Sözlük


Müracaat formaliteleri (Anmeldeformalitäten)

Serbest meslek sahibi olup ta iş kurmak istiyorsanız bir enstitüde, resmi mercide, yada makamda başvuru yapmanız gerekir.
Kimin sizinle ilgileneceği, mesleğenize ve kuracağınız işe göre değişir. Müracaat için farklı kurallar vardır. Müracaatta, sizin için hangi kuralların önem taşıdığı, mesleğinize ve kurduğunuz işe göre değişir. Örneğin bir doktor, Tabip Odasına üye olmak zorundadır. Ticaret ile uğraşanlar da, Sanayi Dairesine başvuruda bulunması gerekir. Bu farklı ve duruma göre değişken kurallara, müracaat formaliteleri denir. Zanaatte hizmet vermek istiyorsanız Esnaf Odasında başvurunuzu yapmanız gerekir. İş kurma adımında bazen özel kalifiye, izin veyahut da ruhsata sahip olmanız gerekir. Bazı serbest meslek sahiplerinin, kimi zaman sadece Vergi Dairesine müracaat etmesi yeterlidir. Bazen ise, şirketlerini aynı anda birden fazla enstitüde kaydetmeleri gerekir.


Oturma müsaadesi/ İkamet statüsü (Aufenthaltstitel / Aufenthaltsstatus)

Oturma müsaadesi, Almanya'da ikamet etmek için bir izindir. Örneğin bir vize, oturma müsaadesi, yerleşme müsaadesi ve daha diğerleri gibi, çok çeşitli oturma izin türleri vardır. Bir oturma izni için Yabancılar Dairesine başvuruda bulunabilirsiniz. Almanya'da bulunmadığınız durumda, Yurtdışı Temsilcilikleri yetkilidir. Bir AB üyesi ülkeden, Avrupa Ekonomik Alanından veya İsviçre'den değilseniz, Almanya'da bağımsız çalışabilmek için yabancılara özel yasalara göre izin alınması gerekir.


Muhasebe (Buchführung)

İş yerinizin mali durumunun belgelenmesine, muhasebe denir. Ne kadar para girip, çıktığını belgeliyorsunuz. Her gelir için bir belge: yani kasa kâğıdı, fatura yada fişinizin olması gerekir. Belgelemeyi her ay yapıyorsunuz. Muhasebe de size yardımcı olan bilgisayar programları vardır.


İş Planı (Businessplan)

İş Planı tabela ve yazımdan oluşur. İçine iş fikrinizi yazıyorsunuz. Bir İş Planında mutlaka mevcut olması gerekenler:

 • Kimsiniz, ve neden iş kurmak istiyorsunuz.
 • Fikriniz nedir, ve nerede iş kurmak istiyorsunuz.
 • Neden sizin fikriniz iyi.
 • Sizin işinizle nasıl para kazanabilirsiniz.
 • İşinizi nasıl finanse etmek istiyorsunuz. Bunun hesaplamasını yapmanız gerekir.
 • Müşterileriniz kim.
 • Nasıl reklam ve marketing yapacaksınız.
 • Rakiplerinizden neden daha iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz.
 • Özenli bir planlamaya ihtiyacınız var: Sermaye ihtiyacı, finansman, kendi geçiminiz, masraf/maliyet planlaması, karlılık hesaplaması ve likidite planını içeren özenli bir planlama hesaplamasına sahip olmanız gerekir.

Planın doğru olması lazım. Size para verecek Banka yada diğer enstitü bu planı okuyacak. Okuduktan sonra size para vermek isteyip istemediklerini karar verecekler. Danışmana gidin! İş Planının bir diğer adi ise, İş taslağıdır.


AB Ülkeleri (EU-Länder)

Bunlar Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerdir. AB şu anda (Haziran 2021) aşağıdaki 27 ülkeleri kapsamaktadır: Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Almanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç, Slovakya, Slovenya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kıbrıs.


Avrupa Ekonomik Alanı (Europäischer Wirtschaftsraum)

Avrupa Ekonomik Alanı (EEA), AB ülkelerinin ve Norveç, Lihtenştayn ve İzlanda'nın ortak bir serbest ticaret alanıdır.


