve nitelikleri yerine getirip getiremediğinizi bilmeniz gerekir. Almanya’da mesleki ve formal nitelikler mevcuttur. Bu koşullar da, meslek durumunun yeterliliği söylentisinede rastlayabilirsiniz. Bağımsız iş kurmanın üç kategorisinde de gereken yeterlilikler ve talepler farklı olduğu için belirttiğimiz gibi ilk olarak ticari fikrinizi ve gerçekleştireceğiniz kategoriyi dikkatle seçmeniz gerekir.

Almanya´da hangi işin serbest meslek, seyyar ticaret veyahutda ticari kategoriye girdiğini bu özzetten öğrenebilirsiniz.

Bağımsız ve görünümde bağımsızlığın farkları

Bağımsız iş sahipleri:

 • yerel, zamana ait veyahutta konuya ait direktiflerden bağımsız olmayan, 
 • uzun vadede birden çok müşterisi olan,
 • kendine ait bağımsız iş organizasyonu olan, yani kendine ait belirli riskleri taşıyan ve piyasada kendine ait bir davranışı olan.  

Bu yeterliklerin tamamlanmaması halinde sözde bağımsızlık´tan bahsedilir. Bir iş adamının uzun vadede sadece bir müşterisi olduğunda da, sözde bağımsızlıktan bahsedilir. Sözde bağımsızlık Almanya’da yasaklanmış olduğundan, hem iş sahibinin, hem de işverenin ceza alması söz konusudur.


Ticaret nedir?

Gelir getiren faaliyetlerin yaklaşık hepsine ticaret veyahutda sabit ticaret denir. Birde seyyar ticaret vardır. Bu duruma istinaden sadece serbest mesleki alanın da ticaret  yapan, tarım işinde faaliyet gösteren, yada ormancılık yapan insanlardır – bu işi gören insanlar sanayide ticaret yapmamaktadır. Almanya’da ticari özgürlük mevcuttur. Bu teoride her insanın ticaret kurma hakkı olduğunu söylemektedir.  Pratikte ise herkesin ticaret kurma imkânı olmadığını görebilirsiniz, çünkü bir ticari iş kurmanın bazı şartları vardır. Hangi ticaretin, hangi şartları öngördüğünü buradan öğrenebilirsiniz


Serbest meslek nedir?

Serbest mesleklerin arasına bağımsız yapılan bilimsel ve sanatsal işler, yazarlık, eğitici ve buna benzer meşgaleler giriyor.

 • Serbest meslekte çalışan iş sahipleri çoğunlukla bir hizmet sunmaktadır. Bu ticari   faaliyet gösteren, ürün üreten bağımsız iş sahiplerine göre en önemli farktır.
 • Serbest meslek sahipleri, bağımsız bir iş kurabilmeleri için, yüksek okul mevzunu, meslek sahibi yada bu yeterliliklere benzer bir sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

Bundan ötürü, vergisel yükümlerde de özellikler var: serbest meslekte faaliyetler için sanayi vergisi ödenmesi gerekmiyor. Serbest meslekte faaliyet görmenin iznini görevli vergi dairesi veriyor. Hangi faaliyetlerin hangi mesleklere ait olduğunu ve hangi şartların öngörüldüğünü buradan öğrenebilirsiniz.


Seyyar sanayi nedir?

Bu şartlar altında, bağımsız ticari faaliyetler, seyyar sanayiye ait oluyor:

 • Seyyar sanayide iş gören iş sahipleri, müşterilerini kendi bulup, müşterilerinin yerlerinde hizmetlerini ve ürünlerini sunmaktadır. 
 • Bağımsız iş sahibinin faaliyetleri, ticari şube dışında yer almaktadır, yada seyyar bağımsız iş sahibinin hiç bir şubesi yoktur. Nelerin ticari şube olarak adlandırıldığını sanayi tüzüğünün §4, 3 maddesinden öğrenebilirsiniz.

Bazı şartlar altında seyyar sanayi size, bir mesleğin gerektirdiği yeterliklere henüz sahip olmamanız durumunda bile, faaliyet gösterme imkânını sunuyor. Ama yine de seyyar sanayiye ait olan yeterlikleri yerine getirmeniz gerekir, bunların hangi yeterlikler olduğunu buradan öğrenebilirsiniz.

Ana işte veya yedek işte bağımsızlık

Küçük kapsamda ticari girişimde bulunan kişiler ve üniversite öğrencilerinin bağımsız iş kurumunda ana ve yedek işleri ayırt etmeleri gerekir. Bu özellikle sağlık sigortası işlemlerinde ve sigorta primleri için çok önemlidir. Ana işte geçerli olanlar: 

 • gelirin miktarı ve zaman masrafı diğer meslek ve iş faaliyetlerinden fazladır, 
 • bağımsız meslek sahibi başkalarının direktiflerine bağlı değildir.

Yetkili kişi

Dr. Ralf Sänger

Dr. Ralf Sänger
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail

Julia Siebert

Julia Siebert
IQ Fachstelle Migrantenökonomie
Mainz

E-Mail

Korona Yardımları

Küçük ölçekli ve mikro ölçekli şirketler, şahıs şirketler ve serbest meslek sahipleri* için güncel bilgiler