Niedersachsen

Bu sayfada şu konularla ilgili bilgiler bulabilirsiniz

  • Korona – açılışı,
  • Korona yardım programları ve
  • Korona gereksinimi

Korona – açılışı

Burada, eyaletinizdeki açılış adımlarını ve hafifletmeleri bulacaksınız.


Korona yardım programları

Zorluk yardımları: Zorluk yardımı ile ilgili bilgileri burada bulabilir veya federal eyaletinizdeki ilgili kişi ile iletişime geçebilirsiniz.

Turizm projelerine destek: Turizm proje desteği, turizm kuruluşlarına, Aşağı Saksonya kent turizm ağının “about cities” üyelerine veya Aşağı Saksonya'daki “9 Städte” pazarlama işbirliğine ve turizm kulüpleri ve derneklerine yöneliktir. Hibeler proje başına maksimum 200.000,00 € tutarındadır ve son başvuru tarihi her yıl 30 Nisan'dır.

Dijital bonus.Aşağı Saksonya: ticari sektördeki küçük ve orta ölçekli şirketleri, e-Sağlık veya zanaat sektöründen, yaşam bilimleri ve küçük serbest planlama ofislerini hedeflemektedir. Bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) için donanım ve yazılımların tanıtılması veya iyileştirilmesinin yanı sıra BT güvenliğine yatırım yapmak isteyen şirketleri destekler. Video konferans sistemleri ve teknolojisi, ev ofisi ve teletıp teknolojisine yapılan yatırımlar da uygundur. Finansman tutarı minimum 2.500 EUR ve maksimum 10.000 EUR olmalıdır.

Aşağı Saksonya - hızlı kredi: En az 1 Ekim 2019'dan bu yana ekonomik olarak aktif olan ve Aşağı Saksonya'da bir işletme tesisi bulunan,en fazla 10 çalışanı olan serbest çalışanlar ve şirketler, finansman için uygundur. Tüm kısa vadeli likidite gereksinimi finanse edilir, örneğin devam eden işletme maliyetleri, ücretler ve maaşlar, planlı borç servisi ve yatırımlar. Aşağı Saksonya'daki kar amacı gütmeyen kuruluşlar için hızlı bir krediden yararlanma imkanı da vardır.

Korona Acil Yardım Programı artık talep edilemez. 

Likidite kredisi: İş yeri Niedersachsen’de bulunan serbest meslek sahiplerinin* yanı sıra en fazla 250 çalışanı olan ve yıllık cirosu en fazla 50 milyon Euro ya da yıllık bilanço toplamı en fazla 43 milyon Euro olan küçük ve orta ölçekli şirketlere yöneliktir. Ödeme gücünüzü sürdürmek ya da işletme araçları satın almak için 5.000 Euro ile en fazla 50.000 Euro arasında bir kredi talep edebilirsiniz. Vadesi 10 yıldır. Kredi için ilk iki yıl faiz işletilmez. Teminat gösterilmesi gerekmez. Başvuru internetten, NBank’ın müşteri portalı üzerinden yapmanız, buraya kaydolmanız ve başvurunuzu internetten doldurmanız gerekiyor. Başvuruya, die im indirme alanında kayıtlı olan birçok belge eklemeniz gerekiyor. Ayrıntılı bilgi burada.


Korona gereksinimi

 

 

Muhatap

Lars Mund, 
RKW Nord GmbH
E-Mail: mund@rkw-nord.de
Tel.: 0511-33803-33