Federal hükümetin ve eyaletlerin Korona krizini atlatmak için sağladığı teşvik araçları

Sorularınız varsa, posta ya da telefonla eyaletinizdeki mutaba/muhataplara başvurun (bkz. sağ sütun ya da “Bulunduğunuz eyaletten yardımlar hakkında bilgi“).

Güncel gelişmeler nedeniyle, teşvik araçlarının talep edilmesiyle ilgili şartlar kısa vadede değişebilir. Güncel haberlere yetişmeye çalışıyoruz, ancak bunu her zaman anında yapamamamız durumunda anlayışınızı rica ediyoruz.


Tek kişilik şirketler, mikro ölçekli ve küçük ölçekli şirketler ve serbest meslek sahipleri* için yardımlar

Federal Hükümet ve Federal İş Kurumu yeni yardımlar oluşturdu ya da var olan araçları krize uyarladı. Burada mali teşvik araçları, işletme yükünün azaltılması ve Federal İş Kurumunun kısa çalışma ücretindeki değişiklikler ya da iş bulma merkezleri yoluyla temel güvenceye kolaylaştırılmış erişim ve benzeri konular hakkında bilgi, başvuru formları ve ekler/broşürler bulabilirsiniz.Bulunuduğunuz eyaletten yardımlar ve diğer bilgiler

Güncel durumda bütün eyaletler kendine özgü yardım programları oluşturdu ve mevcut teşvik programlarını uyarladı. Burada eyaletinizdeki önlemlerle ilgili bilgilerin, başvuru formlarının ve eklerin/broşürlerin yanı sıra muhatapları bulabilirsiniz.


Çalışanlarınıza yönelik yardımlar

Mali yardımların dışında, kriz sırasında çalışanlarınıza yardımcı olabilecek ve krizi atlatmalarını sağlayabilecek önemli araçları açıkladık.Genel olarak Korona konusunda yapılması gerekenlerle ilgili açıklamalar

Burada Korona virüsün yanı sıra Koronanın etkileri hakkında çeşitli dillerde ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.Muhataplar

A list of contact persons can be found on the respective pages of your Bundesland.