Mecklenburg-Vorpommern deki gelişmeler hakkında bilgi

Bu sayfada şu konularla ilgili bilgiler bulabilirsiniz

  • Korona anında yadımlar ve
  • Kısıtlamaların gevşemesi.

Korona anında yadım


Korona anında yardımı: tüm iş alanlarından ticari işletmelerin yanı sıra tek kişilik şirketlere ve kültürel üreticiler dahil en fazla 49 çalışanı olan serbest meslek sahiplerine yöneliktir:

  • Tek kişilik şirketseniz ya da en fazla 5 çalışanı olan mikro ölçekli bir şirketseniz, üç ay için en fazla 9.000 Euro yardım talep edebilirsiniz.
  • En fazla 10 çalışanı olan küçük ölçekli bir şirketseniz, üç ay için en fazla 15.000 Euro yardım talep edebilirsiniz.
  • En fazla 24 çalışanı olan küçük ölçekli bir şirketseniz, üç ay için en fazla 25.000 Euro yardım talep edebilirsiniz.
  • En fazla 49 çalışanı olan küçük ölçekli bir şirketseniz, üç ay için en fazla 40.000 Euro yardım talep edebilirsiniz.

Başvuruyu mail olarak soforthilfe@lfi-mv.de adresine gönderebilirsiniz ama aynı zamanda postayla (adres için bkz. başvuru) da göndermeniz gerekiyor!


Kısıtlamaların gevşemesi

  •  
  • Genel Talimat İş güvenliği SARS-CoV-2 / Covid-19 - Kişisel hijyen ve davranış kuralları iş güvenliği standardının önemli bir parçasıdır ve şirket içinde kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmeli ve iletilmelidir.

Muhataplar

Carmen Ziegler, 
Flüchtlingsrat MV e.V. 
E-Mail: iq@fluechtlingsrat-mv.de  
Tel.: 0152-08651380

Julia Beise,
Koordinationsstelle Fachkräfteeinwanderung MV
UdW-Gesellschaft für Dienstleistung und Beratung-Unternehmensberatung der Wirtschaft mbH
E-Mail: beise@udw.de
Tel.: 0 172 3214076