Kalifiye elemanlar (Fachkräfte)

Kalifiye eleman, örneğin ticari, zanaat veya teknik üzeri meslek eğitimi tamamlamış bir kişidir. Ya da bu kişi başarılı olarak akademik eğitim tamamlamıştır.


Serbest Meslekte Görevliler/Serbest Meslek/ Serbest Meslek Çalışma Alanı (Freiberuflerinnen/Freiberufler/Freie Berufe/ freiberufliche Tätigkeit)

 İki çeşit iş sahipleri vardır. Sanayide meslek kaydı olan ve serbest meslek sahipleri. Serbest meslek sahipleri:

 • Bilimde çalışan,
 • sanat yapan,
 • yazarlar,
 • terapistler yada doktorlar.

Serbest meslek sahibi insanlar çoğunlukla akademisyen insanlardır. Serbest mesleklerin hepsi için bir liste vardır. Bu listeyi internette mesela www. freie-berufe.de sayfasında bulabilirsi niz. Sizin mesleğiniz yada yaptığınız iş bu listede değil ise, vergi dairesine başvurun. O halde, vergi dairesi, serbest meslek sahibi yada sanayide kayıtlı meslek sahibi olduğunuza karar verir. Bazen fark belli değildir. Bu durumda, kararı mahkeme verir. Serbest meslek sahibi, sanayi kaydı yaptırması gerekmez. Serbest meslek sahiplerisanayi vergisi ödemez.


Müsaade (Genehmigung)

İzin veya ruhsat, müsaade için kullanılan diğer kelimelerdir. Bir şirket kurmak istediğinizde, makamlardan veya resmi dairelerden özel izinler gerekmektedir.


İş Kurma Fikri/Kuruluş Fikri (Geschäftsidee/Gründungsidee)

Kuruluş fikri yeni bir şirket kurmak için olan fikirdir.
Örneğin yaşadığınız şehirde bisiklet tamirhanesi yok ve bisiklet tamiri, sizin uzun zamandır hoşunuza gidiyor. Bisiklet tamirhanesi açmak istiyorsunuz. Yaşadığınız şehrin bir bisiklet tamirhanesine ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz ve bu fikir ile para kazanabileceğinize inanıyorsunuz. Bu bisiklet tamirhanesi sizin kuruluş fikriniz oluyor. Kuruluş fikrinin bir diğer adi ise, iş fikridir.


Ticaret (Gewerbe)

Ticaret ile uğraşıyorsunuz. Örneğin bir bakkal, araba satımı, yada lokanta. Zanaat de olan meslekler de ticarete dahildir. Örneğin bir marangoz yada bir terzi. Yada hizmet alanı. Örneğin berber, şoför yada sigorta komisyoncusu. Bu durumda Sanayi odasına kaydolmanız gerekir. Bu müracaat için bir tasdik kenbelgesi alacaksınız. Bu belgenin adı ticaret lisan-sıdir. Bazı meslek kayıtları için bir izin almanız gerekir. Bu izni almak içinde belirli kalifiyelere sahip olmanız gerekir. Kendi işinizi kurduğunuzda, iş için vergi ödemelisiniz. Bu vergiye, işletme vergisi denir.


Ticari meslekler (Gewerbliche Berufe)

Ticari meslekler, bağımsız çalışılan meslekleri kapsar. Bunun için çoğu zaman ticari kayıt yapılır. Ticari meslekleri içeren bir liste mevcuttur. Bunlar örneğin, zanaat, endüstri veya ticaret ya da basit hizmet dallarından mesleklerdir. Ticari mesleklerin yanı sıra serbest meslekler vardır.


Kuruluş / Şirket yaratılışı / Girişimcilik (Gründung / Unternehmensgründung / Existenzgründung)

Kuruluş / Şirket yaratılışı / Girişimcilik, kendinize ait bir şirket kurmanızın veya kendinize ait bir firma yaratmanızın anlamına gelir. Bunun ardından bağımsız olarak çalışırsınız.


Sağlık meslekleri (Heilberufe)

Sağlık meslekleri, hastalık tedavisi, şifa ya da sakatlıklar ile ilgili mesleklerdir. Örneğin hemşireler / hemşirler gibi sağlık meslekleri için, meslek eğitimleri vardır. Aynı zamanda örneğin, doktor, psikoterapist veya eczacılık için akademik tıbbi meslekler vardır.


