Niedersachsen deki gelişmeler hakkında bilgi

Bu sayfada şu konularla ilgili bilgiler bulabilirsiniz

  • Korona anında yadımlar ve
  • Kısıtlamaların gevşemesi.

Korona anında yadım


Korona anında yardımı: Küçük ticari işletmelere (en fazla 49 çalışan), tek kişilik şirketlere ya da serbest meslek sahiplerine yöneliktir

  • Tek kişilik şirketseniz ya da en fazla 5 çalışanı olan mikro ölçekli bir şirketseniz, en fazla 3.000 Euro yardım talep edebilirsiniz.
  • En fazla 10 çalışanı olan küçük ölçekli bir şirketseniz, en fazla 5.000 Euro yardım talep edebilirsiniz.
  • En fazla 30 çalışanı olan küçük ölçekli bir şirketseniz, en fazla 10.000 Euro yardım talep edebilirsiniz.
  • En fazla 49 çalışanı olan küçük ölçekli bir şirketseniz, en fazla 20.000 Euro yardım talep edebilirsiniz.

* Çalışan sayısı, yıllık çalışma birimini (JAE), yani bir yıl boyunca istihdam edilen tam zamanlı işçilerin sayısını ifade eder. Çalışan iş yeri sahipleri de sayılır.

Yarı zamanlı işçiler ve sezonluk işçiler yalnızca JAE’deki payları oranında dikkate alınır. Stajyerler dikkate alınmaz.  

Başvuru internetten, NBank’ın müşteri portalı üzerinden yapmanız, buraya kaydolmanız ve başvurunuzu internetten doldurmanız gerekiyor. Ayrıca doldurulmuş bir „De-minimis beyanını“ ve işletmenin varlığını belgelemeniz gerekiyor. Ticari işletmeler bir ticaret sicil gazetesi sureti ya da bir işletme kaydı ya da meslek odası sicilinin bir kopyasını, serbest meslek sahipleri ise vergi dairesinin serbest çalışma kaydının onayını - vergi numarası belgesini ya da başka bir belge (örneğin oda üyeliği vs.) teslim eder. Ayrıntılı bilgi burada.  

Likidite kredisi: İş yeri Niedersachsen’de bulunan serbest meslek sahiplerinin* yanı sıra en fazla 250 çalışanı olan ve yıllık cirosu en fazla 50 milyon Euro ya da yıllık bilanço toplamı en fazla 43 milyon Euro olan küçük ve orta ölçekli şirketlere yöneliktir. Ödeme gücünüzü sürdürmek ya da işletme araçları satın almak için 5.000 Euro ile en fazla 50.000 Euro arasında bir kredi talep edebilirsiniz. Vadesi 10 yıldır. Kredi için ilk iki yıl faiz işletilmez. Teminat gösterilmesi gerekmez. Başvuru internetten, NBank’ın müşteri portalı üzerinden yapmanız, buraya kaydolmanız ve başvurunuzu internetten doldurmanız gerekiyor. Başvuruya, die im indirme alanında kayıtlı olan birçok belge eklemeniz gerekiyor. Ayrıntılı bilgi burada.


Kısıtlamaların gevşemesi

  •  
  • Genel Talimat İş güvenliği SARS-CoV-2 / Covid-19 - Kişisel hijyen ve davranış kuralları iş güvenliği standardının önemli bir parçasıdır ve şirket içinde kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmeli ve iletilmelidir.

Muhatap

Lars Mund, 
RKW Nord GmbH
E-Mail: mund@rkw-nord.de
Tel.: 0511-33803-33