Hessen deki gelişmeler hakkında bilgi

Bu sayfada şu konularla ilgili bilgiler bulabilirsiniz

  • Korona anında yadımlar ve

Korona anında yadım


Korona Acil Yardım Programı artık talep edilemez

Hessen mikro likidite: Korona krizi nedeniyle mali zorluklar yaşayan tek kişilik şirketlere ve azami 50 çalışanı* olan küçük ölçekli işletmelere yöneliktir.
Bunlar 3.000 EURO ile azami 35.000 EURO arasında bir kredi başvurusunda bulunabilir. Kredinin vadesi 7 yıl, ilk 2 yılı geri ödemesiz. Korona krizi nedeniyle ciro kayıpları belgelenebilirse, WiBank kredi tutarının %50’sini aşmayacak şekilde kısmi tutarların geri ödemesinden feragat edebilir.
Başvuruyu internetten yapıyorsunuz. Ancak öncesinde doldurma yardımını okumanız ve aşağıdaki belgeleri hazırlamış olmanız gerekir:

  • Kimliğinizin kopyası,
  • İşletme kaydı / vergi dairesi kaydı / ticaret sicil belgesi sureti,
  • AB vatandaşı* olmayan yurttaşlar için gerekirse oturum izninin kopyası,
  • şirketinizin güncel vergi bildirimi (en az 2017, mümkünse 2018 / 2019),

* kastedilen tam zamanlı eşdeğerlerdir: Örneğin birden fazla yarı zamanlı çalışan, bir tam zamanlı eşdeğere denk gelir.

Kısa vadeli likidite yardımı: Merkezi ya da iş yeri Hessen’de bulunan, küçük ve orta ölçekli şirketlere (en fazla 250 çalışan ve en fazla 50 milyon yıllık ciro), serbest meslek sahiplerine* (Sanatçı Sosyal Sigorta Kanununa göre sigortalı sanatçılara) ve hukuki şekli gGmbH olan sosyal işletmelere yöneliktir.
5.000 Euro ve 200.000 Euro arasındaki bir krediyi çalıştığınız bankadan alabilirsiniz. İlk iki yıl taksit ödemesi yoktur. İki geri ödeme seçeneği arasında tercih yapabilirsiniz: Nihai vadeli iki yıl ya da iki yıl taksit ödemesiz beş yıl ve ardından aynı kalan üç ayda bir taksit ödemesi (güncel faiz oranı: nominal %1,25). Başvuruyu çalıştığınız bankaya yapıyorsunuz (likidite yardımı broşürü).


Kısıtlamaların gevşemesi

  • Burada şirketlerin, tesislerin, mağazaların ve hizmetlerin bir listesini ve yeniden açma gereksinimlerini bulabilirsiniz.
  • Genel Talimat İş güvenliği SARS-CoV-2 / Covid-19 - Kişisel hijyen ve davranış kuralları iş güvenliği standardının önemli bir parçasıdır ve şirket içinde kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmeli ve iletilmelidir.

Muhataplar

Anja Kallabis-von Salzen,
„MigrantenUnternehmenund Vielfalt (MUV)“ Verein für Kultur und Bildung e.V. (KUBI)E-Mail: iq-hessen@kubi.info  
Tel.: 069-87 00 258-31 / 32 (montags bis freitags von 9:00 – 14:00 Uhr)

Ramona Lange,
Frauenbetriebe e.V.,
E-Mail: ramona.lange@jumpp.de
Tel.: 069-715 89 55-0

Steffen Rink,
Teilprojekt „KoVin – Kompetent Vielfalt nutzen“ (Arbeit und Bildung e. V.)
E-Mail: rink@arbeit-und-bildung.de
Tel.: +49 (06421) 96 36-34
Mobil: +49 (0151) 560 60 851

Ute Diemer,
FRESKO e.V.
E-Mail: u.diemer@fresko.org 
Mobil: 0163/3952929

Andrea Voigt,
FRESKO e.V.
E-Mail: a.voigt@fresko.org
Mobil: 0176 / 747 123 22