Yüksekokul mezunları (Hochschulabsolventen)

Bir yüksekokul mezunu, üniversiteden veya yüksek okuldan başarılı olarak diploma alandır.


AB üyesi olmayan Ülkeler (Nicht-EU-Länder)

Bunlar Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerdir.


yönetmelikle düzenlenmiş meslekler / yönetmelikle düzenlenmeyen meslekler (reglementierte Berufe / nicht-reglementierte Berufe)

Düzenlenmiş meslekler için hangi kalifikasyonların gerektiğini, belirli hükümler belirler. Kalifikasyonu, örneğin bir sınav ile tespit etmek gerekmektedir. Düzenlenmiş meslekler için örnekler, tıp mesleklerinin yanı sıra bir devlet okulunda öğretmen mesleğidir.


Bağımsızlık (Selbständigkeit)

Bağımsızlığın anlamı, bir eleman olarak çalışmamaktır. Bağımsızlar özgür, kendi riskleri altında ve çeşitli müşteriler için çalışırlar. İki çeşit bağımsızlar vardır: Serbest meslek sahipleri veya esnaflar.


Sözde bağımsız çalışma (Scheinselbständigkeit)

Sözde bağımsız çalışma demek, sadece görsel olarak, yani gerçekte serbest olmamak demektir. Bağımsızlık için tüm kriterler karşılanmıyor. Sözde bağımsız çalışanlar, örneğin sadece bir müşteri için çalışırlar. Sözde bağımsız çalışmak Almanya'da yasaktır ve cezalandırılır.


Vergi artırımı mükellefiyeti (Steuerabgabepflicht)

Vergi artırımı mükellefiyeti, devlete vergi vermek ile yükümlüsünüz demektir. Vergi demek, paranın belirli bir miktarının devlete ödemek zorunluluğudur.


Sigorta (Versicherungen)

Sigortalar sizi risklerden korur. Örneğin hastalık sigortası size hasta olduğunuz zaman yardımcı olur. Sigortaya her ay bir üyelik ücreti ödersiniz. Hasta olduğunuz zaman ise sigortanız, doktor faturasını ödemek zorundadır. Bağımsız iş sahibi olarak, sigorta işlemlerinizi kendiniz kontrol etmeniz gerekir. Sağlık sigortası zorunludur, sizin bu sigortayı yaptırmanız gerekir. Bağımsız iş sahibi insanlar için gerekli olan çeşitli sigortalar vardır. Bu örneğin işletme için mali sorumluluk sigortası yada çalışma yetersizliği sigortası olabilir. Hangi sigortanın sizin için önem tasıdığı, yaptığınız işe bağlıdır. En iyisi bir danışmana gidip bilgi alın. Sigortalar, ya özel yada kamudandır. Örneğin hem özel sağlık sigortası hem de devlet sigortası vardır. En iyisi bu konu hakkında danışmandan bilgi alınız. Eğer sanatsal, kültürel yada zihinsel bir meslek yapıyorsanız, sanatçı sosyal sigortası yaptırın. Sanatçı sosyal sigortasının kısaltması KSKdır.


Sözleşme Hukuku (Vertragsrecht)

Sözleşme Hukukunda, sözleşmelerde dikkate alınması gereken tüm kurallar ve kanunlar özetlenmiştir.


Ruhsatlar/izinler (Zulassungen/Erlaubnisse)

Iş kurmak isterseniz bazen makamlardan ve resmi mercilerden özel izinler ve ruhsatlar almanız gerekir. Örneğin bir restoran açmayı planlıyorsanız, sağlık raporuna ve ticaret lisansına ihtiyacınız var. Bir esnaf dükkânı açmak istiyorsanız bazen ustalık belgesine ihtiyacınız olur. Bir muayenehane açmak isterseniz, Tabipler Odasından izin almanız gerekir. İnternette, eyaletlerin internet sayfaların da, şirketlerin nerede, hangi izinlere ihtiyaçları olduğu yazılıdır. Ayrıca bilgileri:

 • Endüstri ve Ticaret Odalarından,
 • Esnaf Odalarından,
 • yada avukatlardan alabilirsiniz.

Bu konuyu uzmanlara danışın.


Korona Yardımları

Küçük ölçekli ve mikro ölçekli şirketler, şahıs şirketler ve serbest meslek sahipleri* için güncel bilgiler