Sachsen deki gelişmeler hakkında bilgi

Bu sayfada şu konularla ilgili bilgiler bulabilirsiniz

  • Korona anında yadımlar ve
  • Kısıtlamaların gevşemesi.

Korona anında yadım


Krediler: Tek kişilik şirketler, yıllık cirosu en fazla 1 milyon Euro olan mikro ölçekli şirketler ve serbest meslek sahipleri, 10 yıllık bir vadeyle faizsiz olarak 5.000 ile 50.000 Euro arasında bir kredi alabilir (gerekçeli istisnai durumlarda bu tutar 100.000 Euro’ya kadar yükseltilebilir). 31.12.2019 tarihine kadar ekonomik açıdan sağlıklı olduğunuzu ve ciro gerilemenizin 2020 yılında en az %20 olacağını belgelemeniz gerekiyor. Başvuruyu online olarak gerekli belgelerle birlikte teslim etmeniz gerekiyor, posta adresi için servis merkezine  başvurun.

Gerekli belgeler:

 

KDV peşin ödemesi: 2020 yılı için peşin ödemenizi sonradan 0 Euro’ya düşürebilirsiniz; daha önce ödediğiniz katkıları iade alabilir ya da başka ödemelerle mahsup edebilirsiniz. Başvuru burada.

Burada  ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.


Kısıtlamaların gevşemesi

  •  
  • Genel Talimat İş güvenliği SARS-CoV-2 / Covid-19 - Kişisel hijyen ve davranış kuralları iş güvenliği standardının önemli bir parçasıdır ve şirket içinde kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmeli ve iletilmelidir.

Muhatap

Fachinformationszentrum Zuwanderung  
E-Mail: fizu-leipzig@exis.de
Tel.: 0800 / 772 30 00